Kiinteistöjohtamisen väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Hinta
900 euroa

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot (aiemmin polkuopinnot) tarjoavat vaihtoehtoisen reitin tutkinto-opiskelijaksi. Kiinteistöjohtamisen väyläopinnot sisältävät tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot 60 op. Väyläopintojen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropolian avoimen amk:n opintoja suorittaneiden haussa. Mikäli pääset tutkinto-opiskelijaksi väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja ja voit jatkaa sujuvasti opiskelua tutkintoryhmän mukana. Huomioithan, että väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Kenelle?

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut kiinteistöjohtamisen ja talotekniikka-alan opinnoista ja tavoitteenasi on tutkintokoulutuspaikka
 • haluat hyödyntää välivuoden opiskellen tavoitteellisesti
 • olet valmis kokopäiväiseen opiskeluun
 • haluat kokeilla opiskelua ammattikorkeakoulussa tai tietyllä alalla menettämättä yhteishaun ensikertalaisuuskiintiötä

AMK-väyläopinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että tarvitset opinnoissa yleisiä opiskeluvalmiuksia ja riittävää kielitaitoa.

Sisältö

Kiinteistöjohtamisen väyläopinnot sisältävät tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot 60 op.

Syyslukukausi

 • Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun, 5 op
 • Matematiikan perusopinnot, 5 op
 • Fysiikan perusopinnot, 5 op
 • Talonrakennuksen perusteet, 5 op
 • Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi, 5 op
 • Pientalon LVI-järjestelmät ja sisäilmasto, 5 op

Kevätlukukausi

 • Talotekniikan matematiikka 1, 5 op
 • Talotekniikan fysiikka, 5 op
 • Lämmönsiirto ja virtaustekniikka, 5 op
 • Pientalon LVI-järjestelmien suunnittelu ja mallintaminen, 5 op
 • Kiinteistöjohtamisen perusteet, 5 op
 • LVI-tekniikan mittausprojektit, 5 op

Opintojaksojen sisältöön ja osaamistavoitteisiin voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Toteutus

Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena. Monimuotototeutus koostuu sekä lähi-, etä- ja verkko-opetuksesta, opiskelijoiden omatoimisesti tekemistä harjoitustöistä ja itsenäisestä opiskelusta. Opetuksen jakautuminen eri opetusmuotoihin selviää tarkemmin myöhemmin julkaistavasta lukujärjestyksestä.

Syyslukukaudella opetusta on kahdesta neljään tuntia arki-illoissa maanantaista torstaihin klo 16.30-20.00 välisenä aikana. Opinnot painottuvat etä- ja verkko-opetukseen ja ne toteutetaan samassa ryhmässä muiden kiinteistö- ja rakennusalan väyläopintojen kanssa. Opintoihin sisältyy kuitenkin myös lähiopetusta ja tenttejä kampuksella.

Kevätlukukaudella lähiopetusta on pääsääntöisesti yhtenä arkipäivänä ja etäopetusta 1-3 arki-iltana viikossa. Kevätlukukaudella opinnot toteutetaan talotekniikan monimuotototeutuksen tutkintoryhmän mukana. Lähitenttejä voi sijoittua myös arki-iltoihin.

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki).

Opiskelun edellytykset

Opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet.

Kielitaito

 • Väyläopintojen opetuskieli on suomi.
 • Väyläopintoihin ilmoittautuja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen kielen taito.
 • Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa. Katso mitä B2-taso tarkoittaa.
 • Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä.
 • Tutustu kielitaitovaatimuksiin avoimen amk:n verkkosivuilla.

Opetukseen osallistuminen

Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksena, joten opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osallistua lähiopetukseen Metropolian Myllypuron kampuksella.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta

900 € (15 € / opintopiste)

Tutustu avoimen AMK maksu- ja peruutusehtoihin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen talotekniikan väyläopintoihin on avoinna avoimen amk:n ilmoittautumisjärjestelmässä 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59.

Opiskelijavalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaathan, että Metropolian läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi opiskella Metropolian avoimen AMK:n opinnoissa.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen amk:n väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropoliassa suoritettujen avoimen amk:n opintojen perusteella. Kiinteistöjohtamisen väyläopinnot suoritettuasi voit hakea talotekniikan monimuotototeutukseen, kiinteistöjohtamisen suuntautumiseen. Ohjeet hakemiseen löytyvät hakusivustolta. Huomioithan, että väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Lisätietoja

 • Koulutussuunnittelija Jasmin Osmoviita, jasmin.osmoviita [at] metropolia.fi (jasmin[dot]osmoviita[at]metropolia[dot]fi)
 • Tutkintovastaava Aki Valkeapää, aki.valkeapaa [at] metropolia.fi (aki[dot]valkeapaa[at]metropolia[dot]fi)
 • Opinto-ohjaaja Tuulaliina Asumalahti, tuulaliina.asumalahti [at] metropolia.fi (tuulaliina[dot]asumalahti[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Kiinteistöjohtamisen väyläopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun kiinteistöjohtamisen väyläopintoihin!