Tutkintonimike: Kulttuurituottaja (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 45

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden ja elämysten mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä.

Työtehtävät sisältävät yleensä kulttuuripalveluiden organisointia, tuotteistamista ja liiketoimintaa tai kulttuurialan palveluiden kehittämistä. Työympäristönä voi olla esimerkiksi

 • Teatterit, konsertti- ja tanssisalit sekä taidealan laitokset
 • Kulttuuri- ja liikuntajärjestöt
 • Kuntien ja valtion kulttuuritehtävät
 • Oma yritys
 • Tapahtumat ja festivaalit
 • Kuvataidegalleriat ja näyttelytilat
 • Pelialan yritykset
 • Yhteisöt

Kulttuurituotannon opinnot

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta ja tähtää työelämän arvostamaan yksilölliseen ammattitaitoon. Opiskelija erikoistuu tiettyyn kulttuurialaan, tuotannon alueeseen tai kohderyhmään.

Opinnot perehdyttävät kulttuurintuntemukseen, kulttuurin rahoitukseen ja taloushallintoon, markkinointiin ja tiedotukseen, juridiikkaan, johtamis- ja ryhmätyötaitoihin, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, viestintä- ja mediataitoihin, kulttuuriproduktioiden tuotantoprosesseihin, alan tutkimusmenetelmiin sekä tietoteknisten sovellusten käyttöön.

Metropolia tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön maan suurimpana ja monipuolisimpana kulttuurialan oppilaitoksena. Tiukalla karsinnalla valituilla tuottajaopiskelijoilla on hyvä kulttuurituntemus, sujuvat matemaattiset ja kielelliset taidot sekä vahva taipumus organisaatiotehtäviin.

Opiskelu Metropoliassa mahdollistaa oman ammattitaidon syventämisen myös itse valittavan sivuaineen avulla. Kulttuurituottajaopiskelijat osallistuvat myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtyihin projekteihin, mikä auttaa verkostoitumaan työelämää varten. Opinnoissa tehdään paljon yhteistyötä aidon työelämän kanssa sekä käytännön oppimistehtäviä.

Opiskelijat ovat olleet osana opintojaan muun muassa seuraavanlaisissa harjoitteluissa:

 • erilaiset musiikkituotannot (esim. Live Nation Finland Oy, Fullsteam Records Oy, VILD Music Oy, Playground Music Oy)
 • esittävien taiteiden tuotanto-, tiedotus- ja markkinointitehtävät (esim. Flow Festival, Helsingin Juhlaviikot, Baltic Circle, Lux Helsinki)
 • seminaari-, konferenssi- ja tapahtumatuotannot (esim. Slush, Management Events Studio Oy)
 • galleria- ja näyttelytuotannot (esim. Nykytaiteen museo Kiasma, Serlachius residenssi)
 • kulttuuritalot ja -keskukset (esim. Annantalo, Musiikkitalo, Interkult Kassandra)
 • urheilutapahtumat (esim. Suomen Palloliitto, jääkiekon MM-kisat 2013)
 • tv-tuotannot (esim. Tanssii tähtien kanssa, Vain elämää, SuomiLOVE, The Voice of Finland)
 • radion tapahtumatuotannot (esim. Basso radio)
 • pelialan tuotannot (esim. Donkey Hotel Oy, Metropolia Game Studio, QuestLAN)

Kansainvälisyys kulttuurituottajan koulutuksessa

Kulttuurituottajat työskentelevät myös kansainvälisissä tehtävissä. Metropolian kulttuurituottajakoulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Mahdollisuuksia tähän on Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä projekteissa tai ulkomailla tapahtuvan opiskelijavaihdon tai työharjoittelun kautta.

