Tutkintonimike: Apuvälineteknikko (ylempi AMK) / Ensihoitaja (ylempi AMK) / Fysioterapeutti (ylempi AMK)/Geronomi (ylempi AMK) / Jalkaterapeutti (ylempi AMK) / Optometristi (ylempi AMK) / Osteopaatti (ylempi AMK) / Sairaanhoitaja (ylempi AMK)/ Sosionomi (ylempi AMK) / Suuhygienisti (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK) / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 - 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Vanhustyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on vahvistaa vanhustyön gerontologista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa asiantuntijaosaamista sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijan osaamista monimuotoiseen ja moninaiseen ikääntymiseen perustuvassa asiakasymmärryksessä sekä moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä.  Opiskelija kehittävät työyhteisöissään tulevaisuuden tarpeisiin ja palvelurakenteen muutoksiin vastaavia ikäihmisten elämänlaatua vahvistavia palveluja erilaisissa asuin- ja toimintaympäristöissä. Kehittämistoiminnallaan opiskelijat vahvistavat sekä omaa että työyhteisöjen gerontologista osaamista.  

Gerontologista osaamista moninaiseen vanhustyöhön -Vanhustyön ylempi AMK –tutkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa (pdf)

Valmistuttuaan opiskelija kykenee:

 • soveltamaan toiminnassaan gerontologista tietoa ja vanhustyön eettisiä periaatteita sekä ikääntymiseen moninaisuuteen perustuvaa asiakasymmärrystä
 • arvioimaan vanhuspalvelujen toimintaa ja niiden tulevaisuuden muutostarpeita ikäihmisten elämänlaadun ja toimijuuden vahvistumisen näkökulmasta
 • hyödyntämään moniasiantuntijuutta ja vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä vanhuspalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä erilaisissa ikäihmisten asuin- ja toimintaympäristöissä
 • vahvistamaan sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyyttä johtaessaan moninaisia työyhteisöjä, palveluja ja asiakkuuksia 
 • edistämään innovatiivista vanhustyön toimintakulttuuria
 • johtamaan ja kehittämään yhteiskunnallisesti kestävää palvelutuotantoa ja asiakkuuksia
 • tuottamaan ja soveltamaan tutkimus- ja kehittämistietoa ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävästä näkökulmasta

Vanhustyön (ylempi AMK) tutkinnon esittely

Seuraa tutkinnon tapahtumia myös somessa:

Opintojen sisältö

Tutkinnon sisältävät opinnot muodostuvat:

 • Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen 25 op
 • Vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen 30 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Vanhustyö (ylempi AMK) tutkinnon kompetenssit

Lue tästä, kuinka vanhustyö yamk-tutkinto-ohjelman opinnoissa ja opinnäytetöissä ollaan ihmislähtöistä vanhustyötä kehittämässä

Täällä voi tutustua tarkemmin vanhustyö yamk-tutkinto-ohjelman opinnäytetöihin

Toteutustapa

Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Osa opinnoista ja lähiopetuksesta toteutetaan verkko-opintoina. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

Uramahdollisuudet

Vanhustyön tutkinto-ohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa vanhustyön kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa vanhustyön tietoa ja monialaista gerontologista osaamista sekä uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Opiskelijan kokemuksia opinnoista

Tiina-Kaisa Mattila, Sosionomi YAMK

Edellisistä sosionomi amk opinnoista oli ehtinyt kulua 16 vuotta. Sosionomi opintojen aikana sain taistella melkoisesti, että opintosisältöihin löytyi jotain vanhustyöhön suuntaavaa. Halusin erikoistua vanhustyöhön, mutta 2000-luvun alussa se ei ollut ihan yksinkertaista amk opinnoissa.

Huomatessani Metropoliassa alkavan vanhustyön YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen 2017 en hetkeäkään epäröinyt hakea opiskelemaan. Tiesin, että tämä on minun juttuni. Halusin edelleen syventää osaamistani ja päivittää tietojani. Oli hienoa, että myös YAMK  koulutustarjonnassa oli huomioitu vanhustyö omana erityisalueena.  

Ensimmäinen tähtihetki oli, kun sain tietää pääseväni opiskelemaan vanhustyön YAMK tutkintoa. Olin innoissani kaikesta uudesta tiedosta, modernista oppimisympäristöstä sekä moniammatillisesta opiskeluryhmästä.  Opettajat olivat osaavia ja innostivat monin eri keinoin hyödyntämään saatua tietoa.

Opintojen myötä oma motivaatio sekä innostus lisääntyivät vanhustyön kehittämistä kohtaan. Tutkimuksellinen ja kriittisempi näkökulma vanhustyön kehittämiseen heräsi. Sain myös rohkeutta tuoda paremmin esille omaan kokemukseen pohjautuvaa tietoa, joita oli mielenkiintoista peilata uusiin tutkimuksiin ja teorioihin.

