Rakennesuunnittelun tietomallintaja - rekrytoiva koulutusohjelma

Perustiedot

Aloituspaikat
25

Rakennesuunnittelun tietomallintaja

Työllisty rakennesuunnittelun tietomallintajaksi!

Tietomallintaja toimii rakennesuunnittelijan työparina suunniteltaessa rakennuksen elementtejä, palkkeja ja pilareita sekä muita rakenteita. Tietomallinnustyö tehdään suunnitteluohjelmia hyödyntäen.

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän Rakennesuunnittelun tietomallintaja -työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet rakennesuunnittelusta, tietomallinnuksen hyödyntämismahdollisuuksista sekä tarvittavasta ohjelmisto-osaamisesta ja työllistää opiskelijat mukana oleviin yrityksiin.

Kenelle?

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen työnhakija, jolla on taustalla ensisijaisesti joko insinööri tai DI-tutkinto. Myös kesken jääneet insinööriopinnot, ulkomaiset tutkinnot ja rakennuspiirtäjän koulutus voidaan ottaa huomioon. Sinulta edellytetään kiinnostusta rakennusalaan, tietomallintamiseen sekä halua oppia uutta.

Työssäoppimispaikan tarjoajat

Koulutuksen työssäoppimispaikkoja tarjoavat seuraavat yritykset: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, IdeaStructura Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Vahanen suunnittelupalvelut Oy ja WSP Finland Oy.

Toteuttamistapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että koulutuksen aluksi on kahden kuukauden teoriaopintojakso, johon sisältyy lähi- ja etäopetusta, harjoitustehtäviä ja itseopiskelua.

Teoriaopintojakson jälkeen koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelijoille on edelleen teoriaopetusta kerran viikossa.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. Koulutus on AMK-tasoista ja opinnot ovat hyväksiluettavissa soveltuvan alan Insinööri AMK-tutkintoon.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen...

 • pystyt toimimaan rakennesuunnittelijaa avustavana tietomallintajana betonielementtien suunnittelussa
 • osaat tuottaa ohjatusti yleis- ja raudoituspiirustuksia
 • tunnet suunnittelu- ja toteutusprosessin osapuolet ja prosessia ohjaavat vaatimukset
 • tunnet tietomallipohjaisen suunnittelu- ja toteutusprosessin periaatteet, mahdollisuuden ja hyödyt
 • osaat laatia, siirtää ja tarkastella tietomalleja

Toteuttamistapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten että koulutuksen aluksi on kahden kuukauden teoriaopintojakso, johon sisältyy lähi- ja etäopetusta, harjoitustehtäviä ja itseopiskelua.

Teoriaopintojakson jälkeen koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelijoille on edelleen teoriaopetusta kerran viikossa.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. Koulutus on AMK-tasoista ja opinnot ovat hyväksiluettavissa soveltuvan alan Insinööri AMK-tutkintoon.

Sisältö

 • Talonrakentaminen ja rakenteet, 5 op
 • Betonielementtien tietomallinnuksen perusteet, 5 op
 • Statiikka, 5 op
 • Rakennesuunnittelun perusteet, 5 op
 • Betonirakenteiden suunnittelu, 5 op
 • BIM-perusteet, 5 op

Koulutuksen ajankohta

Lähiopetus: 29.10.2018–6.1.12.2019

Työssäoppiminen: 7.1.–23.4.2019 (lähiopetuspäivä 1x viikko)

Lomajakso: 24.12.2018–3.1.2019

Koulutuspaikka

Lähiopetuksen paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan insinööri tai DI -tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat työttöminä tai työttömyysuhan alla. Myös kesken jääneet insinööriopinnot, ulkomaiset tutkinnot ja rakennuspiirtäjän koulutus voidaan ottaa huomioon. Valittavilta edellytetään suomen kielen taitoa. Ryhmään valitaan enintään 25 opiskelijaa.

Koulutukseen valintaan vaikuttaa hakijoiden aiempi koulutus, työkokemus, motivaatio ja soveltuvuus. Koulutuksen esivalinnat suorittavat TE-keskus ja Metropolia. Tämän jälkeen Metropolia ja yritykset kutsuvat opiskelijat haastatteluun, joiden pohjalta opiskelijavalinnat ja työssäoppimispaikat määräytyvät.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta viimeistään 30.9.2018. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi haussa oleva työvoimakoulutus, hakusanana toimii koulutuksen numero 681248.

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Hakijainfotilaisuus

Infotilaisuus pidetään 19.9.2018 klo 14.00.

Lisätietoja

Suunnittelija Mari Ikonen
mari.ikonen [at] metropolia.fi (mari[dot]ikonen[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 672 5583