Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Ennakkotehtävään sisältyy kaksi tehtävää:

Tehtävä 1: Motivaatiokirje (5 pistettä)

Kirjoita tiivis kuvaus, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä ja missä olet opiskellut, kuinka taustasi soveltuu kulttuurituotannon alan koulutukseen?
  2. Millaista työkokemusta sinulla on (uusimmasta vanhimpaan esitellen) ja millaisia vahvuuksia kokemuksesi on sinulle antanut kulttuurituottajana?
  3. Miten toivot kulttuurituotannon ylemmän tutkinnon koulutuksen lisäävän ammattitaitoasi kulttuurituotannon alalla ja edistävän ammatillista profiiliasi?
  4. Miksi hakeudut juuri Metropolia Ammattikorkeakouluun?

Otsikoi haluamallasi tavalla. Tekstin pituus noin yksi sivu (250–300 sanaa).

Ennakkotehtävä 2: Kehittämistyön suunnitelma (15 pistettä)

YAMK-tutkinnossa tehdään opinnäytetyönä kehittämistehtävä pääsääntöisesti tilaustyönä. Opinnäytetyön tulee tuottaa ammattialalle uutta tietoa. Hahmottele kehittämistyösi suunnitelma seuraavien kysymysten avulla:

  1. Mihin tarpeeseen kehittämistyösi tehdään?
  2. Mitkä ovat työn tavoitteet?
  3. Mitä toimenpiteitä kehittämistyössä tehdään?
  4. Mitkä ovat työn tulokset ja tuotokset?
  5. Miksi työsi on ajankohtainen kulttuurituotannon alalle?

Suunnitelma ei tässä vaiheessa ole sitova. Suunnitelman pituus noin kaksi sivua (500–600 sanaa).

Kirjoitusohjeet

Palauta kaikki ennakkotehtävät haun yhteydessä yhtenä liitedokumenttina.

Kirjoita kaikki tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla.

Ohjelma: Word
Fonttikoko 12
Riviväli: 1,5

Arviointi

Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle, eikä niistä anneta sisällöllistä palautetta. Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jotta ennakkotehtävä on hyväksytty, siitä on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä. Hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet kutsutaan kirjallisesti valintakokeeseen.

Valintakokeet

Kutsu valintakokeeseen lähetetään s-postilla aikaisintaan 11.5.2020. Valintakoe järjestetään 25.–26.5.2020 Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa (osoite: Hämeentie 135 D). Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 18.3.-1.4.2020 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 1.4.2020 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 GB.