Opintojen sisältö oli suunniteltu siten, että ne tukivat koko opintojen ajan opinnäytetyön tekemistä, mikä oli todella hyvä asia. Johtamisen opinkokonaisuus oli monipuolinen ja sopi hyvin vanhustyön ammattilaisten syventäviin opintoihin. Yhteiskunnalliset ja kansainväliset muutokset sekä vanhustyön moninaistuminen oli otettu huomioon opintojen sisällössä hyvällä tavalla.

Vanhustyön YAMK opintojen sisältö vastasi hyvin omia odotuksiani. Sain paljon uutta tietoa, sain uusia tapoja työskennellä sekä kaivattua kokemusten vaihtoa/ verkostoitumista muiden vanhustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Sain uudenlaista osaamista työhöni ja työyhteisön kehittämiseen monelta eri näkökannalta.

Viimeisin tähtihetki oli todeta selviytyneensä laajasta opintokokonaisuudesta hyvällä fiiliksellä. Tulevaisuudessa haluaisin olla mukana kehittämässä ja edistämässä positiivista ja ikä-ystävällistä yhteiskuntaa yhdessä ikäihmisten sekä vanhustyöstä innostuneiden ammattilaisten kanssa.

Tiina-Kaisan opinnäytetyöhön liittyvä blogiteksti Geroblogissa: Haluammeko ikääntyvät maahanmuuttajat mukaan toimintaan?

Sirpa Puusti, Toimintaterapeutti YAMK

Vanhustyön yamk tutkintoon hakiessani ja opintojen alkaessa odotin saavani opiskeluissa laajempaa ymmärrystä asiakaslähtöisestä gerontologisesta vanhustyöstä ja  halusin päästä kehittämään osaamistani vanhuspalvelujen asiantuntijuudessa. Opintojen aikana etsin opintojaksoilta ja kursseilta keskeisempiä kiinnostavia vanhustyöhön liittyviä ilmiöitä ja asioita, joihin keskityin tarkemmin.

Olin yllättynyt positiivisesti miten jokainen opintojakso oli rakennettu ikään kuin palapeliksi, jonka avulla oli helppo hahmottaa seuraavia opintokokonaisuuksia. Johtamiseen liittyvät opinnot oli toteutettu erinomaisella asiantuntijuudella, joka vastaa nykypäivän johtamiseen liittyvää osaamista. Moninaisen ikääntymisen ja asiakasosaamisen merkitys vanhuspalvelujen käyttäjinä, sekä palveluverkoston kehittämiseen liittyvät teemat lisäsivät asiakaslähtöisyyden ymmärrystä.

Mitkä olivat opintojen tähtihetkiä? Koin useampia opiskeluarjen tähtihetkiä, jotka tulivat onnistumisista, yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa jaetuista keskusteluista ja yhteistyöskentelystä. Suurimpia tähtihetkiä olivat uudenlaisen käyttäjälähtöisen etätoimintapalvelun yhteiskehittämisessä onnistuminen, opinnäytetyön raportin kirjoittamisen loppuun saattaminen ja julkistaminen.

Miten hyötyä opinnoista oli tulevalle uralleni? Sain vanhustyö yamk-opinnoissa erittäin hyvät lähtökohdat kehittää toimijalähtöisiä vanhuspalveluja. Lisäksi sain johtamiseen liittyvän 30 op. sisältävän koulutuksen, joka antaa valmiudet työskennellä johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Vanhustyö yamk-opinto kokonaisuus on nykypäivän tarpeisiin vastaava koulutus, joka antaa  hyvät valmiudet vanhuspalvelujen kehittämiselle ja johtamiselle.

Sirpan opinnäytetyön liittyvä blogiteksti Geroblogissa: Käyttäjälähtöistä etätoimintaa ikääntyneen kotiin

Henkilöstö

Tuula MikkolaTuula Mikkola
Tutkintovastaava,
Yliopettaja
Puh. 040 057 8279

 

Eveliina HolmgrenEveliina Holmgren
Lehtori
Puh. 040 336 2469

Ly Kalam-SalminenLy Kalam-Salminen
Lehtori
Puh. 040 334 7616

Panu KarhinenPanu Karhinen
Lehtori
Puh. 040 148 3947

Marjatta KomulainenMarjatta Komulainen
Lehtori
Puh. 040 136 9424 

Kaija Matinheikki-KokkoKaija Matinheikki
Yliopettaja
Puh. 040 334 0855

Marianne RoivasMarianne Roivas
Lehtori, Suomen kieli ja viestintä
Puh. 040 714 5153

Mia RosenströmMia Rosenström
Lehtori
Puh. 040 679 0779

Mari Rusi-PyykönenMari Rusi-Pyykönen
Lehtori
Puh. 040 334 5405

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi 

 

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

 

Yhteystiedot

Tuula Mikkola
Tutkintovastaava, Yliopettaja
Lähetä sähköpostia

Geroblogi

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää