Tutkintonimike: Apuvälineteknikko (ylempi AMK) / Ensihoitaja (ylempi AMK) / Fysioterapeutti (ylempi AMK)/Geronomi (ylempi AMK) / Jalkaterapeutti (ylempi AMK) / Optometristi (ylempi AMK) / Osteopaatti (ylempi AMK) / Sairaanhoitaja (ylempi AMK)/ Sosionomi (ylempi AMK) / Suuhygienisti (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK) / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 - 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

 

Vanhustyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on vahvistaa vanhustyön gerontologista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa asiantuntijaosaamista sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijan osaamista monimuotoiseen ja moninaiseen ikääntymiseen perustuvassa asiakasymmärryksessä sekä moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä.  Opiskelija kehittävät työyhteisöissään tulevaisuuden tarpeisiin ja palvelurakenteen muutoksiin vastaavia ikäihmisten elämänlaatua vahvistavia palveluja erilaisissa asuin- ja toimintaympäristöissä. Kehittämistoiminnallaan opiskelijat vahvistavat sekä omaa että työyhteisöjen gerontologista osaamista.  

Gerontologista osaamista moninaiseen vanhustyöhön -Vanhustyön ylempi AMK –tutkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa (pdf)

Valmistuttuaan opiskelija kykenee:

 • soveltamaan toiminnassaan gerontologista tietoa ja vanhustyön eettisiä periaatteita sekä ikääntymiseen moninaisuuteen perustuvaa asiakasymmärrystä
 • arvioimaan vanhuspalvelujen toimintaa ja niiden tulevaisuuden muutostarpeita ikäihmisten elämänlaadun ja toimijuuden vahvistumisen näkökulmasta
 • hyödyntämään moniasiantuntijuutta ja vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä vanhuspalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä erilaisissa ikäihmisten asuin- ja toimintaympäristöissä
 • vahvistamaan sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyyttä johtaessaan moninaisia työyhteisöjä, palveluja ja asiakkuuksia 
 • edistämään innovatiivista vanhustyön toimintakulttuuria
 • johtamaan ja kehittämään yhteiskunnallisesti kestävää palvelutuotantoa ja asiakkuuksia
 • tuottamaan ja soveltamaan tutkimus- ja kehittämistietoa ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävästä näkökulmasta

Vanhustyön (ylempi AMK) tutkinnon esittely

Seuraa tutkinnon tapahtumia myös somessa:

Opintojen sisältö

Tutkinnon sisältävät opinnot muodostuvat:

 • Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen 25 op
 • Vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen 30 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Vanhustyö (ylempi AMK) tutkinnon kompetenssit

Toteutustapa

Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Osa opinnoista ja lähiopetuksesta toteutetaan verkko-opintoina. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

Uramahdollisuudet

Vanhustyön tutkinto-ohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa vanhustyön kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa vanhustyön tietoa ja monialaista gerontologista osaamista sekä uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Opiskelijan kokemuksia opinnoista - katso videohaastattelu

Henkilöstö

Tuula MikkolaTuula Mikkola
Tutkintovastaava,
Yliopettaja
Puh. 040 057 8279

Marjatta KomulainenMarjatta Komulainen
Lehtori
Puh. 040 136 9424 

Kaija Matinheikki-KokkoKaija Matinheikki
Yliopettaja
Puh. 040 334 0855

Päivi RahmelPäivi Rahmel
Lehtori
Puh. 040 334 0615

Marianne RoivasMarianne Roivas
Lehtori, Suomen kieli ja viestintä
Puh. 040 714 5153

Eeva Tawast
Lehtori
Puh. 040 486 4053

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

 

Yhteystiedot

Tuula Mikkola
Tutkintovastaava, Yliopettaja
Lähetä sähköpostia

Geroblogi

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää

Tutustu Geroblogiin

Mahdollistamme yhdessä hyvää ikääntymistä Geroblogi