Systeeminen johtaminen toimintakulttuurin uudistamisessa

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
0,5 vuotta
Laajuus
15 op
Hinta
Maksuton

Tavoite

Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on tuoda uusia näkemyksiä ja työkaluja koulujen johtamiseen. Siinä perehdytään erityisesti systeemiseen toimintakulttuurin uudistamiseen oppilaitoskontekstissa. Uudenlaisen johtamisvalmennuksien taustalla on johtamismaiseman muutos kompleksiseksi ja moniulotteiseksi, joka edellyttää uusia ajattelutapoja ja työkaluja myös rehtorien työhön.

Kohderyhmänä ovat perus- ja toisen asteen rehtorit ja muut johtotehtävissä toimivat.

Hanke uudistaa oppilaitosjohtamista vahvistamalla systeemistä johtamisosaamista. Osallistujat oppivat näkemään kouluyhteisön systeemisenä, jatkuvasti oppivana ja muuttuvana organisaationa ja saavat konkreettisia työkaluja oppien viemiseksi arkeen. Koulutuksesta hyötyvät osallistujat ja heidän kouluyhteisönsä, kun osaaminen viedään käytännön johtamiseen.

Sisältö

Hankkeessa kehitetään oman oppilaitoksen arkea asiantuntijoiden ja osallistujien keskinäisen mentoroinnin avulla. Hanke hyödyntää mm. organisaatiokonstellaatiotyöskentelyn, osallistamisen ja osallisuuden sekä luottamuksen ja asiantuntijuuden jakamisen menetelmiä.

Systeeminen johtaminen toimintakulttuurin uudistajana -koulutuskokonaisuus sisältää kolme eri koulutusta ja kansainvälisen seminaarin:

  • 1 osa: Systeeminen johtaminen oppilaitoksissa 5 op (10.-12.3.2021)
  • 2 osa: Miten johdan systeemiälykkäästi 5 op (19.-20.4.2021)
  • 3 osa: Miten rakennan systeemiälykkään toimintakulttuurin 5 op (10.-11.6.2021)
  • 4 osa: Kansainvälinen seminaari (syyskuu 2021)

Tutustu tarkemmin sisältökokonaisuuksiin ja valmentajiin Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilla.

Hinta

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus ja koulutuskokonaisuus on koulutuksen osalta maksutonta kohderyhmään kuuluville. Matka- ja majoituskustannukset osallistuja maksaa itse.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu e-lomakkeella