Ryhmä S2220S6

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat 1.9.2020 klo 9.00 Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1) Metropolia –salissa (MPA1010)

Aloituspäiviin voi osallistua myös etäyhteydellä. (linkki aloituspäivien aikatauluissa).

Noudatamme valtakunnallisia ja oppilaitoksen ohjeistuksia koskien COVID 19 -pandemiaa ja mahdollisista poikkeuskäytänteistä ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Päivitämme tiedon myös tähän sivustoon.

Opinnoista

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtamisen YAMK -opinnot (90 op) kestävät neljä lukukautta (2 vuotta), kullakin lukukaudella opiskellaan noin 20 - 30 opintopistettä valintojesi mukaan. Opiskelut koostuvat lähiopiskelupäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä niihin liittyvistä itsenäisistä tehtävistä. Huolehdi, että sinulla on käytössäsi verkko-opiskelussa tarvittavat välineet.  

Opiskelujen eteneminen vastaa lähes kokopäiväistä opiskelua. Opiskelutahti tulee olemaan tiukka, muttei mahdoton. Opintoihisi sisältyy paljon itsenäistä ja omatoimista opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun kokonaan tai osittain työn ohella. Lähiopetuksen lisäksi joillakin opintojaksoilla on mahdollisuus valita muu suoritusvaihtoehto, esimerkiksi verkko-opetus. Opintojaksokohtaiset suoritusvaihtoehdot selviävät opintojaksototeutuksista.

Luonnollisesti joskus sattuu tilanteita, ettei osallistuminen lähiopetukseen ole mahdollista, mutta nämä yksittäiset poissaolot eivät opintoja kaada. Useimmiten työn ohella opiskelu vaatii työaikajärjestelyjä ja opintoihin suopeasti suhtautuvia koti- ja tukijoukkoja. Opintoihisi ei sisälly kieliopintoja, mutta oletuksena on, että kykenet opiskelemaan myös englannin kielellä ja perehtymään oman alasi kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin julkaisuihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Perehdy opetussuunnitelmaasi, joka löytyy osoitteesta https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/16187/fi/193931/S2220S6/year/2020  ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa tutor opettajasi kanssa.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista, joka vastaa opetussuunnitelman tai tulevan ammattisi yleisiin osaamisvaatimuksiin, voit hakea niille tunnustamista opintojen alussa (AHOT).

AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaathan kaikki dokumentit sähköiseen muotoon.  Dokumentteja voivat olla opintotodistus tai opintosuoritusote, työtodistus, työnantajan lausunto, kirjoittamasi asiantuntija-artikkelit, e-portfolio tai jokin muu osaamistasi osoittava todiste.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alussa. Tee tarkastettavista todistuksista lista, jonka tutoropettaja allekirjoittaa tarkastettuaan todistukset. Tämä lista skannataan AHOT-järjestelmään.

Lukujärjestys

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan ryhmätunnuksella, jotka näet yllä.  Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia.

Aloituspäivien ohjelma:

Tiistai 1.9.2020 klo 09.00–12.00

Paikka: Metropolia-Sali MPA 1010 (Myllypurontie 1) 
Zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/67373482538

09.00–09.15 Tervetuloa Metropoliaan osaamisaluepäällikkö

09.15–09.30 Master`s verkosto kehityspäällikkö Marjatta Kelo

09.30–10.00 Opintojen ohjaus opinto-ohjaaja Anna-Maria Tiainen

10.00–10.15 Tauko 

10.15–10.25 KV-asiat kv-koordinaattori Katriina Alava

10.25–11.15 Opiskelijan tietojärjestelmät lehtori Päivi Leskinen

11.15–11.35 Alumnin puheenvuoro sairaanhoitaja (YAMK) Marja Mäki

11.35–12.00 YAMK-tiimin henkilökunta esittäytyy  

Ryhmäkohtainen ohjelma

12.00–13.00 Lounas 

13.00–14.30 Yleiset asiat ja HOPS Tutkintovastaava Jukka Lehtimäki, Paikka: MPC4012 tai Zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/4605420917

14.30 - 16.00 YAMK aloitus Lehtorit Tiina Varamäki ja Tiia Saastamoinen, Oppimistila MPC4012 tai https://metropolia.zoom.us/j/2118182011

Keskiviikko 2.9.2020 klo 09.00–12.00

Paikka: Metropolia-Sali MPA 1010 (Myllypurontie 1) 

Zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/67373482538

09.00–10.00 Turvallisuusinfo turvallisuuspäällikkö Ari Hyvönen

10.00–10.30 Tutkimusmenetelmät ja –valmiudet ja opinnäytetyö lehtori Iira Lankinen

10.30–11.00 Tauko 

11.00–11.15 Opiskelijahyvinvointiopintokuraattori Maarika Kortelainen

11.15–12.00 Kirjaston yleisperehdytys informaatikko Raisa Karhu

12.00–13.00 Lounas 

Ryhmäkohtainen ohjelma

13.00–16.00 Strateginen johtaminen, Paikka: MPA1010 tai
Etäyhteys mahdollinen:
https://metropolia.zoom.us/j/69415043403?pwd=NXJRMExMaDg5Y2pqQmNqTm1iRz…
Meeting ID: 694 1504 3403
Passcode: 381105

Torstai 3.9.2020

katso lukujärjestys

Perjantai 4.9. 2020

katso lukujärjestys

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloitukseen liittyen, ota yhteyttä Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen YAMK tutkinto-ohjelmaan

Tutkintovastaava
Jukka Lehtimäki
jukka.lehtimaki [at] metropolia.fi
Puh. +358 40 668 4833 ja puhelinneuvonta 11.8.2020 klo 9.00-15.00

Zoomin pikaohje opiskelijoille: https://www.youtube.com/watch?v=C0HnJksnKdE&t=117s

Terveisin Tutkintovastaava Jukka Lehtimäki & YAMK tiimi