Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta digitaalisten mediapalveluiden YAMK-tutkinto-ohjelmassa!

Opintojen aloitus

Infotilaisuus

Opintosi alkavat tiistaina 23.8.2022 klo 17–18.30 Zoom-videoneuvottelutyökalun kautta pidettävällä infotilaisuudella. Infotilaisuudessa käydään läpi opintoihin liittyviä käytännön asioita esimerkiksi opinnoissa käytettävistä digitaalisista työkaluista.

Liity Zoom-kokoukseen.

Kokouksessa on käytössä odotushuone samaan tapaan kuin valintakokeissa, eli kun liityt kokoukseen, jää odottamaan, että sinut päästetään sisään kokoustilaan.

Ensimmäinen opintojakso

Ensimmäinen opintojakso, Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen, käynnistyy lähitapaamisella torstaina 25.8.2022 klo 17.00 Arabian kampuksella, osoitteessa Hämeentie 135D. Kokoonnumme rakennuksen kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan luokkaan AR304 (portaista vasemmalle käytävän päähän saakka). Ota tapaamiseen mukaan myös henkilöllisyystodistuksesi.

Käyttäjätunnukset

Metropolian tietojärjestelmiin tarvittavat käyttäjätunnukset aktivoidaan verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Käyttäjätunnusten aktivointi on mahdollista opiskeluoikeuden alkamispäivästä lähtien. Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä on aikaisintaan 1.8.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi jo ennen opintojen alkua! Tutustu Metropolian tietohallinnon ohjeisiin käyttäjätunnuksen aktivoinnista ja siirry aktivoimaan tunnuksesi ohjeen lopussa olevan linkin kautta. Valitse itsellesi vähintään 8-merkkinen salasana, joka ei ole muissa palveluissa käytössä. Muista ottaa itsellesi muistiin myös käyttäjätunnuksesi. Jos unohdat salasanasi, voit asettaa uuden salasanan tämän saman aktivointipalvelun kautta.

Metropoliassa on käytössä sekä Googlen että Microsoftin pilvipalvelut. Pilvipalvelut pitää erikseen ottaa käyttöön hyväksymällä niiden käyttöehdot. Voit ottaa pilvipalvelut käyttöön, kun olet aktivoinut Metropolia-tunnuksesi. Digitaalisten mediapalveluiden opinnoissa käytetään työskentelyalustana Microsoftin Teamsia, eli tarvitset pilvipalveluita opinnoissasi. Metropolian tietohallinnon sivuilta löydät tietoa pilvipalveluista ja niiden käyttöönotosta. Huomaa, että pilvipalvelutunnusten aktivoituminen kestää 2–4 tuntia.

Infotilaisuudessa 23.8. käydään läpi Metropolian tietojärjestelmiin ja Teams-ympäristöön liittyviä asioita tarkemmin. Kannattaa kuitenkin aktivoida käyttäjätunnus ja pilvipalvelut jo ennen infotilaisuuden alkua.

Opetussuunnitelma

Tutustu Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Lukujärjestys

Syyslukukaudella koko ryhmän yhteisiä tapaamisia on yleensä kerran viikossa tiistai-iltaisin klo 17–20, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Varaudu kuitenkin siihen, että pienet muutokset aikatauluissa voivat olla mahdollisia. Tapaamiset toteutuvat suurimmaksi osaksi etänä. Syksyn aikana pidetään kuitenkin joitakin lähitapaamisia ryhmäytymisen tukemiseksi (ks. tarkemmin alla olevaa aikataulua). Muistathan varata riittävästi aikaa myös itsenäiselle yksilö- ja pienryhmätyöskentelylle.

Ensimmäisenä käynnistyy opintojakso Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen torstaina 25.8.2022 klo 17.00 alkaen. Tähän opintojaksoon liittyy etukäteistehtävä, joka tehdään opintojakson alkuun mennessä. Katso tehtävänanto.

Aikataulut syksyllä 2022

Aloitustapaaminen

Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen (15 op)

Tapaamiset klo 17–20 joko etänä Teamsissa tai Arabian kampuksella, Hämeentie 135D.