Työharjoitteluja on tehty muun muassa Suomen kulttuuri-instituuteissa eri puolilla maailmaa sekä opiskelijoiden omien kontaktien kautta hankituissa paikoissa esim. Saksassa, USA:ssa (New York, Washington ja Los Angeles) ja Vietnamissa. Opiskelijavaihto on erinomainen vaihtoehto laajentaa omia opintoja, syventää kielitaitoa ja saada kansainvälistä kokemusta ja kontakteja kulttuurialalta. Kulttuurituotannolla on useita useita vaihtokouluja esimerkiksi Hollannissa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Espanjassa, Tšekissä, Sloveniassa ja Liettuassa.

Valinnaiseen opintokokonaisuuteen tai syventäviin opintoihin tutkinto tarjoaa 15 op:n englanniksi opiskeltavaa kokonaisuutta, jossa opiskelevat myös kulttuurituotantoon tutkintoon tulevat vaihto-opiskelijat.

Opiskelu käytännössä

Opinnot tapahtuvat pääosin päiväsaikaan.

Aiempaa osaamista omaaville ei tarjota erillistä opintopolkua, vaan kaikki opiskelevat samassa päätoimisen päiväopiskelun ryhmissä. Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamisesta voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä voi nopeuttaa valmistumista.

Mikä ihmeen kulttuurituotanto?

Opiskelijoiden kokemuksia

Sonja Linkoneva, neljännen vuoden opiskelija

Hauskinta kulttuurituotannon opinnoissa on ollut projektit ja oikea tekemisen meininki! Ensimmäisessä varsinaisessa harjoittelussani Tsiigaa Art goes Kapakka -näyttelykokonaisuuden parissa sain ripustaa teoksia taiteilijoiden kanssa. Keikuimme taiteilijan kanssa Teurastamon tornissa ja musta tuntui et tää on just sitä mitä haluan tehdä - jeesaa taiteilijoita ja saada hyvää taidetta ihmisten nähtäville.

Jännittävin projektityö kulttuurituotannossa on ollut ensimmäinen projektini eli kutuystävällisesti y-projekti, jonka tein Yhteismaan Galleriakeskiviikon parissa. Pääsin heti ekana opiskeluvuotenani työn makuun minua kiinnostavassa tapahtumasarjassa, sain vastuuta ja arvokasta kokemusta tuottamisesta.

Kun valmistun, haluaisin työskennellä kuvataiteiden parissa. Kulttuurituotannon opinnoissa on kuitenkin se hyvä puoli, että se valmistaa meidät työskentelemään missä tahansa missä tuottajia ikinä tarvitaankaan. Itseäni kiinnostaa kuvataiteen lisäksi myös kaupunkikulttuuri, viestintä ja eri mediat, joten saattaahan se olla, että löydän itseni joskus tuottamasta vaikka radiota.

Nora Hentunen, kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituotannon opinnoissa parasta oli työelämälähtöisyys. Vaikka välillä saattoi motivaatio olla hukassa, tiesin kuitenkin jokaisen tehtävän ja luennon tukevan ammattitaitoani. Opiskelin itseäni ja omaa osaamistani varten. Innostavinta oli tavata kentällä tällä hetkellä työskenteleviä tuottajia ja kuulla, kuinka juuri fläppitaululla pyörittelemämme haasteet näkyivät käytännön työssä. Tuli olo, että hei vitsi mäkin osaan tämän joku päivä!

Muistan, kuinka jännittävää oli tehdä ensimmäistä kertaa koulun ulkopuoliselle asiakkaalle markkinointiin liittyvä projekti. Silloin ei ainoastaan tavoiteltu hyvää arvosanaa, vaan myös tyytyväistä asiakasta. Sillä kurssilla taisin ensimmäistä kertaa pohtia, etten valmistumisen jälkeen jäisikään tekemään töitä kulttuurin pariin. Oli kiva huomata, kuinka kaikkia kannustettiin löytämään oma tie työelämässä.

