Jalkaterapian väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59
Aloituspaikat
5
Hinta
900 €

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnoilla tarkoitetaan avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella suoritettavia koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja.

Avoimen amk opintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja. Kun olet suorittanut haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja vähintään 50 opintopistettä, voit hakea tutkinto-ohjelmaan jalkaterapian opiskelijaksi.

Kenelle?

Jalkaterapian väyläopinnot 60 op sopivat sinulle, jos

  • olet kiinnostunut jalkaterapian opinnoista ja alasta
  • sinulla on yleisiä opiskeluvalmiuksia ja opinnoissa vaadittava kielitaito (suomi, englanti)
  • haluat kokeilla ammattikorkeakoulussa opiskelua menettämättä ensikertalaisuuskiintiötä
  • Väyläopinnot sopivat monenlaiseen elämäntilanteeseen, koska opinnot ovat monimuoto-opintoja

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Monimuoto-opiskelussa vuorottelevat lähiopetus, etä- ja verkko-opiskelu sekä työelämäharjoittelut.

Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä (60 opintopistettä vuodessa).

Monimuotototeutus mahdollistaa jossain määrin työnteon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Tietopuolinen lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa kello 8.00 - 16.00 välillä verkkoympäristössä.

Laboraatio-opetus toteutetaan intensiiviviikkoina Myllypuron kampuksen opetuslaboratorioissa Helsingissä. Intensiiviviikkoja on lukukaudessa 3-5 kertaa. Metropolia ei järjestä Helsingissä asumismahdollisuutta laboraatio-opetuksen ajaksi.

Työelämäharjoittelua toteutetaan sekä Metropolian HyMy-kylän jalkaterapian oppimisklinikalla että ulkopuolisissa työharjoittelupaikoissa. HyMy-kylän harjoittelu tiettyinä viikkoina kahtena kolmena päivänä viikossa. Ulkopuoliset työelämäharjoittelujaksot ovat kestoltaan 4-6 viikkoa ja niiden aikana työskentely on täysipäiväistä.Työelämäharjoittelua toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Suomessa, mikäli harjoittelupaikka vastaa harjoittelupaikalta edellytettäviä vaatimuksia.

Opinnot alkavat digistartilla Ma 19.8.2024 klo 11.30-13.30 ja ensimmäinen intensiiviviikko on 26.8. - 30.8.2024.

Vaatimukset ja muut edellytykset

  • Polkuopintoihin ilmoittautuja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen kielen taito ja englannin kielen taito.
  • Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia. Englanninkielisiä luentoja luennot ovat myös osana opetusta.
  • Opinnot sisältävät pakollisia ryhmätöitä, joissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti suomenkielistä sanastoa.
  • Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa.

Kannettava tietokone. Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta

900 € (15 €/op), laskutus kahdessa osassa.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Opiskelija valitaan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunnes paikat on täytetty.

Ilmoittaudu jalkaterapian väyläopintoihin Metropolia avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Ilmoittautuminen 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

  • Tutkinto-opiskelijaksi pitää hakea erikseen
  • Väyläopinnot eivät takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Jalkaterapian väyläopintojen aloitusohjeet

Ohjeet julkaistaan myöhemmin.