Perustiedot

Kesto / Ajankohta
10 op
Ennakkotehtävä
-

Syvennä tietojasi perinteisistä materiaaleista ja niiden käytön historiasta ja käyttötekniikoista. Kurssilla käsiteltävät materiaalit valikoituvat osanottajien kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Niitä voivat olla erilaiset pintakäsittelyt, pigmentit, tekstiilikuidut, nahka, paperi jne. Opi tunnistamaan materiaaleja silmämääräisesti ja laboratorion perusvälineitä ja testejä käyttäen. Opi tunnistamaan materiaalien vaurioita ja niiden aiheuttajia.

Koulutuksen kuvaus

Kulttuuriperintöä opettajille -koulutus (10 op) on suunnattu peruskoulun, lukioiden ja 2. asteen ammatillisille opettajille, sekä vapaan sivistystyön piirissä toimiville opettajille ja edellä mainittujen koulutusasteiden muulle henkilöstölle.

Koulutus syventää tietämystä kulttuuriperinnön materiaalien käytön historiasta, erilaisista perinteisistä materiaaleista ja niiden vaurioitumiseen liittyvistä terveysriskeistä. Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia kulttuuriperinnön yhteydestä omaan opetusalaan ja mahdollistaa verkostoitumisen eri alojen osaajien kanssa.

Koulutus tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin tutkinto-ohjelman laboratorioissa Arabian kampuksella.

Konservoinnin tutkinto-ohjelma koostuu huonekalujen, tekstiilien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden ja interiöörien, paperimateriaalien ja maalaustaiteen konservoinnin erikoistumisalueista. Ohjaavat lehtorit ovat alansa materiaalien asiantuntijoita. Lisätietoja eri konservoinnin suuntautumisista

Toteutustapa ja laajuus

Koulutus toteutetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana verkko- ja lähiopintoina. Lähijaksoja on yhteensä kuusi. Lähijaksojen välillä osallistuja tutustuu seuraavaan lähijakson teemaan lähdeaineiston ja tehtävien avulla. Lähijaksolla syvennetään osaamista teeman aihealueesta teorian ja käytännön harjoitustehtävien kautta konservoinnin laboratorioissa. Kurssin perusteella syntyy täydennyskoulutuksen lopputyö, jota osallistuja voi käyttää oman alansa opetuksessa. Viimeiseen jaksoon sisältyy asiantuntijan opastuksella tehtävä vierailu kulttuuriperintökohteeseen Helsingin lähialueella.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 10 opintopistettä (270 laskennallista tuntia, sisältäen lähi- ja etäopiskelun). Saadakseen opintokokonaisuudesta todistuksen osallistujan tulee osallistua koko koulutuskokonaisuuteen. Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujalle maksutonta.

Kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta opettajille ja muulle henkilöstölle. Seuraaville opettajille koulutus soveltuu erityisen hyvin:

 • puu- ja pintakäsittelyala
 • sisustusala
 • restaurointi- ja rakennusala
 • verhoilu
 • entisöinti
 • humanistinen ala
 • lukioiden historian ja kemian opettajat
 • teknisen ja tekstiilityön opettajat

Sisältö

 • Kulttuuriperinnön keskeiset materiaalit, niiden käytön historia ja vaurioitumisen mekanismit
 • Kulttuuriperinnön materiaalien tutkimusmenetelmät perustasolla
 • Digitaalisen dokumentoinnin perusteista, analyyttisen valokuvauksen mahdollisuudet
 • Dokumentoinnin perusperiaatteet ja perehtyminen kulttuuriperintökohteeseen ja sen materiaaleihin

Koulutuksen lähijaksot

Lähijaksoilla päivät ovat päätoimisia opiskelupäiviä (n. 8 h). Opetus on päiväopetusta eli opetus toteutetaan klo 8 ja 17 välillä. Alustavasti koulutus on suunniteltu toteutettavan niin, että kahden päivän jaksoista ensimmäisenä päivänä on lähiopetusta klo 9-17 ja toisena päivänä klo 9-16. Yhden päivän jaksoissa koulutusta klo 10-17. Aikataulu varmistuu lähempänä koulutusta.

Kulttuuriperinnön keskeiset materiaalit, niiden käyttöhistoria ja vaurioitumisen mekanismit

 • Lähipäivät: 14.-15.12.2018

Kulttuuriperinnön materiaalien tutkimusmenetelmät perustasolla

 • Lähipäivät: 8.-9.2.2019

Digitaalisen dokumentoinnin perusteista, analyyttisen valokuvauksen mahdollisuudet

 • Lähipäivät: 29.-30.3.2019

Kulttuuriperintökohteiden dokumentoinnin perusperiaatteet ja vierailu kulttuuriperintökohteeseen

 • Lähipäivät: 10.-11.5.2019

Haku koulutukseen

Koulutuksen varsinainen hakuaika on päättynyt, mutta otamme mahdollisuuksien mukaan koulutuksesta kiinnostuneita myös koulutuksen jo käynnistyttyä. Mikäli olet kiinnostunut, lähetä sähköpostiviesti alla olevalle yhteyshenkilölle 

Hakijan on täytettävä myös jatkohaussa OPH:n asettamat kohderyhmäkriteerit.

Koulutukseen valitaan maksimissaan 14 opiskelijaa. Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, ja siten osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa kuitenkin osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Kouluttajat

lehtori Kirsi Perkiömäki, FM

 • materiaali- ja konservointikemian asiantuntija
 • materiaalitutkimuksen menetelmät

lehtori Paula Niskanen, FM, konservaattori AMK

 • huonekalujen konservointi
 • interiöörien, sisustuksen ja muotoilun historia
 • materiaalien käyttöhistoria

Kouluttajilla on laaja kokemus kulttuuriperintöalan asiantuntijoiden koulutuksesta. Kouluttajat ovat tehneet useita yhteistyöhankkeita kulttuuriperintöalan instituutioiden ja yritysten kanssa ja heillä on laaja alan kotimainen ja kansainvälinen verkosto.

Lisätietoa

Koulutuksen perustiedot tällä sivulla. Www-sivun lyhytosoite on metropolia.fi/kulttuuriperintoa-opettajille

Kirsi Perkiömäki

kirsi.perkiomaki [at] metropolia.fi