Tieto- ja viestintätekniikan verkkototeutukseen haussa suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella valituille

Tutkinto-opiskelupaikan saaneen uuden verkkototeutusopiskelijan ohjaus

Metropolian Hakijapalvelut ilmoittaa valintapäätöksestä ja ohjeistaa opiskelupaikan vastaanottamisessa ja läsnäolevaksi ilmoittautumisessa. Opiskelupaikka on otettava vastaan Metropolian Hakijapalveluiden ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Opiskeluoikeusaika alkaa hakemuksen lähettämisajankohdasta riippuen joko syyslukukaudella (1.8. - 31.12.) tai kevätlukukaudella (1.1. - 31.7.). Opiskeluoikeuden alkamispäivä on aina lukukauden ensimmäinen päivä (1.8. tai 1.1.) lukuun ottamatta tilannetta, jossa opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan vasta tämän jälkeen: silloin opiskeluoikeuden alkamispäivä on se päivä, jona opiskelija on ottanut kyseisen opiskelupaikan vastaan.

Ohjaus opintojen aloittamiseen käynnistetään, kun opiskeluoikeusaika on alkanut ja Metropolian opiskelija- ja hakijapalvelut on kirjannut opiskelijan tiedot virallisesti Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA).

Opinto-ohjaaja lähettää opiskelijalle sähköpostiviestin, jossa on ohjeet Metropolian käyttäjätunnuksen aktivoimiseen (aktivointi tehdään vahvalla tunnistautumisella), ohjeet hyväksilukuhakemuksen tekemiseen (edellyttää aktivoitua Metropolian käyttäjätunnusta) sekä linkki Uuden opiskelijan oppaaseen (edellyttää aktivoitua Metropolian käyttäjätunnusta).

Tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty 1.5. alkaneessa haussa

Opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.8. alkaen niitä opiskelijoita, joiden tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin 1.8. mennessä. Jos opiskelupaikka on otettu vastaan 1.8. jälkeen, opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelijan tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty 1.11. alkaneessa haussa

Opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.1. alkaen niitä opiskelijoita, joiden tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin 31.12. mennessä. Jos opiskelupaikka on otettu vastaan 1.1. jälkeen, opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelijan tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Tieto- ja viestintätekniikan verkkototeutuksesta on annettu tarkempaa tietoa tutkinto-ohjelman ohjesivustolla.

Otathan huomioon tämän

Jokaisella on henkilökohtainen hyväksiluku- ja opintotilanne, mikä edellyttää henkilökohtaista ohjausta. Tutkinto-opiskelupaikan saaneita uusia opiskelijoita on paljon, joten jokaiseen paikan saaneeseen ei ole mahdollista ottaa yhteyttä välittömästi opiskeluoikeuden alkaessa.

Jos tarvitset todistuksen tutkinto-opiskelupaikan saamisesta tai koulutuksen tuottajan lausunnon (esim. oma-ehtoinen opiskelu työttömyysetuudella), ota yhteyttä tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. YTHS tarjoaa yleis- ja mielenterveyden sekä suunterveyden palvelut ja edistää opiskeluyhteisöjen hyvinvointia. YTHS:n palveluja voi käyttää perustutkintoa suorittava ammattikorkeakouluopiskelija, joka on ilmoittautunut lukukaudelle läsnäolevaksi.

Voit käyttää YTHS:n terveydenhoitopalveluja, mikäli olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet maksanut korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle oma-aloitteisesti.

Syyslukukausi (läsnäoleva opiskelija): terveydenhoitomaksu pitää maksaa Kelalle viimeistään 30.9.

Kevätlukukausi (läsnäoleva opiskelija): terveydenhoitomaksu pitää maksaa Kelalle viimeistään 31.1.

Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

HUOM! Lukukausittainen YTHS:n terveydenhoitomaksu pitää maksaa, vaikka tutkintoa tekevä opiskelija olisi päätoimisessa työssä ja työterveydenhuollon piirissä.

Lisätietoa YTHS:n palveluista

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

  • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
  • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
  • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)