Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 1.5. - 31.10.2021
Aloituspaikat
1.5. - 31.10. -hakuaika: 30 aloituspaikkaa + 1.11. - 30.4. -hakuaika: 30 aloituspaikkaa
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea työllistymismahdollisuuksia ja urasuunnitelmia sekä mahdollistaa kesken jääneen korkeakoulututkinnon suorittaminen valmiiksi.

Hakuohjeet, hakuajat ja valintaperusteet

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

1.5.2021 alkavan haun hakuohjeet ja valintaperusteet julkaistaan huhtikuussa 2021 alla mainitulla sivustolla sekä opintopolku.fi-sivustolla.  

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella
Tekniikka: Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuotototeutus

Löydät hakulomakkeen täältä (Opintopolku.fi): klikkaa kohtaa Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus. Avautuvan sivun oikeasta laidasta löydät tämän hakukohteen: Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus (klikkaa tästä kohdasta: Täytä hakemus).

Jatkuva haku, opinnot voi aloittaa joustavasti lukuvuoden eri aikoina. Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan. Kun yksittäisen hakuajan aloituspaikkamäärä on täynnä, haku menee kiinni. Hakija voi käyttää seuraavaa hakua, jos aloituspaikkamäärä on täyttynyt edeltävässä haussa. Hakemusten käsittely-, hyväksymisprosessi ja paikan vastaanottoprosessi kestävät jonkin aikaa. Henkilökohtaisia opintosuunnitelmia ei laadita tutkinto-ohjelmassa 15.6. - 31.7. (kesäloma-aika).

Tieto- ja viestintätekniikan monimuoto-opintojen toteutus

Tieto- ja viestintätekniikan Monimuotokoulutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa. Työn ohessa opiskeleminen ja opinnoissa edistyminen edellyttävät vahvaa motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Verkko-opintotarjonta mahdollistaa tutkinnon opintojen suorittamisen joustavasti itselle sopivina ajankohtina. Metropolian verkko-opintotarjonta painottuu ohjelmistokehityksen, IoT:n ja tietoverkkojen sisältöalueille. Monimuotokoulutuksessa ei valita pääainetta. Jos tutkinto-opiskelupaikan saaneella on esimerkiksi aiemmin suoritettuja Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan pääaineisiin liittyviä opintosuorituksia, suoritettavat opinnot määritellään niiden pohjalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintoihin on mahdollista sisällyttää myös työssäoppimisprojekteja.

Joitakin monimuotokoulutusopintoja järjestetään lähiopetuksena arki-iltaisin klo 17:00 - 20:15. Opiskelijalla voi olla mahdollisuus valita yksittäisiä opintoja myös päiväopintojen puolelta (lähiopetus), mikäli opetusryhmissä on tilaa. Kampuksella toteutettavissa lähiopetusopinnoissa edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Opiskelijan hyväksilukutilanne ratkaisee, minkälaisia opintoja tutkintoon edellytetään. Lähiopetusopintoja ei välttämättä sisälly tutkintoon lainkaan.

Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan NonStop-verkko-opintotarjonta (opinnot tarjotaan maksuttomasti monimuotokoulutusopiskelijoille). Tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös muita korkeakoulutasoisia verkko-opintoja (esimerkiksi Helsingin Avoimen yliopiston MOOC-opintoja ja valtakunnallisen Campusonline-portaalin opintoja, maksuttomat opinnot).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma määritellään hyväksiluettavien opintojen pohjalta

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op). Monimuotokoulutusopiskelijoille hyväksiluetaan vähintään 120 op aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö laatii opintojen alkaessa yhdessä opiskelijan kanssa  henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta.

Monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyy näiden alueiden opintoja:  perusopinnot, ammattiopinnot, kieli- ja viestintäopinnot,  valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot, työssäoppimisprojektit, harjoittelu, opinnäytetyö. Perusopintojen moduuli sisältää ohjelmoinnin ja muiden tietotekniikan perusopintoalueiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä matematiikan, fysiikan, ja liiketalouden perusopintoja. Ammattiopintojen moduuli sisältää tietotekniikan eri alueiden syventäviä opintoja. Kaikilta Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittavilta edellytetään tietotekniikan alaan liittyvän opinnäytetyön tekemistä tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Monimuotokoulutusopiskelijoiden taustat ovat erilaisia. Hyväksiluettavien opintojen ei edellytetä olevan sisällöllisesti samoja kuin Monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan merkityt opinnot. Hyväksiluvuissa tarkastellaan tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymistä kokonaisuutena. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) määritellään henkilökohtaisen opintosuoritustilanteen  mukaisesti. Monimuotokoulutuksen suuntaa antava opetussuunnitelma

Tutkinto-opiskelupaikan saaneen uuden opiskelijan ohjaus

Opinnot voi aloittaa joustavasti kalenterivuoden eri aikoina.

Metropolian Opiskelija- ja hakijapalvelut ohjeistaa opiskelupaikan vastaanottamisessa.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamiseen elokuun 2021 alusta alkaen. Sinuun otetaan silloin yhteyttä sähköpostitse. Jokaisella on henkilökohtainen hyväksiluku- ja opintotilanne, mikä edellyttää henkilökohtaista ohjausta. Otathan huomioon, että tutkinto-opiskelupaikan saaneita uusia opiskelijoita on paljon, joten jokaiseen paikan saaneeseen ei ole mahdollista ottaa yhteyttä heti elokuun alussa.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

  • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
  • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
  • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Täytä e-lomake, kun sinulle on myönnetty tutkinto-opiskelupaikka Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman Monimuotokoulutukseen (Insinööri, AMK) ja olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan sekä ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla annettuun määräaikaan mennessä. Lomake on täytettävä yhdellä kertaa. Lomakkeeseen ei voi tallentaa todistuksia. Todistusten tarkistamista varten annetaan erilliset ohjeet. Henkilötunnuksen sisältäviä opinto- ja työtodistuksia ei saa lähettää yksityisistä sähköpostiosoitteista tutkinto-ohjelman henkilöstölle.

Tutkinto-opiskelupaikan saaneen Monimuoto-opiskelijan taustatietolomake.
 

Todistus tutkinto-opiskelupaikan saamisesta

Jos tarvitset Metropolian todistuksen tutkinto-opiskelupaikan saamisesta, ota yhteyttä tähän osoitteeseen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Tähän tarvitaan koulutuksen tuottajan (Metropolia) täyttämä ja allekirjoittama TE-toimiston lomake (TEM621-lomake). Mikäli haet tätä, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Metropolian opiskelijapalvelut täyttää pyynnöstäsi TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen sinulle sähköpostitse. Lähetä yhteydenottoviesti tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi