Maksut ja peruutukset

Maksut

Opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa maksavat 15 €/op. Lukukausimaksuja ei ole käytössä. Varsinaisten opintomaksujen lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa muita kohtuullisia kuluja (esim. oppimateriaalit).

Lasku opinnoista lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Opintopolut ja opintomoduulit laskutetaan lukukauden alussa. Jos opintopolku tai -moduuli jakautuu kahdelle lukukaudelle, laskutetaan hinta kahdessa osassa.

Peruutusehdot

Yksittäisillä opintojaksoilla, opintopoluilla ja opintomoduuleilla ei ole kokonaan maksutonta peruutusoikeutta. Asiakas on ilmoittautuessaan sitoutunut maksuun. Poikkeuksena tästä ovat ne opintopolut, jotka sisältävät haastattelun tms. arvioinnin soveltuvuudesta. Tällöin asiakas on sidottu maksuun vasta kun hänet hyväksytään opintoihin arvioinnin perusteella.

Varasijalle jäänyt asiakas on sidottu maksuun, vasta kun hän on vastaanottanut vapautuneen opintopaikan.

Mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa viimeistään 14 vuorokautta ennen opintojakson, opintopolun tai opintomoduulin alkua (= ensimmäinen lähipäivä tai ilmoitettu aloituspäivä), voidaan asiakkaan pyynnöstä palauttaa 50 % opintomaksusta, mikäli asiakas esittää pyyntönsä viipymättä. Niiden 100-prosenttisesti virtuaalisten opintojaksojen osalta, joissa on non-stop ilmoittautuminen,  14 vuorokauden peruutusaika alkaa siitä, kun opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle.

Poikkeukset

  • Jos opintopolun/opintomoduulin paikan saanut henkilö tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun ennen opintojen alkua, saa hän perua avoimen AMK:n paikkansa maksutta. Tämä edellyttää kuitenkin ilmoittautuneen puolelta asian välitöntä tiedottamista osoitteeseen avoinamk metropolia fi.
  • Mikäli tutkintopaikan Metropolia Ammattikorkeakouluun saa kesken opintojen, hyvitetään opintopolun/opintomoduulin toisen lukukauden opintojen hinta. Ensimmäisen lukukauden opinnoista ei anneta hyvitystä. Tämä edellyttää kuitenkin ilmoittautuneen puolelta asian välitöntä tiedottamista osoitteeseen avoinamk metropolia.fi.
  • Opiskelupaikan saaminen muuhun ammattikorkeakouluun tai oppilaitokseen ei oikeuta täysin maksuttomaan peruutukseen eikä hyvityksiin kesken opintojen.

Jos opetus peruuntuu ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun vastaavan syyn vuoksi, opinnoista ei laskuteta.

Lääkärintodistuksen perusteella tehdyt peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Opiskelijoiden kielteiset päätökset avoimen opiskeluun mahdollisesti haettuihin tukiin eivät oikeuta maksuttomaan peruutukseen tai hyvityksiin.

Peruutusohjeet

Kaikki peruutukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen avoinamk metropolia fi. Poikkeuksena Tekniikan NonStop -virtuaaliopintojen peruutukset, jotka lähetetään osoitteeseen nonstop metropolia fi . Kerro viestissäsi tarkasti mitkä opinnot haluat perua, nimesi ja yhteystietosi.