Perustiedot

Kesto / Ajankohta
13 viikkoa
Laajuus
9 opintopistettä
Opetuspaikka
Aloituspaikat
16

MEDA-täydennyskoulutuksen tavoitteena on laatia henkilökohtainen ura- ja työllistymissuunnitelma ja saada päivitettyjä työkaluja media-alan ajantasaiseen työnhakuun.

Koulutuksen avulla opiskelijat saavat riittävät ja päivitetyt valmiudet toimia media-alan audiovisuaalisissa suunnittelun ja tuotannon tehtävissä media-alan tuotantoyhtiöissä. Koulutus perehdyttää media-alan yrittäjyyteen sekä media-alan tuotantoihin.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on audiovisuaalisen alan työnhakijat.

Hakijalla tulee olla

 • koulutusta tai tutkinto media tai audiovisuaaliselta alalta: toisen asteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, korkeakoulututkinto
 • media ja audiovisuaalisen alan työkokemusta 1-5 vuotta, kolme viimeistä media-alan työsuhdetta
 • hyvät verkko-opiskeluvalmiudet
 • selviytyäkseen suullisesta ja kirjallisesta viestinnästä tason B1.1 suomen kielen taidot
 • riittävä kunto
 • työelämävalmiudet
 • kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Hakijalle katsotaan eduksi B- tai C-luokan ajokortti ja alan harrastuneisuus.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus koulutettavalle on 40 päivää. Koulutus koostuu kuudesta (6) opintomoduulista. Moduuleista kolme (3) on kaikille yhteisiä ja kolme (3) on valinnaisia koulutettavan yksilöllisen suuntautumisen mukaan.

Koulutuksen opintokokonaisuudet:

 1. moduuli: Ura- ja työllistymissuunnitelma sekä työnhakutaidot.
 2. moduuli: Media-alan tietojen päivittäminen.
 3. moduuli: Työssäoppiminen.
 4. moduuli: Opintopolku: omaa ammattialaa vahvistavat opinnot (5op)
 5. moduuli: Media-alan yrittäjyys.
 6. moduuli: Oman työnhakusuunnitelman tarkistus ja koulutuspalaute.

Näiden lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso Metropolia Ammattikorkeakoulun sisäisessä Valovirta Audiovisual -tuotantoyksikössä, jossa toteutetaan ammattikorkeakoulun ulkopuolelta saatuja audiovisuaalisia mediatuotantoja tilaustöinä. Työssäoppimisen osuus on 25%-70% koulutettavan suuntautumis- ja koulutuksen tarpeista. Työssäoppiminen voidaan toteuttaa koulutettavan yksilöllisen tilanteen ja taustan perusteella myös yhteistyössä ammattikorkeakoulun työelämäkumppaneiden kanssa, joita ovat muun muassa Valovirta Audiovisualin asiakasyritykset tai muissa alan yrityksissä.

Työvoimakoulutuksessa koulutettava voi suorittaa 9 opintopistettä.

Koulutuksen suoritustapa

Koulutus alkaa lähiopetuksella, jota seuraa työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson alussa ja keskellä on yksi tapaaminen koulutuksen vastuuopettajan kanssa. Koulutus päättyy kaikille yhteiseen palautepäivään. Koulutus sisältää myös itsenäistä työskentelyä ja itsenäistä pienryhmätyöskentelyä.

Opetusjärjestelyt

Koulutuksen pääasiallinen toteutusalusta on Zoom-sovellus, käytännön harjoittelut tehdään joko Metropolian tiloissa Hämeentie 135:ssa tai ulkopuolisissa tuotantoyhtiöissä.

 • Opetusaika on 17.8.-29.11.2021.
 • Koulutuksen kesto on 13 viikkoa.
 • Opiskelua on 13 viikon aikana 40 päivää n. 7 tuntia päivässä.
 • Opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä voivat olla esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen.

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla. Hakuaika päättyy 15.6.2021.

Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata TE-palveluiden sivuilla > Oma asiointi > Työvoimakoulutus.

Voit vaihtoehtoisesti jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon.

Koulutusvalinnat

Hakijoita pyydetään perustelemaan hakemuksensa huolellisesti, sillä esivalinta (paperivalinta) tehdään hakemusten ja toimitettujen liitteiden perusteella. Koulutusvalinnat (haastattelu) pidetään Arabian kampuksella tai etäyhteyksin 16.-18.6.2021. Kutsu koulutusvalintoihin lähetetään postitse/sähköpostitse.

Valintatieto

Voit seurata sähköisestä asioinnista valintaprosessin etenemistä verkkopankkitunnuksillasi, sirullisella henkilökortilla tai mobiilitunnistuksella. Lopullinen koulutusvalintatieto on katsottavissa koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta TE-palveluiden sivuilla > Oma asiointi > Työvoimakoulutus.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma- pe klo 9.-16.15 tai Työvoimapalvelujen Koulutusneuvonnassa Facebookissa.

Yhteystiedot

Vastaava kouluttaja

Lehtori Jouko Seppälä
jouko.seppala [at] metropolia.fi