Tervetuloa opiskelemaan Kliininen asiantuntijuus, digitaalisen palvelujen asiantuntija YAMK- tutkinto-ohjelmaan!

Onnittelut opiskelupaikasta & tervetuloa Metropoliaan!

Päivitetty 16.5.2023 (muutokset mahdollisia)

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, ylempi AMK
Ryhmäsi tunnus on S3123S6.

Opintojen yhteinen aloitus 31.8.-1.9.2023 klo 9-16 (hybridi)

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät toteutetaan hybridinä Myllypuron kampuksella ja etänä osoitteessa https://metropolia.zoom.us/s/67629823689 (lisätään myöhemmin). Osallistumislinkit löytyävät ohjelmasta ja lukujärjestyksestä, https://lukkarit.metropolia.fi/ ryhmätunnuksellasi S3123S6.

Saapumisosoite Myllypuron kampukselle on Myllypurontie 1, Myllypurosali MPA1010 A-talo, sisääntulokerros.

Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin, oppimisympäristöihin sekä tutkinto-ohjelman omiin käytänteisiin ja lukuvuoden 2023-24 opintoihin (sisällölliset muutokset ohjelmassa mahdollisia).

Torstai 1.9.2023 klo 9-16

Myllypurosali, MPA 1010 (A-talo, 6.krs) tai Zoom https://metropolia.zoom.us/s/67629823689

09.00–09.15 Tervetuloa Metropoliaan! Osaamisaluepäälliköt
09.15–9.30 Tutkintojen ja tutkintovastaavien esittäytyminen
9.30–10.30 Tietohallinto ja opetuksen tietojärjestelmät (Mari Virtanen)
10.30–10.45 Tauko
10.45–12.00 Turvallisuusinfo (Jarkko Peltola)
12.00–13.00 Lounas
13.00-13.45 Kirjastopalvelut
13.45-14.15 Tauko ja siirtyminen tilaan MPA6009 tai https://metropolia.zoom.us/my/lehtorivirtanen
14.15–16.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa: yleistä opinnoista & ryhmäytyminen (Mari Virtanen & Lotta Kuosmanen)

Perjantai 1.9.2023 klo 9-16

MPA6009 tai https://metropolia.zoom.us/my/lehtorivirtanen

9.00-9.30 Opiskelijapuheenvuorot/ alumnien tervehdykset
9.30-11.00 Uraohjaus & opintojen tuki, hyvinvointipalvelut (Outi Pyrhönen)
11.00-11.15 Tauko
11.15-12.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa: HOPSit eli henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (Lotta Kuosmanen & Mari Virtanen)
12.00-13.00 Lounas
13.00-14.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa (Mari Virtanen & Lotta Kuosmanen)
14.00-14.15 Tauko
14.15-16 Asiantuntijana digitaalisissa toimintaympäristöissä - opintojakson aloitus (Mari Virtanen & Outi Pyrhönen)

Syksyn 2023 opinnot & opinnoista yleisesti

Opetussuunnitelman mukaisesti syksyn opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta (yhteensä 20 op) ja opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun aloituksesta. Kunkin opintojakson laajuus on 5 op, joka laskennallisesti on 135 tuntia opiskelijan työtä. Huomioithan tämän sovittaessasi opiskelun kokonaisuutta omaan tilanteeseesi. Vaikka opinnot voi pääosin suorittaa etänä, niihin kuitenkin kuuluu interaktiivista työskentelyä ja kontaktia verkossa, joka tarkoittaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa myös etäyhteyksillä opiskeltaessa.

Tarkemmat tiedot syksyn opinnoista ja toteutussuunnitelmista

ja lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/ ryhmätunnuksellasi (S3123S6).

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelman YAMK -opinnot (90 op) kestävät neljä lukukautta (2 vuotta), kullakin lukukaudella opiskellaan noin 20 - 30 opintopistettä valintojesi mukaan. Opiskelut koostuvat kontaktiopiskelupäivistä verkossa, itsenäisestä ja yhteisöllisestä verkko-opiskelusta sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Huolehdi, että sinulla on käytössäsi verkko-opiskelussa tarvittavat välineet, kuten kamera ja mikrofoni.

Laskennallisesti opiskelujen eteneminen vastaa lähes kokopäiväistä opiskelua. Opiskelutahti tulee olemaan tiukka, muttei mahdoton. Opintoihisi sisältyy paljon itsenäistä ja omatoimista opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun kokonaan tai osittain työn ohella. Opintojaksokohtaiset suoritusvaihtoehdot selviävät opintojaksototeutuksista.

Luonnollisesti sattuu tilanteita, ettei osallistuminen kontaktiopetukseen ole mahdollista. Nämä yksittäiset poissaolot eivät kuitenkaan kaada opintojasi ja suuri osa kontaktiopetuksesta tallennetaan. Työn ohella opiskelu vaatii työaikajärjestelyjä ja opintoihin suopeasti suhtautuvia koti- ja tukijoukkoja. Opintoihisi ei sisälly varsinaisia kieliopintoja, joskin oletuksena on, että kykenet opiskelemaan myös englannin kielellä ja perehtymään oman alasi kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin julkaisuihin.

Opinnäytetyön käynnistäminen/ työelämäpäivä

Opinnäytetyö muodostaa YAMK-opintojen kokonaisuudesta 1/3 osan, joten sen käynnistäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Opinnäytteen käynnistämistä tukeva työelämäpäivä järjestetään syyslukukauden aikana hybriditilaisuuten (Myllypuron kampus ja etä). Päivän aikana voit, yleisten asioiden lisäksi, tutustua opinnäytetöiden aihetarjontaan. Opinnäytteen voit tehdä myös omasta tai työelämälähtöisestä aiheesta esim. omaan työpaikkaasi. Päivän ohjelmalliset/ sisällölliset muutokset ovat mahdollisia.

Henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen (HOPS)

Voit alkaa suunnitella opintojasi ja henkilökohtaista suunnitelmaa eli HOPSia. Sitä varten perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa, uraohjaaja auttaa sinua.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa, tuutoropettaja auttaa sinua.Tarkemmat ohjeet saat orientaatiopäivien aikana.

Terveisin tutkintovastaava Mari Virtanen (mari.virtanen [at] metropolia.fi) ja tuutoropettaja Lotta Kuosmanen (lotta.kuosmanen2 [at] metropolia.fi).