Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Ensihoitaja / Kätilö / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Opiskelupaikka
Etänä ja/tai
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä terveysalan organisaatiossa johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka antaa sinulle valmiudet johtaa, kehittää ja uudistaa työtäsi sekä työyksikkösi toimintatapoja.

Kenelle koulutus soveltuu?

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja, kätilö tai muu suomalainen alalle soveltuva korkeakoulututkinto)
 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus terveysalalta
 • haluat syventää ja laajentaa osaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti akuuttihoitotyön johtamisessa, kehittämisessä ja asiantuntijuudessa

Koulutuksen tavoite

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia akuuttihoitotyön kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Opintojen sisältö

 • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintoja
 • sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteisiä opintoja
 • akuuttihoitotyön asiantuntijuusopintoja
 • opinnäytetyö
 • vapaasti valittavat opinnot

Tutustu akuuttihoitotyön yamkin opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutus

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja/tai verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Kontaktiopetuspäiviä on noin 3-4 päivää kuukaudessa riippuen toteutusmuodosta (4-8 h/päivä). Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Tämän lisäksi opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista, ajanhallintaa sekä itseohjautuvuutta.

Opetuskielenä on pääosin suomi.

Katso 360-esittely terveysalan oppimis- ja simulaatiotiloista Myllypuron kampuksella.

Kysy tutkintovastaavalta YAMK-opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta YAMK-opintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Akuuttihoitotyön ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa aloittamaan Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen YAMK opinnot!

Ryhmäsi tunnus on S2224S6.

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat orientaatiopäivillä 29.-30.8.2024 klo 9-16. Torstai 29.8.2024 toteutuu etäyhteydellä (Zoom). Perjantaina 30.8.2024 voit osallistua valintasi mukaan joko Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki) tai etäyhteydellä valintasi mukaan. Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin, tarkempi ohjelma ja linkki on tällä sivulla.

Tämän sivun alaosasta löydät myös syyskuun 2024 lähiopetuksen ajankohdat.

Opetus tullaan Metropoliassa järjestämään pääsääntöisesti verkossa, mutta opetusta voi olla myös kampuksella. Tähän vaikuttaa myös henkilökohtainen opintosuunnitelmasi, joka laaditaan opintojen alussa.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Voit alkaa suunnitella HOPSia eli henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi. Perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja opinto- ja uraohjaajasi auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa. AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaa kaikki dokumenttisi myös sähköiseen muotoon.

Dokumentteja voivat olla:

 • opintotodistus tai opintosuoritusote
 • työtodistukset
 • työnantajan lausunto
 • kirjoittamasi asiantuntija -artikkelit
 • e-portfolio tai
 • jokin muu osaamistasi osoittava todiste

Opinnot ja lukujärjestys

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan omalla ryhmätunnuksellasi (S2224S6). Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia, joten varaudu myös tähän.

Syyslukukaudella 2024 on kaikille yhteisiä johtamisen opintoja sekä akuuttihoitotyön asiantuntijuusopintoja. Kontaktiopetusta on kuukausittain noin 3–5 päivänä joko etäopetuksena tai kampuksella. Syksyllä on myös kaikkien Terveysalan YAMK-tutkintojen Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op) opintojakso. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan keväällä 2025, syksyllä järjestetään kuitenkin 4.12.2024 kaikille pakollinen opinnäytetyöprosessin starttipäivä.

Zoomin ohje opiskelijoille

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät syksy 2024

TO 29.8.2024, klo 9.00–16.00 etänä VAIN ZOOM

9.00–9.15 Tervetuloa opiskelemaan! Metropolian esittely

9.15–9.30 Tutkintovastaavien esittäytyminen ja tutkinnot

9.30–10.30 Tietohallinto ja opetukseen liittyvät järjestelmät

Tauko

10.45–11.30 Turvallisuusinfo, digiturvallisuus

11.30–12.30 lounas

12.30–13.15 Kirjastopalvelut

13.30–15.30 Terveysalan tutkintojen omaa ohjelmaa: yleistä asiaa & ryhmäytyminenPE 30.8.2024, klo 9.00–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaa (Myllypuro-Sali, D-tornin aula)

Hybridi (voit osallistua Zoomilla tai tulla kampukselle)

9.00–10.30 Oma, Moodle, Zoom ja Teams (verkkoympäristöjä)

10.30–10.45 tauko

10.45–12.15 TKI +ONT

12.15–12.45 Innovaatiokeskittymät ja TKIO

12.45–13.45 lounas

13.45–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaaYstävällisin terveisin,

Jukka Lehtimäki
tutkintovastaava

yhteystiedot
Jukka Lehtimäki
jukka.lehtimaki [at] metropolia.fi (jukka[dot]lehtimaki[at]metropolia[dot]fi)Elokuun ja syyskuun 2024 kontaktiopetusten ajankohdat

29.8.2024 klo 9.00–16.00 Orientaatiopäivä

30.8.2024 klo 9.00–15.30 Orientaatiopäivä

10.9.2024 klo 9.00–12.00 Akuuttihoitotyön erityispiirteet ja osaamisen johtaminen

11.9.2024 klo 13.00–16.00 Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus

12.9.2024 klo 9.00–12.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

13.9.2024 klo 09.00–12.00 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen

13.9.2024 klo 12.45–14.15 Tapaaminen tutkintovastaavan ja uraohjaajan kanssa

17.9.2024 klo 10–11.30 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet