Onnittelut opiskelupaikasta & tervetuloa Metropoliaan!

Päivitetty 26.8.2022 (muutokset mahdollisia)

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, ylempi AMK
Ryhmäsi tunnus on S1522S6A

Opintojen yhteinen aloitus 1.-2.9.2022 klo 9.00

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät toteutetaan Myllypuron kampuksella. Saapumisosoite Myllypuron kampus, Myllypurontie 1. Halutessasi voit osallistua päiviin myös etäyhteydellä (osallistumislinkit ohjelmassa ja lukujärjestyksessä https://lukkarit.metropolia.fi/ ryhmätunnuksellasi S1522S6A).
Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin, oppimisympäristöihin sekä tutkinto-ohjelman opintoihin (sisällölliset muutokset ohjelmassa mahdollisia).

Torstai 1.9.2022 klo 9-16

Oppimistila MPA6018 (A-talo, 6.krs) tai https://metropolia.zoom.us/j/67167814286

09.00–09.15 Tervetuloa Metropoliaan
09.15–9.30 Tutkintovastaavien esittäytyminen tutkinnoittain
9.30–10.15 Metropolian tietohallinto
10.15–10.45 Tauko
10.45–12.00 Opetuksen tietojärjestelmät
12.00–12.15 Opiskelijana YAMK-tutkinnossa
12.15–13.15 Lounas
13.15–16.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa erillisen aikataulun mukaan, MPA6018 tai https://metropolia.zoom.us/my/lehtorivirtanen

Perjantai 2.9.2022 klo 9-16

Metropolia-sali MPA1010 (A-talo, sisääntulokerros) tai https://metropolia.zoom.us/j/63593493029

09.00–10.00 Turvallisuusinfo
10.00–11.00 YAMK-tutkinnon mahdollistamat urapolut ja uraohjaus
11.00–11.20 Tauko
11.20–12.00 Kirjastopalvelut
12.00–12.30 Innovaatiokeskittymät ja TKIO
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.00 Tutkintojen omaa ohjelmaa erillisen aikataulun mukaan MPA6018 tai hhttps://metropolia.zoom.us/my/lehtorivirtanen
15.00-16.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet XX00EJ16-3048, opintojakson aloitus

Syksyn 2022 opinnot & opinnoista yleisesti

Opetussuunnitelman mukaisesti syksyn opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta (yhteensä 20 op) ja opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun aloituksesta. Kunkin opintojakson laajuus on 5 op, joka laskennallisesti on 135 tuntia opiskelijan työtä. Huomioithan tämän sovittaessasi opiskelun kokonaisuutta omaan tilanteeseesi. Vaikka opinnot voi pääosin suorittaa etänä, niihin kuitenkin kuuluu interaktiivista työskentelyä ja kontaktia verkossa, joka tarkoittaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa myös etäyhteyksillä opiskeltaessa.

Tarkemmat tiedot syksyn opinnoista ja toteutussuunnitelmista

ja lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/ ryhmätunnuksellasi (S1522S6A).

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelman YAMK -opinnot (90 op) kestävät neljä lukukautta (2 vuotta), kullakin lukukaudella opiskellaan noin 20 - 30 opintopistettä valintojesi mukaan. Opiskelut koostuvat lähiopiskelupäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä niihin liittyvistä itsenäisistä tehtävistä. Huolehdi, että sinulla on käytössäsi verkko-opiskelussa tarvittavat välineet.

Laskennallisesti opiskelujen eteneminen vastaa lähes kokopäiväistä opiskelua. Opiskelutahti tulee olemaan tiukka, muttei mahdoton. Opintoihisi sisältyy paljon itsenäistä ja omatoimista opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun kokonaan tai osittain työn ohella. Lähiopetuksen lisäksi useilla opintojaksoilla on mahdollisuus valita muu suoritusvaihtoehto, esimerkiksi verkko-opetus. Opintojaksokohtaiset suoritusvaihtoehdot selviävät opintojaksototeutuksista.

Luonnollisesti sattuu tilanteita, ettei osallistuminen lähiopetukseen ole mahdollista. Nämä yksittäiset poissaolot eivät kuitenkaan kaada opintojasi. Työn ohella opiskelu vaatii työaikajärjestelyjä ja opintoihin suopeasti suhtautuvia koti- ja tukijoukkoja. Opintoihisi ei sisälly kieliopintoja, joskin oletuksena on, että kykenet opiskelemaan myös englannin kielellä ja perehtymään oman alasi kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin julkaisuihin.

Opinnäytetyön käynnistäminen/ työelämäpäivä 28.9. klo 9-16

Opinnäytetyö muodostaa YAMK-opintojen kokonaisuudesta 1/3 osan, joten sen käynnistäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Opinnäytteen käynnistämistä tukeva työelämäpäivä järjestetään Myllypuron kampuksella (ja etänä) 28.9 klo 9-16. Päivän aikana voit, yleisten asioiden lisäksi (klo 9-12), tutustua opinnäytetöiden aihetarjontaan (klo 13-16). Opinnäytteen voit tehdä myös omasta tai työelämälähtöisestä aiheesta esim. omaan työpaikkaasi. Päivän ohjelmalliset/ sisällölliset muutokset ovat mahdollisia.

Henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen (HOPS)

Voit alkaa suunnitella opintojasi ja henkilökohtaista suunnitelmaa eli HOPSia. Sitä varten perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa, uraohjaaja auttaa sinua.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa, uraohjaaja auttaa sinua.

Tervetuloa mukaan!!!

Terveisin YAMK uraohjaaja ja tutkinnon vastuuopettaja Antti Niemi sekä tutkintovastaava Mari Virtanen
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi