Voimavaraistava työvalmentaja 5 op

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
2 kk
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Tule mukaan innostumaan ja kehittämään ohjausosaamistasi! Voimavaraistava työvalmentaja -koulutuksessa vahvistat omia valmennus- ja ohjaustaitojasi, joiden avulla osaat ohjata ohjattaviasi tunnistamaan paremmin omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Kehität osaamistasi laajasti, rohkaistut digitaalisten työvälineiden käyttöön ohjaustilanteessa sekä vahvistat myös omia uranhallinta- ja työelämätaitojasi.

Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus on suunnattu työvalmentajille ja kouluttajille, jotka työskentelevät yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten uraohjauksen parissa sekä erityisoppijoiden kanssa työelämärajapinnassa. Nuoret saavat paremman lähtölaukauksen työelämään ja uralleen, kun heitä osataan ohjata tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Tutustu tarkemmin voimavaraistavaan ajatteluun julkaisusta Kohtaatko ihmisiä uralla? Voimavaraistava ohjausote (linkki avautuu Theseuksesta).

Koulutuksen vastuutoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Koulutus toteutetaan pääosin verkossa.

Koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet

Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä, ja se koostuu kolmesta moduulista. Opintokokonaisuuden oppimistehtävänä osallistujat rakentavat omaa ohjaustaan tukevan työkalupakin.

Moduuli 1: Tietoperusta ja toimintaympäristö (2 op)

 • Muuttuva työelämä ja yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ohjattavien konteksti
 • Ura- ja ohjausteoriat jatkuvan oppimisen kontekstissa
 • Monialaisuus ja moniammatilliset verkostot ohjaustyössä

Moduuli 2. Menetelmät (2 op)

 • Uraohjausprosessi ja -menetelmät
 • Toimijuuden tukeminen voimavarakeskeisellä uraohjauksella
 • Digitaaliset työvälineet ohjaustyössä

Moduuli 3. Ohjaustyön suunnittelu (1op )

 • Oman voimavaraistavan käyttöteorian muodostaminen
 • Palvelumuotoilu oman toimintamallin rakentamisessa
 • Oman "työkalupakin" rakentaminen

Koulutuksen käytyäsi

 • tunnistat ja ymmärrät uraohjauksen kannalta keskeisiä ilmiöitä  
 • ymmärrät ohjattavan omaa kontekstia ja sen vaikutusta ohjattavan toimijuuteen 
 • osaat tunnistaa erityisen tuen tarpeen ja tunnet mm. koulutus- ja palvelujärjestelmien tarjoamat tukipalvelut 
 • osaat ohjata opiskelijan tunnistamaan ja reflektoimaan omia kompetenssejaan  
 • pystyt sparraamaan opiskelijaa omaan uraan liittyvissä päätöksissä ja voimavaraistamaan ohjattaviaan urapolulle  
 • osaat hyödyntää ohjaustyössäsi monipuolisesti tietoperustaa sekä erilaisia käytettävissä olevia työkaluja ja menetelmiä ohjattavan kontekstiin sopien 
 • osaat vahvistaa omia voimavarojaan osana ammatillista kyvykkyyttään 
 • osaat soveltaa digitaalisia työkaluja uraohjauksen toteuttamiseen 

Vuorovaikutteisesti verkossa

Koulutus toteutetaan osallistavasti verkon yli. Tammikuun toteutuksen aloituspäivä pidetään verkossa. Muiden toteutusten osalta koulutuksen aloituspäivä pidetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella. Sen lisäksi koulutus sisältää verkkoluentoja ja pienryhmätapaamisia verkossa sekä itsenäisesti toteutettavia oppimistehtäviä.

Koulutus toteutetaan vuoden 2022 aikana kolme kertaa, valitse sinulle sopivin toteutusaika:

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella ja on siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Huomioithan, että koulutukseen otettavien osallistujien tulee täyttää OPH:n kriteerit koulutuksen kohderyhmästä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville työvalmentajille ja kouluttajille, mutta myös vapaan sivistystyön henkilöstö voi osallistua. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuhunkin toteutukseen otetaan 25 osallistujaa.

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautujille lähetetään tieto koulutukseen pääsystä. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ole yhteydessä laura.mattila [at] metropolia.fi (laura[dot]mattila[at]metropolia[dot]fi).

Voimavaraistava uraohjaus -hanke

Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus toteutetaan osana Opetushallituksen rahoittamaa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta. Tutustu tarkemmin hankkeeseen!

Lisätietoja

Raisa Varsta, raisa.varsta [at] metropolia.fi (raisa[dot]varsta[at]metropolia[dot]fi), p. 0400 171517

Laura Mattila, laura.mattila [at] metropolia.fi (laura[dot]mattila[at]metropolia[dot]fi), p. 040 652 6896

Pidätämme oikeuden muutoksiin.