Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta digitaalisten mediapalveluiden YAMK-tutkinto-ohjelmassa!

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat tiistaina 18.8.2020 klo 17.00 Arabian kampuksella, osoitteessa Hämeentie 135D. Kokoonnumme rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaan tapahtumasaliin ARC1-41A1 (heti sisäänkäynnin jälkeen oikealla). Ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan ja käydään läpi opiskeluun liittyviä käytännön asioita.

Jos koronavirustilanne edellyttää muutoksia opetusjärjestelyihin syksyllä, muutoksista tiedotetaan ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnukset

Metropolian tietojärjestelmiin tarvittavat käyttäjätunnukset aktivoidaan verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Ota jompikumpi mukaan ensimmäiseen tapaamiseen, niin saat tunnukset heti käyttöösi. Varaa mukaan myös henkilöllisyystodistus.

Opetussuunnitelma

Tutustu Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Lukujärjestys

Syyslukukaudella lähiopetusta on yleensä kerran viikossa tiistai-iltaisin klo 17–20, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Varaudu kuitenkin siihen, että pienet muutokset aikatauluissa voivat olla mahdollisia. Lisäksi on etätapaamisia. Muistathan varata riittävästi aikaa myös itsenäiselle yksilö- ja pienryhmätyöskentelylle.

Ensimmäisenä käynnistyy opintojakso Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen tiistaina 25.8.2020 klo 17.00 alkaen. Tähän opintojaksoon liittyy etukäteistehtävä, joka tehdään opintojakson alkuun mennessä. Katso tehtävänanto.

Aikataulut syksyllä 2020

Lähitapaamiset klo 17.00–20.00 osoitteessa Hämeentie 135D

Aloitustapaaminen

 • ti 18.8.2020 

Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen (15 op)

Lähitapaamiset tiistaisin

 • ti 25.8.2020
 • ti 1.9.2020     
 • ti 8.9.2020   
 • ti 15.9.2020     
 • ti 22.9.2020     
 • ti 29.9.2020   
 • ti 6.10.2020
 • ti 13.10.2020  
 • ti 20.10.2020       
 • ti 3.11.2020    
 • ti 10.11.2020     
 • ti 17.11.2020

Lisäksi opintojaksolla on etäluentoja. Etäluentoja pidetään pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin klo 15–16, ensimmäinen etäluento on 27.8.2020.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (5 op)

 • ti 24.11.   
 • ke 25.11.  tai  to 26.11.    
 • ti 1.12.    
 • ti 8.12.
 • Opintojakso jatkuu tammikuussa 2020

Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen: kesätehtävät

Syksyn ensimmäisellä opintojaksolla Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen paneudutaan digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Opintojaksolla on vuosittain vaihtuva teema, jonka kautta opintojakson sisältöjä tarkastellaan. Syksyllä 2020 teemana on verkkokauppa.

Kesätehtävissä pohjustetaan syksyn opintojaksoa. Kesätehtäviä on kaksi, ja niiden osuus 15 opintopisteen kokonaisuudesta on noin 2 opintopistettä.

Tee tehtävät ennen opintojakson ensimmäistä tapaamista 25.8.2020. Saat opintojen aloitustapaamisessa 18.8.2020 tarkemmat ohjeet tehtävien palauttamisesta. Tehtäviä käsitellään yhteisesti keskustellen opintojakson ensimmäisissä lähitapaamisissa.

Jos sinulla on kysyttävää tehtävänannoista, voit olla yhteydessä 10.8.2020 alkaen Liisa Seppäseen:
liisa.seppanen [at] metropolia.fi 
puh. 0400 846 061

Tehtävä 1: verkkokaupan palvelukokemus

Tutustu opintojakson teemaan eli verkkokauppaan ja erityisesti verkkokauppapalveluiden asiakas-/käyttäjäkokemukseen (customer experience/user experience) lähdekirjallisuuden avulla. Voit valita itseäsi kiinnostavan näkökulman teeman tarkasteluun.

Alla on listattuna muutamia aihetta käsitteleviä artikkeleita. Valitse yksi tai useampia niistä ja/tai etsi muita aihetta käsitteleviä lähteitä. Pyri löytämään lähteitä, joissa aihetta käsitellään tutkimuksellisella otteella.

Koosta lukemasi perusteella yhdelle sivulle mahtuva ajatuskartta tai vastaava visualisointi siitä, millaiset tekijät vaikuttavat hyvän verkkokauppakokemuksen syntymiseen. Listaa lähteet, joita olet käyttänyt tehtävän tukena.

Voit toteuttaa tehtävät itsellesi mieluisilla välineillä, kunhan lopputuloksen saa tallennettua/valokuvattua/skannattua pdf-, png- tai jpg-formaattiin palautusta varten. Huolehdithan myös siitä, että oma nimesi näkyy dokumentissa.

Mahdollisia lähteitä esimerkiksi:

Tehtävä 2: verkkokauppakokemuksen analysointia 

Tutustu muutamiin mielestäsi kiinnostaviin verkkokauppapalveluihin ja arvioi niiden tarjoamaa asiakas-/käyttäjäkokemusta. Valitse tarkempaan tarkasteluun kaksi verkkokauppaa:

 • verkkokauppa, jossa käyttäjäkokemus on mielestäsi hyvä 
 • verkkokauppa, jossa käyttäjäkokemus on mielestäsi ongelmallinen 

Analysoi asiakkaan kokemukseen vaikuttavia tekijöitä näissä verkkokaupoissa. Listaa kummastakin valitsemastasi verkkokaupasta 5–7 mielestäsi keskeistä asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että asiakkaan kokemuksesta muodostuu hyvä tai huono. Havainnollista analyysiäsi ruutukaappauskuvin.

Koosta analyysisi tulokset diaesitykseksi (työkaluna esim. Powerpoint, Google Slides tai vastaava), jossa esittelet valitsemasi verkkokauppapalvelut ja niiden käyttäjäkokemukseen liittyvät havaintosi. Kirjaa ensimmäiselle dialle valitsemiesi verkkokauppojen nimet ja nettiosoitteet sekä oma nimesi. Käy sitten läpi molemmat analysoimasi verkkokauppapalvelut niin, että ensin esittelet yhdellä dialla lyhyesti valitun verkkokaupan (mitä myy, miten toimii) ja sen jälkeen käyt läpi tunnistamasi asiakkaan kokemukseen vaikuttavat tekijät niin, että yhdellä dialla esitellään tiiviisti yksi käyttäjäkokemustekijä. Kuvaa tunnistamaasi asiakkaan kokemukseen vaikuttavaa ominaisuutta sanallisesti ja käytä tukena ruutukaappauskuvia. Diaesityksen kokonaislaajuus on siis 13–17 diaa. Tallenna diaesitys palautusta varten pdf-formaattiin.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloittamiseen tai sisältöihin liittyen, voit olla yhteydessä Liisa Seppäseen 10.8.2020 alkaen:

liisa.seppanen [at] metropolia.fi 
puh 0400 846 061

Metropolian hakijapalvelut vastaa hakuprosessiin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin myös kesän aikana:

hakijapalvelut [at] metropolia.fi
puh 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - to klo 10.00–13.00

Tapaamisiin elokuussa!