Perustiedot

Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 15.12.2017 mennessä
Ennakkotehtävä
-
Aloituspaikat
25
Hinta
Maksuton

Vastaukset opettajan digiahdistukseen

Digitalisaation haltuunotto ei tapahdu tutustumalla vimmaisesti jatkuvasti muuttuvaan digitaalisten palveluiden viidakkoon, vaan ymmärtämällä digisuunnittelun periaatteet ja niiden takana vaikuttavat voimat. Tietoinen digitoiminta -koulutus tutustuttaa opettajat suunnittelutietoon, jonka avulla opettaja

 • kykenee tunnistamaan palveluiden hyödyt ja haitat,
 • oppii suunnittelemaan palveluiden opetuskäyttöä pedagogiikan ehdoilla ja
 • ymmärtää digitalisaatiota strategisella tasolla.

Tunne paniikinomaisesta digiloikasta muuttuu hallitun ja tarkoituksenmukaisen toiminnan kokemukseksi.

Toteutustapa

Tietoinen digitoiminta tähtää digitalisaation ymmärtämiseen ylätasolla. Tämän takia koulutus on 10 opintopisteen laajuinen. Lähiopetus jakautuu koko lukukaudelle, jotta kompleksinen aihe on mahdollista sisäistää.

 Lähiopetuskerrat kevään 2018 toteutuksessa ovat seuraavat:

 • La 20.1.2018 klo 10-18
 • Ke 31.1.2018 klo 15-18
 • Ke 28.2.2018 klo 15-18
 • Ke 28.3.2018 klo 15-18
 • Ke 25.4.2018 klo 15-18

Lähiopetus tapahtuu Helsingissä, mutta tarkempi paikka varmistuu myöhemmin.

Lähiopetuspäivien välillä opiskelijat työstävät yksilö- ja ryhmätehtäviä. Tehtävien edistämistä tuetaan verkkomentoroinnin ja -keskustelun avulla. Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät ja tekevät itseään motivoivan ja omaa työtänsä tukevan kehitysprojektin, joka voi liittyä oman opetuksen muuttamiseen tai ammattikuvan syventämiseen. Tätä prosessia tuetaan yksilöllisellä mentoroinnilla.

Sisältö

 Koulutuksessa käsitellään muun muassa

 • digisuunnittelun periaatteita,
 • digitaalisten palveluiden omaehtoista ja hallittua käyttöä,
 • pedagogisia keinoja tietoiseen digitoimintaan ja
 • digitalisaation ilmiöiden käsittelyä oppilaiden kanssa.

Koulutuksen tavoite on, että opettaja osaa toimia tietoisesti ja suvereenisti digitaalisissa ympäristöissä ja kykenee ohjaamaan oppilaitaan kohti samanlaista toimintaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu opettajille

 • perusopetuksessa,
 • lukiokoulutuksessa,
 • ammatillisessa peruskoulutuksessa ja
 • ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ilmoittautuminen

Koulutus on ilmainen.

Ilmoittautuminen 15.12.2017 mennessä e-lomakkeella

Osallistuminen vahvistetaan viimeistään 18.12.2017. Kevään 2018 koulutukseen otetaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja

Juhana Kokkonen
juhana.kokkonen [at] metropolia.fi

Raisa Omaheimo
raisa.omaheimo [at] metropolia.fi