RAPIT - Rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutus

Miten ennaltaehkäistä rakennusalalla tavallisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia? Miten opettaa tapaturmien ennaltaehkäisyä ja välittää opiskelijoille työturvallisuusasennetta? Miten pitää yllä terveyttä ja jaksamista? Mitä voi itse tehdä, ja mitä työyhteisö voi tehdä työkyvyn ylläpitämiseksi? Oletko selvillä opetuksessa käyttämiesi kemikaalien terveysriskeistä? Miten valita asianmukaiset suojaimet kemikaalien käsittelyyn?

Tule mukaan maksuttomaan rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutukseen!

Tavoite

Rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutuksen (RAPIT) käytyään ammatillinen opettaja saa

 • päivitettyä osaamisensa työkyvyn ylläpitämisessä, tapaturmariskien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä ammattitautien ennaltaehkäisyssä
 • uusinta tietoa rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla käytettävien kemikaalien tuotetietoudesta ja kemikaalien terveysriskeiltä suojautumisesta
 • käyttöönsä opetukseen sovellettavia menetelmiä, joiden avulla edistetään turvallisuusajattelua, tapaturmien ja sairastumisten ennaltaehkäisyä sekä työkyvyn ja terveyden ylläpitämistä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan pääosin verkkokurssina syyslukukauden 2018 ja kevätlukukauden 2019 aikana. Koulutukseen sisältyy kolme lähipäivää ja ne järjestetään Metropolian tiloissa Helsingissä 28.9.2018, 8.2.2019 ja 10.5.2019. Koulutus on maksuton. Mahdollisia matkakustannuksia ei korvata.

RAPIT on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus.

Kouluttajat

Työterveyslaitos

 • Jaana Laitinen, dosentti, FM, THM, laillistettu ravitsemusterapeutti, pedagoginen pätevyys
 • Esa-Pekka Takala, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri
 • Mikko Nykänen, YTM
 • Tiina-Mari Monni, Turvallisuustekniikan DI, AmO-pätevyys, tuotepäällikkö (Nolla tapaturmaa-foorumi)
 • Kristiina Aalto-Korte, dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, ammatti-ihotautien erikoislääkäri
 • Irmeli Lindström, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri
 • Erja Mäkelä, FL, erikoistyöhygieenikko

Metropolia

 • Arto Yli-Pentti, TkL, pedagoginen pätevyys, lehtori, materiaali- ja pintakäsittelytekniikka
 • Marjut Haimila, Ylempi AMK, pedagoginen pätevyys, laboratorioinsinööri, Puhtaat teknologiat
 • Ari Moilanen, Ylempi AMK, AmO-pätevyys, lehtori, Tieto- ja viestintätekniikka

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 30.8.2018 mennessä.

Ari Moilanen,
kurssin johtaja, lehtori, Tieto- ja viestintätekniikka,
Metropolia Ammattikorkeakoulu
ari.moilanen [at] metropolia.fi (ari[dot]moilanen[at]metropolia[dot]fi)

Maria Pesonen
Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri
Työlääketiede, ammatti-ihotaudit
Työterveyslaitos
maria.pesonen [at] ttl.fi (maria[dot]pesonen[at]ttl[dot]fi)