Perustiedot

Tutkintonimike
Hyvis-täydennyskoulutus
Laajuus
6 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 1.3.-15.5.2022
Aloituspaikat
40

Kiinnostaako sinua kasvu- ja oppimisyhteisöjen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys?

Hyvis tulee sanoista: hyvinvointi, yhteisöllisyys, vertaisoppiminen, innostus ja sopuisuus. Hyvis-koulutus on konkreettisia tekoja sekä työkaluja yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hyviksen tavoitteena on tukea oppilaita korona-ajan jälkeen ja painopiste koulutuksessa on ennakoivassa hyvinvoinnissa.

Millaisessa yhteisössä tällä hetkellä toimit? Haluatko rakentaa uusia siltoja ja parempaa vuorovaikutusta? Hyvis on myös yhteisöllisyyden vahvistamista. Hyvis on matka itsetuntemukseen ja ryhmänohjaustaitojen syventämiseen toiminnallisuuden sekä tarinallisuuden keinoin. Sinut on kutsuttu, tervetuloa Hyvisten puolelle!

Koulutuksen kuvaus

Hyvis-koulutus rakentuu hyvinvointiosaamista, antaa välineitä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseen. Tarkoituksena on tukea opettajan omaa, opetusryhmän ja työyhteisön yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa tutkitaan merkityksellisyyttä ja henkilökohtaisia sekä yhteisiä narratiiveja, joiden kautta kehitetään kannustavan ilmapiirin rakentamisen taitoja. Koettua tarkastellaan positiivisen psykologian ja narratiivisen pedagogiikan näkökulmista käsin.

Työvälineitä ovat  mm. toiminnallisuus, tarinallisuus, kehollisuus ja koulutuksen yhteydessä luomme myös sarjakuvallisen oppimateriaalin. Positiivisen psykologian vahvuusajattelua tuetaan psykodraamasta pohjautuvan rooliajattelun keinoin ja samalla vahvistetaan itsearviointitaitoja. Tavoitteena koulutuksessa on antaa osallistujille ymmärrystä hyvän ryhmän mahdollisuuksiin ja konkreettisia toimintatapoja Hyvis-kulttuurin luomiseksi omaan oppimisyhteisöön.

Koulutuksen kohderyhmä

Perusopetus, varhaiskasvatus, esiopetus, taiteen perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö.

Kouluttajat

Hankkeen pääkouluttajana toimii Metropolia AMK:n ryhmänohjaamisen ja soveltavan teatterin lehtori Päivi Rahmel, KM, Psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja TEP (Trainer, Educator and Practitioner), TO. Hän on myös sertifioitunut narratiivinen valmentaja, joka kehittää edelleen narratiivisen pedagogiikan lähestymistapoja. Muina kouluttajina toimivat psykologi Leena Boltar ja sarjakuvakerrontaa opettaa Heidi Savilakso-Saatsi.

Koulutuksen teemat ja aikataulu

Hyvis 1 / Helsinki

Helsingin koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää. Kokonaisuudessa on 6 lähiopetusjaksoa, joista 4 on kaksipäiväisiä jaksoja. Aloituspäivä sekä Helsingissä pidettävä loppuseminaari ovat yhden päivän mittaisia. Lähipäivien välillä opiskelijat toimivat vertaisryhmissä ja toteuttavat välitehtäviä omissa kouluissaan.

Opiskelijat osallistuvat kaikkiin lähipäiviin ja niiden teemat ovat seuraavat:

ke 24.8.2022 Hyvät tavat hyvinvointiin 1 op
ma-ti 19.-20.9.2022 Osallisuus ihmeitä tekevänä voimana 1 op
ma-ti 10.-11.10.2022 Hankalista hetkistä parempiin 1 op
ma-ti 7-8.11.2022 Hyvä minä, hyvä sinä, hyvä me 1 op
ma-ti 16.-17.1.2023 Itsetuntemuksesta ryhmän tuntemukseen 1 op
ma 13.2.2023 Loppuseminaari Luovuus yhteisöllisen hyvinvoinnin lähteenä 1 op

Osallistujamäärä: 20

Hyvis 2 / Jyväskylä

Jyväskylän koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää. Kokonaisuudessa on 6 lähiopetusjaksoa, joista 4 on kaksipäiväisiä jaksoja. Aloituspäivä sekä Helsingissä pidettävä loppuseminaari ovat yhden päivän mittaisia. Lähipäivien välillä opiskelijat toimivat vertaisryhmissä ja toteuttavat välitehtäviä omissa kouluissaan.

Opiskelijat osallistuvat kaikkiin lähipäiviin ja niiden teemat ovat seuraavat:

  • ke 31.8.2022 Hyvät tavat hyvinvointiin 1 op
  • ma-ti 12.-13.9.2022 Osallisuus ihmeitä tekevänä voimana 1 op
  • ma-ti 24.-25.10.2022 Hankalista hetkistä parempiin 1 op
  • ma-ti 14.-15.11.2022 Hyvä minä, hyvä sinä, hyvä me 1 op
  • ma-ti 23.-24.1. 2023 Itsetuntemuksesta ryhmän tuntemukseen 1 op
  • ma 13.2. Loppuseminaari (Helsinki) Luovuus yhteisöllisen hyvinvoinnin lähteenä 1 op

Osallistujamäärä: 20

Haku koulutukseen

Haku tapahtuu e-lomakkeella 1.3.-15.5.2022 ja hakijoille ilmoitetaan hakuajan päätyttyä, mahtuvatko he mukaan koulutukseen. Hakijan tulee täyttää OPH:n kriteerit koulutuksen kohderyhmästä. Kumpaankin ryhmään valitaan 20 opiskelijaa.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, ja siten osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Lisätietoa

Päivi Rahmel
p. 040 3340 615
paivi.rahmel [at] metropolia.fi

Matleena Kaurila
p. 040 6529 433
matleena.kaurila [at] metropolia.fi

Hyvis-täydennyskoulutushankkeen rahoitus