Pimp My Slides - opetusmateriaalin kehittämiskoulutus, 3 x 5 op

Perustiedot

Laajuus
3 x 5 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 18.9.2019 mennessä
Hinta
Maksuton

Opetusmateriaalin kehittämiskoulutus

Kiljuvatko kirkassilmät, kun heijastat tietoa seinälle? Onko ääni ilon vai tuskan? Osaatko hyödyntää verkon ja digitaalisten työvälineiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessasi ja opetusmateriaalien laatimisessa? Onko teksti luettavissa myös luokan viimeiseltä riviltä? Onko jakamasi tieto jäsennellyssä muodossa? Houkutteleeko materiaalisi oppimaan? Lähteekö video pyörimään toivotulla hetkellä?

Päivitä opetusmateriaalisi uudelle tasolle

Pimp my Slides - opetusmateriaalin kehittämiskoulutus on kolmesta toisiaan täydentävästä 5 opintopisteen laajuisesta kurssista koostuva kokonaisuus:

 • visuaalinen suunnittelu ja kuvailmaisu (5 op)
 • video ja animaatio (5 op)
 • informaation visualisointi ja presentaation koostaminen (5 op), ilmoittautuminen käynnissä

Voit osallistua kaikille kolmelle kurssille tai suorittaa yksittäisiä kursseja. Koulutus on tarkoitettu peruskoulussa tai toisella asteella toimiville opetusalan ammattilaisille. Koulutus on maksuton.

Koulutus perehdyttää sinut visuaalisten keinojen hyödyntämiseen opetusmateriaalien tuotannossa. Saat vinkkejä esimerkiksi esityskalvojen sommitteluun ja jäsentämiseen. Tutustut matalan kynnyksen tapoihin tuottaa staattista ja liikkuvaa kuvaa opetuksen tueksi. Opit hyödyntämään tiedon visualisoinnin työkaluja ja tuottamaan päräyttäviä piirakoita.

Mitä odotamme sinulta?

Toivomme, että sinulla on

 • halua oppia
 • sitoutumista niiden koulutusten läpikäymiseen, johon olet ilmoittautunut
 • omaa materiaalia, jota haluat muokata (ei pakollinen)

Missä ja milloin koulutus järjestetään?

Kurssit toteutetaan keväällä ja syksyllä 2019. Lähiopetustapaamiset pidetään Helsingissä, osoitteessa Hämeentie 135 D iltaisin klo 16–19. Lähiopetuspäivien tarkemmat ajat löydät alla olevista kurssikuvauksista.

Jokaisella kurssilla on neljä lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi kursseihin sisältyy esimerkiksi verkkomentorointia, webinaareja tai työpajatyöskentelyä. Kursseille osallistuminen edellyttää omatoimista työskentelyä lähiopetuspäivien lisäksi.

Keskeiset teemat, sisällöt ja kursseille hakeminen

Visuaalinen suunnittelu ja kuvailmaisu 5 op

Kurssilla perehdytään typografian, sommittelun ja kuvailmaisun lainalaisuuksiin.

Kurssisisällöt:

 • tekstin asettelu luettavaan ja helposti hahmottuvaan muotoon
 • visuaalisten elementtien sommittelu, hierarkia ja katseen johdattelu
 • valokuvaus
 • kuvan muokkaus

Lähiopetuspäivät ovat keskiviikkoisin 16.1., 23.1., 30.1. ja 13.2.2019

Koulutus on päättynyt.

Video ja animaatio (5 op)

Kurssilla tutustutaan videoiden ja animaatioiden tuotantotapoihin ja hyödyntämiseen opetusmateriaalissa.

Kurssisisällöt

 • video- ja animaatiotuotannon työkalut ja työnkulku kouluympäristöissä
 • elokuvakerronnan perusteet
 • ääni ja liikkuva kuva
 • videomateriaalin esitystavat opetustilanteessa

Lähiopetuspäivät ovat keskiviikkoisin, 6.3., 13.3., 27.3. ja 10.4.2019

Koulutus on päättynyt.

Informaation visualisointi ja presentaation koostaminen (5 op)

Kurssilla tutustutaan tiedon jäsentämiseen ja sen mielekkääseen esittämiseen.

Kurssisisällöt:

 • taulukkomuotoisen datan käsittely ja hyödyntäminen informaatiografiikassa
 • matalan kynnyksen informaation visualisointityökalujen käyttö
 • oman opetus- ja presentaatiomateriaalin kriittinen tarkastelu ja havaittujen puutteiden korjaaminen

Lähiopetuspäivät ovat keskiviikkoisin: 25.9., 2.10., 9.10. ja 30.10.2019.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 18.9.2019.

Lisätietoja

Katri Myllylä
katri.myllyla [at] metropolia.fi
p. 040 733 4523