Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti / Optometristi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

 

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat kliinisiä asiantuntijoita asiakas- ja potilaslähtöisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja tuottamiseen. Tässä koulutusohjelmassa hankit itsellesi osaamisen näihin tehtäviin.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus terveysalalta
 • olet suorittanut  terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon  tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Mitä opit?

Tutkinnossa sinä kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana  moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat työkaluja ja osaamista toimia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluden asiantuntijana. 
 • Tunnistat ja ennakoit sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sekä kliinisten käytäntöjen että digitaalisten palvelujen uudistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Kehittämis- ja oppimistehtävissä syvennetään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyön voi tehdä omaan työpaikkaan tai Metropolian kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Lähiopetuspäiviä on noin 4 kuukaudessa. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • digitaaliset sosiaali- ja terveysalan palvelut
 • terveysteknologia
 • asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen eri toimintaympäristöissä
 • sosiaali- ja terveysalan prosessien sekä palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
 • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Katso videoesittely tutkinnosta

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä esim:

 • alan itsenäisenä asiantuntijana
 • moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa toimimisen.
 • kliinisten käytäntöjen  ja digitaalisten palvelujen kehittämisen. 
 • konsultoivana hoitajana toiminen
 • itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Soile Timberg: Tutkinto avasi uralla uusia mahdollisuuksia

Soile Timberg.

Olen Soile Timberg Nurmijärveltä. Valmistuin vuonna 1991 Sisätauti-kirurgiseksi sairaanhoitajaksi Helsingin Sairaanhoito-opistosta Tukholmankadulta.  Toimin sairaanhoitajana 12 vuotta Marian sairaalan päivystyspoliklinikalla. Vuonna 2004 tammikuussa siirryin Meilahden sairaalan Sydäntutkimusasemalle.

Vuonna 2014 halusin lähteä kehittämään itseäni ja hain Metropoliaan täydentämään tutkintoni AMK-tutkinnoksi. Opiskelu kärpänen puri ja pyrin 2015 jatkamaan opintojani YAMK:ssa. Opiskelu vaati tarkkaa aikataulutusta ja kurinalaisuutta työn ohella suorittamiseen. Valmistuin joulukuussa 2016 Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla tutkinto-ohjelmasta.

Vallinaisten oppiaineiden joukosta valitsin itselleni 30 op johtamista. Osastonhoitajan pätevyyteen vaaditaan tuo määrä johtamisopintoja. Olen siis kliininen asiantuntija, jolla on 30op johtamisen opintoja.

Opiskelun ja vahvan työelämäosaamisen ansiosta minulle avautui uusia mahdollisuuksia ja unelmatyö. Tays Sydänsairaala avasi Helsinkiin keväällä 2016 tytäryhtiön, Helsingin Sydänsairaala Oy. Siellä aloitettiin syyskuussa 2016 angiosalitoiminta. Minut valittiin Palvelupäälliköksi tähän yksikköön.

Koulutukseni on antanut minulle valmiudet tähän työhön. Olen päässyt kehittämään ja luomaan uuden yksikkömme toimintaa sekä toimin esimiestehtävissä yksikössämme. Opinnot antoivat minulle valmiudet käyttää ja löytää tutkittua tietoa, joka auttaa kehittämään ja viemään uutta yksikköä eteenpäin.

Yhteystiedot

Jukka Kesänen
Tutkintovastaava
Lähetä Jukalle sähköpostia

Antti Niemi
Tutoropettaja
Lähetä Antille sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
p. 050 563 3611
Lähetä Anna-Marialle sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkotehtäväohjeet

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.