Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa

Perustiedot

Laajuus
10 op
Erillishaut
Ilmoittautumisaika 26.10.-25.11.2020
Hinta
Maksuton

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa täydennyskoulutus

16.1.2023

Kestävä kehitys on yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Mitä kestävä kehitys, kiertotalous ja vastuullisuus tarkoittavat tekstiili- ja vaatetusalalla? Millaisia ovat kiertotaloutta säätelevät standardit ja lainsäädäntö? Entä miltä alan tulevaisuus näyttää? Miten voit toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita omassa työssäsi?

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa täydennyskoulutus tarkasteli kestävän kehityksen kokonaisuutta ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista.

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa koulutuksen loppujulkaisu

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa koulutuksen loppujulkaisu

Kohderyhmä

Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa -täydennyskoulutus oli suunnattu 2. asteen tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisille opettajille.

Tavoite

Koulutus tarjosi osallistujille uusinta tietoa tekstiili- ja vaatetusalan kestävästä kehityksestä. Osallistujat saivat kattavan paketin kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vastuullisuuden uusimmista tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvistä ilmiöistä käytettäväksi omassa opetuksessaan ja/tai muissa tehtävissään. Koulutuksen tavoitteena oli myös laajentaa osallistujien verkostoja, sekä osallistujaryhmän sisällä että uusissa työelämäkontakteissa.

Koulutus oli laajuudeltaan 10 opintopistettä.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Koulutuksen kantavat teemat olivat kestävä kehitys, kiertotalous ja vastuullisuus.
Koulutus rakentui lähi- ja verkko-opetuksesta, joka sisälsi luentoja, henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä sekä oppimistehtäviä ja projektityöskentelyä.

Aikataulu ja teemat

Opiskelu suoritettiin pääosin etänä.

Kestävä kehitys tekstiili- ja vaatetusalalla

22.1. ja 29.1.2021

 • Kestävän kehityksen tavoitteet yhteiskunnassa
 • Standardit ja lainsäädäntö
 • Tulevaisuusvisioita
 • Ekologinen kestävyys
 • Taloudellinen kestävyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Kulttuurinen kestävyys
 • Kestävät tekstiili- ja vaatetusalan ratkaisut ja visiot
 • Caset

Kiertotalouden perusteet tekstiili-ja vaatetusalalla

23.4. ja 7.5.2021

 • Kiertotalous yhteiskunnassa
 • Standardit, lainsäädäntö ja ohjeistukset
 • Kiertotalousratkaisut ja visiot tekstiili- ja vaatetusalalla
 • Caset

Vastuullisuus tekstiili- ja vaatetusalalla

pe 3.9. ja pe 10.9.2021 klo 9-16

 • Vastuullisuus liiketoimintaa ohjaavana periaatteena
 • Vastuullisuus tekstiili- ja vaatetusalalla
 • Caset

Kehittämistehtävä ja raportointi

to-pe 14.-15.10.2021 klo 9-16
to-pe 18.-19.11.2021 klo 9-16

Osallistuja teki sopimuksen mukaan omassa oppilaitoksessaan tai muussa toimintaympäristössä opiskelijoiden tai muiden toimijoiden kanssa jonkin tekstiili- ja vaatetusalan kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja/tai vastuullisuuteen liittyvän kehittämistehtävän, jossa etsittiin ratkaisuja johonkin koulutuksen teemaan liittyvään ongelmaan.

Projektin tulokset oli mahdollista raportoida videona, näyttelynä, postereina, kirjallisena tuotoksena tai muussa sovitussa muodossa.

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimi Metropolian lehtori TaM Marja Amgwerd, joka on vetänyt useita vaatetusalan hankkeita ja täydennyskoulutuksia. Hän on muun muassa osallistunut Metropolian villan kierrätykseen liittyviin hankkeisiin sekä kestävän kehityksen alan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.
Vierailijoina kuultiin muista korkeakouluista ja verkostoista tulevia tekstiili- ja vaatetusalan tai kestävän kehityksen asiantuntijoita.

Paikka

Koulutus järjestettiin verkossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella
Hämeentie 135 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Koulutus oli täyteen varattu. Koulutukseen ilmoittauduttiin Metropolian e-lomakkeella 26.10.-25.11.2020. Koulutukseen otettavien osallistujien tuli täyttää OPH:n kriteerit koulutuksen kohderyhmästä. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautujille lähetettiin tieto koulutukseen pääsystä. Tuolloin saattoi myös tiedustella mahdollisia vapautuneita paikkoja.

Hinta

Koulutus oli Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Marja Amgwerd
marja.amgwerd(at)metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Tuottaja Pirjo Aittomäki
p. 040 195 4107
pirjo.aittomaki(at)metropolia.fi