Työelämäosaajan väylä jalkaterapeutiksi

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
60 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
5.8.2024 klo 10.00- 30.4.2025
Aloituspaikat
5
Hinta
900 €

Jalkojen hoidon ammattilainen, oletko kiinnostunut jalkaterapian korkeakoulututkinnon suorittamisesta? Haluatko lisätä osaamistasi ja verkostoitua muiden jalkaterapian opiskelijoiden kanssa?

Syksyllä 2024 käynnistyy jalkojenhoidon ammattilaisille suunnatut uudet väyläopinnot tähtäimenään jalkaterapeutin tutkinto. Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti aiemman osaamisen perusteella. Opintojen etenemistä nopeuttavat osaamisen näytöt, joiden avulla on mahdollista tunnistaa aiempaa osaamista osaksi opintoja.

Työelämäosaajan väyläopinnot (aiempi termi polkuopinnot) ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Tämän jälkeen opinnoissaan hyvin menestyneellä opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi joustavassa avoimen väylän haussa. Opiskelijavalinta tapahtuu erillisten valintaperusteiden mukaan.

Kenelle?

Jalkojenhoidon ammattilaisille, joilla on

 • työkokemusta vähintään kolme vuotta
 • halu päivittää osaamistaan
 • tähtäimenä jalkaterapeutin tutkinto

Edellytykset

 • Taustalla on jalkojenhoitaja AT tutkinto tai Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitajan tutkinto.
 • Hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus jalkojenhoidosta
 • Kyky sitoutua tiiviisti suoritettaviin opintoihin (tavoiteopintoaika 1-2 vuotta)
 • Mahdollisuus osallistua intensiiviviikoille noin kolme- neljä kertaa lukukaudessa
 • Motivaatio opiskella myös itsenäisesti verkossa
 • Kun haluat aloittaa opinnot joustavassa ja itselle parhaiten sopivassa aikataulussa eri vuodenaikoina (hakuaika elo-huhtikuu)

Sisältö

 • Ennen varsinaisten opintojen alkua jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) aiemman osaamisen perusteella
 • HOPSiin sisällytetään 60 opintopistettä alla olevan listan mukaisia jalkaterapian opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja
 • Omaa työtä voi hyödyntää opinnoissa monin tavoin.

Tarjottavat opinnot:

 • Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
 • Jalkaterveyden edistäminen 5 op
 • Alaraajojen iho- ja kynsimuutokset 5 op
 • Alaraajojen apuvälineterapia 1 5 op
 • Harjoittelu 1 5 op
 • Vapaasti valittava ylimääräinen harjoittelu 10 op
 • Monialainen innovaatioprojekti 10 op
 • Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 5 op
 • Yhteistoimijuus kuntoutuksessa 5 op
 • Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
 • Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op
 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet 5 op

Hinta

900 €

Ilmoittautuminen

Opintojen aloitus

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Opiskelija aloittaa opinnot avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Kun opiskelija on suorittanut väyläopinnot 60 op, voi hän hakea tutkinto-opiskelijaksi Jalkaterapian tutkinto-ohjelmaan erillishaussa ”Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella”.

Lisätietoja

Jos sinulla on maksua tai etuuksia koskevia kysymyksiä, lue ohjeet verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja toteutuksesta:
tutkintovastaava Elina Wasenius, +358 40 641 8082, elina.wasenius [at] metropolia.fi (elina[dot]wasenius[at]metropolia[dot]fi)