Perustiedot

Laajuus
10 op
Erillishaut
Ilmoittautumisaika 26.10.-25.11.2020
Hinta
Maksuton

Kohderyhmä    Tavoite    Koulutuksen teemat ja toteutus   Kouluttajat   Paikka   Ilmoittautuminen   Lisätietoja

Kestävä kehitys on yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Mitä kestävä kehitys, kiertotalous ja vastuullisuus tarkoittavat tekstiili- ja vaatetusalalla? Millaisia ovat kiertotaloutta säätelevät standardit ja lainsäädäntö? Entä miltä alan tulevaisuus näyttää? Miten voit toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita omassa työssäsi?

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa -täydennyskoulutus tarkastelee kestävän kehityksen kokonaisuutta ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista. Tule päivittämään osaamisesi!

Kohderyhmä

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa -täydennyskoulutus on suunnattu 2. asteen tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisille opettajille.

Tavoite

Koulutus tarjoaa osallistujille uusinta tietoa tekstiili- ja vaatetusalan kestävästä kehityksestä. Osallistujat saavat kattavan paketin kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vastuullisuuden uusimmista tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvistä ilmiöistä käytettäväksi omassa opetuksessaan tai muissa tehtävissään.

Koulutuksen tavoitteena on myös laajentaa osallistujien verkostoja, sekä osallistujaryhmän sisällä että uusissa työelämäkontakteissa.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Koulutuksen kantavat teemat ovat kestävä kehitys, kiertotalous ja vastuullisuus.
Koulutus rakentuu lähi- ja verkko-opetuksesta, joka sisältää luentoja, henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta, vierailukäyntejä, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä sekä oppimistehtäviä ja projektityöskentelyä.

Aikataulu ja teemat

Kevään 2021 opiskelu suoritetaan etänä eli osallistua voi omalta paikkakunnalta käsin. Myös yritysvierailut pyritään järjestämään virtuaalisesti. Syksyn kahden opintomoduulin ajankohdat sovitaan osallistujien kanssa myöhemmin.

Kestävä kehitys tekstiili- ja vaatetusalalla

22.1. ja 29.1.2021

 • Kestävän kehityksen tavoitteet yhteiskunnassa
 • Standardit ja lainsäädäntö
 • Tulevaisuusvisioita
 • Ekologinen kestävyys
 • Taloudellinen kestävyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Kulttuurinen kestävyys
 • Kestävät tekstiili- ja vaatetusalan ratkaisut ja visiot
 • Caset

Kiertotalouden perusteet tekstiili-ja vaatetusalalla

23.4. ja 7.5.2021

 • Kiertotalous yhteiskunnassa
 • Standardit, lainsäädäntö ja ohjeistukset
 • Kiertotalousratkaisut ja visiot tekstiili- ja vaatetusalalla
 • Caset

Vastuullisuus tekstiili- ja vaatetusalalla

pe 3.9. ja pe 10.9.2021 klo 9-16 (verkkotyöskentely, Zoom)

 • Vastuullisuus liiketoimintaa ohjaavana periaatteena
 • Vastuullisuus tekstiili- ja vaatetusalalla
 • Caset

Projektityö ja raportointi

to-pe 14.-15.10.2021 klo 9-16 (verkkotyöskentely, Zoom tai lähiopetus Metropolian Arabian kampuksella, varmistuu elo-syyskuun vaihteessa)

to-pe 18.-19.11.2021 klo 9-16 (lopputapahtuma Metropolian Arabian kampuksella)

Osallistuja tekee sopimuksen mukaan omassa oppilaitoksessaan tai muussa toimintaympäristössä opiskelijoiden tai muiden toimijoiden kanssa jonkin tekstiili- ja vaatetusalan kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja/tai vastuullisuuteen liittyvän kehittämisprojektin/workshopin, jossa etsitään ratkaisuja johonkin koulutuksen teemaan liittyvään ongelmaan.

Projektin tulokset voidaan raportoida videona, näyttelynä, postereina, kirjallisena tuotoksena tai muussa sovitussa muodossa.

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Metropolian lehtori TaM Marja Amgwerd. Vierailijoina kuullaan muista korkeakouluista ja verkostoista tulevia tekstiili- ja vaatetusalan tai kestävän kehityksen asiantuntijoita.

Marja Amgwerd

Metropolian lehtori, TaM Marja Amgwerd on vetänyt  useita vaatetusalan hankkeita ja täydennyskoulutuksia.  Hän on muun muassa osallistunut Metropolian villan kierrätykseen liittyviin hankkeisiin  usean vuoden ajan. Amgwerd opettaa myös tekstiilikuitu- ja materiaalioppia vaatetusalan opiskelijoille.

Paikka

Koulutus järjestetään verkossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella
Hämeentie 135 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt ja koulutus on täyteen varattu.

Koulutukseen ilmoittaudutaan Metropolian e-lomakkeella 26.10.-25.11.2020. Koulutukseen otettavien osallistujien tulee täyttää OPH:n kriteerit koulutuksen kohderyhmästä. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautujille lähetetään tieto koulutukseen pääsystä. Tuolloin voi myös tiedustella mahdollisia vapautuneita paikkoja.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Irmeli Osara
irmeli.osara [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Tuottaja Pirjo Aittomäki
p. 040 195 4107
pirjo.aittomaki [at] metropolia.fi