Tällä hetkellä pyöritän omaa yhden naisen yritystäni. Olen yrittänyt lokeroida itseäni viestintäkonsultiksi, mutta sekään ei tunnu enää sopivan. Työnkuvaani kuuluu kaikki, mihin taidot ja näkemys riittää markkinointiviestinnän suunnittelun ja tuotannon puolella. Olin pitkään hokenut, että teen kaikkea muuta paitsi mainontaa, kunnes yhtäkkiä seisoinkin keskellä mainoskuvauksia. Yrittäjänä olen ollut vasta noin viisi kuukautta, mutta vauhti on ollut hurja. Tällä hetkellä yritykseni kautta tekee projektikohtaisesti töitä neljä muutakin osaajaa, joista kaksi on kutuja.

Elän hetkessä enemmän kuin koskaan ennen. En tiedä, mitä teen huomenna, mutta tiedän töitä kyllä olevan ihan niin paljon kuin vain jaksaa tehdä. Tällaiseen työskentelytapaan ei kaikilla kantti riitä. Itse en osaisi enää kuvitellakaan palaavani palkkatyöhön. Yrittäjänä olen päässyt tekemään älyttömän makeita juttuja kovien ammattilaisten kanssa. Vastuu, mutta myös vapaus, on täysin minulla.

Heli Mattila, luova innostaja (kulttuurituottaja AMK & YAMK)

Olen Heli Mattila. Valmistuin kulttuurituottajaksi 2010 ja jatkoin yamk-opintoihin 2012 valmistuen sieltä 2013.

Tuottajaopintojen alkuvaiheessa kulttuurikentän runsaus ja erilaiset mahdollisuudet kiehtoivat ja samalla hämmensivät ajatuksia omasta tuottajaidentiteetistä. Oli aikoja, jolloin kiinnostuin teatterista, musiikista, tanssista jne. Alusta asti opinnoissa kuitenkin painotettiin erikoistumista. Jossain vaiheessa opintoja koin selkeän ahaa-elämyksen omasta paikastani ja vahvuuksistani tuottajana. Aloin entistä vahvemmin erikoistua kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Merkittävimpiä kokemuksia olivat työelämälähtöiset projektit sekä työharjoittelut. Missään myöhemmässä elämänvaiheessa ei tule vastaan niin hyviä mahdollisuuksia päästä tekemään töitä unelmatyöpaikkaansa kuin työharjoittelujen siivellä. Minä olen saanut kaikki ensimmäiset alan työpaikkani opiskeluprojektien kautta. Yhä edelleen työskentelen Hyvinvointikartano Kaisankodissa, jossa suoritin päättöharjoitteluni ja jonne tein opinnäytteeni. Työnimikkeeni on Luova innostaja, joka luotiin täysin oman osaamiseni pohjalta.

Kulttuurituotannon opintojen vahvuutena pidän sitä, että asioita opitaan laajana kokonaisuutena. Tuottajaopinnoissa kehittyy myös luontaisesti luova ajattelutapa, jossa mistä tahansa tuotannosta ja projektista pyritään tekemään tunteisiin ja ajatteluun vaikuttava kokonaisvaltainen elämys. Nämä ovat taitoja, jotka luovat lisäarvoa alalla kuin alalla toimiessa.

Kaikille aloittaville opiskelijoille suosittelen omien unelmien ja tavoitteiden määrittämistä ja selkeyttämistä jo opiskelujen alkuvaiheessa. Jos päämäärä on hakusessa, kannattaa alussa kartuttaa kokemuksia laajasti kulttuurikentän eri puolilta. Mutta mitä nopeammin pystyy fokusoimaan tiettyyn suuntaan, sen parempi. Kun suunta on kirkkaan mielessä, kaikki valinnat jo opintojen aikana vievät kohti haluttua päämäärää.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutkintoon liittyvät asiat
Leena Björkqvist
Tutkintovastaava
Puh. +358 40 142 7579
leena.bjorkqvist metropolia fi 

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Tulevaisuuden tuottajat -blogi

Kulttuurituotannon Facebook-sivut