Open ohjelmointi

Open ohjelmointi -täydennyskoulutuksessa perehdytään uuden opetussuunnitelman mukaiseen ohjelmoinnin opetukseen peruskoulussa.

Koulutuksessa tutustutaan verkossa oleviin ohjelmoinnin opetuksen välineisiin ja valmiisiin oppimistehtäviin. Lisäksi suunnitellaan ja valmistetaan opetusmateriaalia ja oppimistehtäviä, joita kokeillaan omilla oppitunneilla ja joita jaetaan toisille opettajille verkossa.

Sisältö

Koulutuksessa on erikseen ryhmät alakoulun ja yläkoulun ohjelmoinnin opetusta varten.

Alakoulun ohjelmointi 5 op

Viiden opintopisteen laajuinen Alakoulun ohjelmointi koostuu kahdesta osasta, alkuopetuksen ja luokkien 3–6 ohjelmoinnin opetuksesta.

Alkuopetuksen ohjelmoinnin opetus (2 op)

  • Tutustutaan ohjelmoinnin opetukseen soveltuviin leikkeihin ja peleihin ja kokeillaan niitä opetuksessa.
  • Harjoitellaan laatimaan vaiheittaisia yksiselitteisiä tarkkoja toimintaohjeita leikkien ja pelien avulla.
  • Valmistetaan matematiikan ja muiden oppiaineisiin soveltuvia oppimistehtäviä ja harjoituksia.

Luokkien 3–6 ohjelmoinnin opetus (3 op)

  • Tutustutaan Scratch-ohjelmointiympäristöön ja valmiisiin harjoituksiin, joita kokeillaan omilla oppitunneilla.
  • Suunnitellaan ohjelmoinnin oppimistehtäviä ja harjoituksia ja kokeillaan niitä omassa opetuksessa.

Yläkoulun ohjelmointi 5 op

  • Opetellaan python ohjelmointikielen perusteet
  • Harjoitellaan tietorakenteita ja algoritmeja ja tehdään pieniä sovelmia.
  • Tutustutaan verkossa oleviin ohjelmointiympäristöihin.

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy noin viisi lähiopetuspäivää, jotka voidaan toteuttaa joko Metropolian tiloissa pääkaupunkiseudulla tai osallistuvissa kouluissa eli voit tilata koulutuksen omaan kouluusi. Lisäksi lähiopetuspäivien välissä työskennellään verkko-oppimisympäristö Moodlessa ja kokeillaan omassa opetuksessa koulutuksessa valmistettuja tehtäviä ja harjoituksia.

Alakoulun ohjelmoinnista järjestetään viisi toteutusta: kaksi lukuvuonna 2016–2017 ja kolme vuonna 2017.

Yläkoulun ohjelmoinnista järjestetään viisi toteutusta vuonna 2017.

Koulutukset olivat osallistujille maksuttomia, koska ne järjestettiin Opetushallituksen tuella.

Koulutusten materiaali

Open ohjelmointi -koulutukset toteutettiin Opetushallituksen tuella vuosina 2016-2017. Koulutusten materiaaliin pääset tutustumaan Moodlessa.