Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
40

Koulutuksen alkamisajankohta ja kohderyhmä

Tieto-ja viestintätekniikan monimuotokoulutus alkaa syksyllä 2020 (vk 34 tai 35). Koulutukseen haetaan kevään 2020 yhteishaussa 18.3.–1.4.2020. Koulutus ei ole mukana syksyn yhteishaussa.

Koulutukseen voi hakea henkilö, jolla on hakukelpoisuusvaatimuksissa mainittu pohjakoulutus tai opintoja. Työkokemus ei vaikuta hakukelpoisuuteen, mutta siitä voi saada lisäpisteitä varsinaisessa opiskelijavalinnassa.

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on mahdollisuus hyväksilukea osa nelivuotiseen insinööritutkintoon (240 op) sisältyvistä opinnoista. Hyväksilukuja voi saada aikaisemmista tutkintoon soveltuvista opinnoista (ks. hakukelpoisuuden antavat tutkinnot hakuohjeista kohdasta Hakukelpoisuusvaatimukset) ja alan työkokemuksesta. Hyväksiluvut käsitellään koulutuksen alussa.

Opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai keskeneräisen tutkinnon (ks. hakukelpoisuuden antavat 120 op opinnot ja tutkinnot hakuohjeista) tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnoksi.

Hakuperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset

Hakuohjeet löytyvät opintopolku.fi sivustolta. Hakukelpoisuusvaatimukset -kohdassa kerrotaan, mitkä koulutukset ja opinnot antavat hakukelpoisuuden. Työkokemus ei vaikuta hakukelpoisuuteen.

Tieto-ja viestintätekniikan opintojen toteutus

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotokoulutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Joitakin opintoja järjestetään lähiopetuksena arki-iltaisin klo 17.00–20.15 välisenä aikana. Opintoihin voi myös sisällyttää työpaikalla tehtäviä työssäoppimisprojekteja.

Päivätyön ohessa opiskeleminen ja opinnoissa menestyminen vaativat hyvää motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

Opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan opetussuunnitelma, hyväksiluettavat opinnot, hyväksiluettava työkokemus, opiskelijan mielenkiinnon kohteet ja työelämätarpeet sekä opintotarjonta.

Hyväksiluvut katsotaan opintojen alussa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma ja opintotarjonta

Monimuotokoulutuksen verkko-opintotarjonta ja iltaopintotarjonta sisältävät vain ohjelmistotekniikan ja IoT/tietoverkkojen opintoja. 

Muiden tieto-ja viestintätekniikan pääaineiden opintoja on tarjolla vain päiväopintoina, jotka edellyttävät läsnäoloa ma-pe klo 8.00-18.00 välillä. Yksittäisten päiväopintokurssien tekeminen päivätyön ohessa voi olla mahdollista, jos opiskelija voi vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja pystyy osallistumaan kurssien lähiopetustunneille toteutusaikataulun mukaisesti. 

Tieto-ja viestintätekniikan opiskelija voi valita opintoja myös tuotantotalouden monimuotokoulutuksen opintotarjonnasta.

Uuden opiskelijan materiaali

Uuden opiskelijan tutkinto-ohjelmakohtainen materiaali julkaistaan kesäkuussa 2020 Metropolian hakusivuilla.