Monikulttuurinen opettajuus

KOULUTUS ON PÄÄTTYNYT V.2019

Monimuotoisten ryhmien kanssa työskentely haastaa opettajuutta. Ryhmä antaa paljon ohjaajalleen, mutta samalla myös vaatii opettajalta työtapojen ja -menetelmien kehittämistä. Uusien haasteiden edessä myös opettajat tarvitsevat tukea, jotta he voivat parhaalla tavalla tarjota osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia näiden ryhmien lapsille ja nuorille.

Tämä koulutus antaa tukea, menetelmiä ja verkostoja monikulttuuristen ryhmien opettajille.

Koulutuksen kuvaus

Monikulttuurinen opettajuus - ammatillista osaamista ja työvälineitä opetukseen (8 op) on suunnattu monimuotoisten ja monikulttuuristen ryhmien opettajille ja ohjaajille. Koulutuksessa on kaksi keskeistä läpäisevää sisältöä: ammatillinen kasvu monikulttuuriseksi opettajaksi sekä toiminnalliset ja keholliset menetelmät opetuksessa.

Koulutus pureutuu valmiuksiin kohdata monimuotoinen ryhmä ja erilaisista taustoista tulevia oppilaita. Tavoitteena on syventää itsetuntemusta ja saada oma persoona voimavaraksi vaativaan opetustyöhön. Osallistujan taidot vuorovaikutuksesta ja ryhmänhallinnasta syvenevät, hän saa keinoja osallisuuden vahvistamiseen sekä yhteisön rakentamiseen. Osallistuja oppii myös soveltamaan kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä arjen opetustyöhön.

Koulutuksen aikana rakennetaan myös Suomen monikulttuuristen opettajien osaajaverkostoa ja kootaan toiminnallisia menetelmiä ohjeineen kaikkien saataville TOIVO-oppimateriaalipankkiin.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja siten osallistujille maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa kuitenkin osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Toteutustapa ja laajuus

Koulutuskokonaisuus järjestetään vuoden 2019 aikana Helsingissä kahdessa ryhmässä. Lähijaksoja on seitsemän ja koulutuskokonaisuus päättyy kaikille yhteiseen seminaariin. Lähijaksojen välillä etäjaksoilla osallistuja soveltaa oppimaansa omassa työssään ja osallistuu verkoston työskentelyyn hyödyntäen koulutuksen digitaalisia alustoja. Osallistujat rakentavat myös yhteistä TOIVO-oppimateriaalipankkia.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 8 opintopistettä (= 216 laskennallista tuntia, sisältäen lähi- ja etäopiskelun). Saadakseen opintokokonaisuudesta todistuksen osallistujan tulee osallistua koko koulutuskokonaisuuteen.

Kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Se on tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille (kasvatus-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle) varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Siten siihen voivat hakea kaikkien koulutusasteiden henkilöstön edustajat pois lukien korkeakouluasteen henkilöstön.

Seuraaville opettajille koulutus soveltuu erityisen hyvin:

 • valmentavien ja valmistavien luokkien opettajat
 • monikulttuuristen ryhmien opettajat
 • monimuotoisten ryhmien opettajat
 • muut yhteisöllisyyden rakentamisesta ja toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet opettajat

Sisältö

 • itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, ryhmädynamiikan menetelmät
 • toiminnalliset ja keholliset menetelmät yhteisön rakentamisessa
 • monimuotoiset ja monikulttuuriset ryhmät
 • ihmisoikeudet monikulttuurisessa opetuksessa

Koulutuksen lähijaksot ja paikka

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä kahdessa ryhmässä. Koulutuspaikkana on Metropolian Arabian kampus (Hämeentie 135D, Helsinki).

Lähijaksoilla päivät ovat päätoimisia opiskelupäiviä. Alustavasti suunniteltu lähijaksojen aikataulu:

 • kahden päivän mittainen lähijakso: 1. päivä klo 10-17 ja 2. päivä klo 9-16.
 • yhden päivän mittainen lähijakso: klo 10-17

Koulutuksen lähijaksot

1. Orientaatio - Minä monikulttuurisen ryhmän ohjaajana

pe 18.1.2019 Helsinki, ryhmät I ja II

2. Toiminnallisesti kieleen ja kouluun

pe 1.2.2019 Helsinki, ryhmä I
pe 8.2.2019 Helsinki, ryhmä II

3. Vuorovaikutuksen voima

ti 5.3. - ke 6.3.2019 Helsinki, ryhmä I
to 7.3. - pe 8.3.2019 Helsinki, ryhmä II

4. Ryhmä ilman yhteistä kieltä ja kulttuuria

pe 12.4.2019 Helsinki, ryhmä I
ke 17.4.2019 Helsinki, ryhmä II

5. Kehollisuus - esteettömän oppimisen haasteet

to 9.5.2019 Helsinki, ryhmä I
pe 10.5.2019 Helsinki, ryhmä II

6. Tarinallisuus oppimisessa

to 5.9. - pe 6.9.2019 Helsinki, ryhmä I
to 12.9. - pe 13.9.2019 Helsinki, ryhmä II

7. Osallisuus, ihmisoikeudet ja kohtauttaminen

to 24.10.2019 Helsinki, ryhmä I
pe 25.10.2019 Helsinki, ryhmä II

8. Lahjat jakoon - yhteydet eloon

pe 15.11.2019 - ryhmät I ja II sekä kutsuvieraat


Edellisten päivien lisäksi osallistujilla on mahdollista saada lähiohjauksena digitukea kahtena päivänä loka-marraskuussa, kun tuotetaan yhdessä materiaalia TOIVO-materiaalipankkiin. Alustavasti suunnitellut päivät ovat pe 4.10. ja pe 1.11.2019.

Kouluttajat

Päivi Rahmel

 • lehtori, KM, luokanopettaja, työnohjaaja
 • tarinateatteri- ja psykodraamakouluttaja
 • teatteri-ilmaisun ja vuorovaikutuksen asiantuntija
 • soveltavan taiteen menetelmät

Jouni Piekkari

 • lehtori, FM
 • taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät
 • ihmisoikeuskasvatus
 • maahanmuuttajien kotoutus
 • draama koulussa

Anita Ahlstrand

 • lehtori, LitM
 • erityispedagogiikka
 • soveltava liikunta ja psykomotoriikka
 • keholliset menetelmät

Kouluttajilla on kokemusta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta ja maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Kaikki kouluttajat työskentelevät myös KEPELI-hankkeessa (l. Kotoutumista kehollisilla ja pelillisiä menetelmiä -hankkeessa), jossa kehitettyjä menetelmiä hyödynnetään myös tässä koulutuksessa.

Haku koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Koulutukseen hakevan on täytettävä OPH:n asettamat kohderyhmäkriteerit.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, ja siten osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa kuitenkin osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Mikäli olet kiinnostunut, lähetä sähköpostiviesti alla olevalle yhteyshenkilölle (ks. kohta Lisätietoa)