Apuvälinetekniikan väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59
Aloituspaikat
4
Hinta
900 €

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot (aiemmin polkuopinnot) ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Tämän jälkeen opinnoissaan hyvin menestyneellä opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi joustavassa avoimen väylän haussa. Opiskelijavalinta tapahtuu erillisten valintaperusteiden mukaan.

 • Apuvälinetekniikan väyläopinnot sisältävät Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman pakolliset 1. vuoden opinnot 60 op.
 • Opinnot suoritetaan lähiopiskeluna yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhden vuoden aikana Metropolian Myllypuron kampuksella. Pakolliset opetustunnit järjestetään ma-pe klo 8.30–16.00 välillä.
 • Väyläopinnot ja niiden pakolliset tunnit alkavat kerran vuodessa elokuussa vk 34 (tarkka päivämäärä julkaistaan ilmoittautumisjärjestelmässä)
 • Kun olet suorittanut väyläopinnot 50 op, voit hakea Apuvälinetekniikan tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ”Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella”.
 • Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja ja jatkat opiskelua suoraan 2. opintovuoden opinnoissa. Huomioithan, että sinun pitää suorittaa väyläopinnot hyväksytysti ennen kuin voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi.

Kenelle?

Apuvälinetekniikan väyläopinnot 60 op sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut apuvälinetekniikan opinnoista ja alasta
 • pystyt täysipäiväiseen Myllypuron kampuksella tapahtuvaan lähiopiskeluun ma-pe klo 8.30–16.00 sekä itsenäiseen opiskeluun vapaa-ajalla
 • sinulla on yleisiä opiskeluvalmiuksia ja opinnoissa vaadittava kielitaito (suomi, englanti)
 • haluat kokeilla ammattikorkeakoulussa opiskelua menettämättä ensikertalaisuuskiintiötä

Sisältö

Syksy 2024

 • Oppimisen ja opiskelun valmiudet (5 op)
 • Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla (5 op)
 • Anatomia ja fysiologia (5 op)
 • Yksilöllisten apuvälineiden materiaalit ja valmistustekniikat (5 op)
 • Apuvälinetekniikan ammatilliset perusteet (5 op)
 • 3D-mallinnuksen perusteet (5 op)

Kevät 2025

 • Asiantuntijaviestintä ja ammatillinen englanti (5 op)
 • Yhteistoimijuus kuntoutuksessa (5 op)
 • Anatomia ja fysiologia 2 (5 op)
 • Lääketieteelliset perusopinnot kuntoutusalalla (5 op)
 • Toimintakyvyn arvioinnin perusteet (5 op)
 • Sääriproteesit TT (5 op)

Toteutus

 • Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00079 Helsinki.
  • Digi-startti on ma 19.8.2024
 • Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä.
 • Opintojaksoilla on läsnäolovelvoite kaikkien opettajien lukujärjestyksiin merkityillä käytännön opetustunneilla.
  • Opintojaksoilla on valmiit lukujärjestykset.
  • Opetustunteja on ma-pe klo 8.30–16.00.
  • Opetustuntien ajankohta vaihtelee opintojaksoittain ja ryhmittäin. Lisäksi opetustuntien ajankohta voi vähän vaihdella viikkokohtaisesti.
  • Pakollisten opetustuntien lisäksi opiskelu sisältää itsenäisen opiskelun ajankohtia, joiden aikana opiskelijatiimit tekevät itsenäisesti mm. pakollisia ryhmätöitä.
  • Opettajat seuraavat läsnä- ja poissaoloja.
  • Opiskelijan pitää ilmoittaa pakollisista poissaoloista (esim. sairastuminen) opettajille sähköpostitse.
  • Lomamatkoja ei tule varata pakollisten perehdytyspäivien ajankohtaan ja opetusviikoille.
 • Opiskelu on täysipäivästä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Opiskeluun sisältyy pakollista itsenäistä opiskelua eli osa asioista opiskellaan itsenäisesti ilman opettajan opetusta. Erityisesti opintojen alussa voi olla, että opiskelija joutuu opiskelemaan koulupäivien lisäksi iltaisin/viikonloppuisin.

Vaatimukset ja muut edellytykset

 • Väyläopintoihin ilmoittautuja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen kielen taito ja englannin kielen taito.
 • Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia. Englanninkielisiä luentoja luennot ovat myös osana opetusta.
 • Opinnot sisältävät pakollisia ryhmätöitä, joissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti suomenkielistä sanastoa.
 • Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa.

Kannettava tietokone. Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta

900 € (15 €/op), laskutus kahdessa osassa.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Opiskelija valitaan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunnes paikat on täytetty.

Ilmoittautuminen tapahtuu Metropolia avoimen AMK sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä.

Ilmoittautuminen 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

 • Tutkinto-opiskelijaksi pitää hakea erikseen
 • Väyläopinnot eivät takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Apuvälinetekniikan väyläopintojen aloitusohjeet

Ohjeet julkaistaan myöhemmin.