Koulutukset maahanmuuttajille

AMK-opintoihin valmentavat koulutukset

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan.

Lisätietoa korkeakouluopintoihin valmentavista koulutuksista

Kenelle?

Kenelle valmentava koulutus on tarkoitettu?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos tavoitteenasi on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Edellytyksenä valmentavaan koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1. Lisäksi sinulla täytyy olla korkeakoulukelpoisuus.

Olet korkeakoulukelpoinen, jos sinulla on

  • suomalainen ylioppilastutkinto,
  • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
  • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomainen korkeakoulututkinto.

 Jos et voi todistaa hakukelpoisuuttasi todistuksella, sinulla täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Laajuus ja kesto

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Metropolian tarjoman koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta.

Toteutustapa

Mitä valmentavassa koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Miten opiskelu tapahtuu?

Valitset hakuvaiheessa, opiskeletko verkossa vai lähiopetuksessa:

  • Vaihtoehto 1: Valmentava koulutus verkko-opiskeluna
  • Vaihtoehto 2: Valmentava koulutus lähiopiskeluna

Opiskelu sekä verkko- että lähiopiskelussa on yhteisöllistä ja työelämälähtöistä. On tärkeää, että olet itse aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakoulujen tutkinto-opetukseen tai työelämävierailuja.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Rahoitus

Mitä koulutus maksaa?

Valmentava koulutus on maksutonta, jos osallistut koko koulutukseen (30 op). Joitakin valmentavan koulutuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jolloin opinnot ovat maksullisia (ks. lisää avoimien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta).

Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Voit hakea opintotukea Kelasta. Muista tukimahdollisuuksista ja esim. omaehtoisen opiskelun tuesta voit tiedustella oman alueesi TE-toimistosta.

Hakeminen

Miten ja milloin voin hakea koulutukseen?

Miten voin jatkaa valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen?

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen esim. yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

Duunipolku yrittäjyysopinnot

Hei yrittäjyydestä kiinnostunut maahanmuuttaja!

  • Haaveiletko oman yrityksen perustamisesta?
  • Oletko aloitteleva yrittäjä?
  • Tarvitsetko tukea liikeideasi suunnittelemiseen ja kehittämiseen?
  • Tiedätkö, miten hyödyntäisit IT-työkaluja yrityksesi pyörittämisessä?

DuuniPolun kautta saat yrittäjyyttä tukevaa koulutusta

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjauspalvelut maahanmuuttajalle

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille myös erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.

Lue lisää

Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke

maahanmuuttaja, koulutus, suomen kieli, opiskelu

Hankkeen tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen yhtenäistämällä koulutusten hakuprosessia ja -periaatteita sekä laatimalla valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset. Lue lisää