 • torstai 25.8.2022 Arabian kampuksella
 • tiistai 30.8.2022 etänä
 • tiistai 6.9.2022 Arabian kampuksella
 • tiistai 13.9.2022 etänä
 • tiistai 20.9.2022 etänä
 • tiistai 27.9.2022 etänä
 • tiistai 4.10.2022 etänä
 • tiistai 11.10.2022 etänä
 • tiistai 25.10.2022 Arabian kampuksella
 • tiistai 1.11.2022 etänä
 • tiistai 8.11.2022 etänä
 • tiistai 15.11.2022 Arabian kampuksella tai etänä, sovitaan yhdessä

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (5 op)

Tapaamiset klo 17–20.

 • tiistai 22.11.2022
 • keskiviikko 23.11.2022 tai torstai 24.11.2022
 • tiistai 29.11.2022
 • tiistai 13.12.2022
 • Opintojakso jatkuu tammikuussa 2023

Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen: kesätehtävät

Syksyn ensimmäisellä opintojaksolla Digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen paneudutaan digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Opintojaksolla on vuosittain vaihtuva teema, jonka kautta opintojakson sisältöjä tarkastellaan. Syksyllä 2022 teemana on ajankohtaiset teknologiatrendit.

Kesätehtävissä pohjustetaan syksyn opintojaksoa.Kesätehtäviä on kaksi, ja niiden osuus 15 opintopisteen kokonaisuudesta on noin 3 opintopistettä.

Tee tehtävät valmiiksi 28.8.2022 mennessä. Saat opintojakson aloitustapaamisessa 25.8. tarkemmat ohjeet tehtävien palauttamisesta. Tehtäviä käsitellään yhteisesti keskustellen opintojakson ensimmäisissä tapaamisissa.

Jos sinulla on kysyttävää tehtävänannoista, voit olla yhteydessä 15.8.2022 alkaen Liisa Seppäseen:
liisa.seppanen [at] metropolia.fi
puh. 0400 846 061

Tehtävän materiaali

Tehtävän aineistona on Future Today Instituten vuoden 2022 trendiraportti. Raportti koostuu useasta osasta. Kukin osa keskittyy tarkastelemaan teknologiatrendejä eri näkökulmista.

 1. Tutustu raportin koostamisen metodologiaa esittelevään osaan Methodology.
 2. Valitse yksi sinua kiinnostava raportin osa ja tutustu sen sisältöön:

Kesätehtävä 1: teknologiatrendejä

Valitse lukemastasi raportin osasta 3–5 mielestäsi mielenkiintoista teemaa tai ilmiötä tarkempaan tarkasteluun ja koosta niiden pohjalta yhdelle sivulle mahtuva ajatuskartta tai vastaava visualisointi näistä teemoista.

Voit toteuttaa tehtävät itsellesi mieluisilla välineillä, kunhan lopputuloksen saa tallennettua/valokuvattua/skannattua pdf-, png- tai jpg-formaattiin palautusta varten.

Kirjaa tehtävään, minkä raportin osan valitsit luettavaksi. Jos käytät lisäksi muita lähteitä, mainitse ne.

Huolehdi myös, että tehtävädokumentissa on näkyvissä oma nimesi.

Tallenna valmis tehtävä pdf-/png-/jpg-formaattiin ja nimeä tiedosto muotoon Kesatehtava1_Sukunimi_Etunimi.

Tehtävä 2: sovellusideointia

Millainen digitaalinen sovellus tai palvelu voisi liittyä edellisessä tehtävässä tarkastelemiisi teknologiatrendeihin? Kehitä 1–5 sovellusideaa, jotka linkittyvät edellisessä tehtävässä käsittelemiisi teemoihin. Kirjaa ideasi muistiin:

 • millainen sovellus tai palvelu olisi kyseessä?
 • mitä sillä voisi tehdä? miten se toimisi?
 • kenelle se olisi tarkoitettu?
 • mihin tarpeeseen se vastaisi? minkä ongelman se ratkaisisi?

Tallenna tehtävä palautusta varten docx- tai pdf-formaattiin. Nimeä tiedosto muotoon Kesatehtava2_Sukunimi_Etunimi.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloittamiseen tai sisältöihin liittyen, voit olla yhteydessä Liisa Seppäseen 15.8.2022 alkaen:

liisa.seppanen [at] metropolia.fi
puh 0400 846 061

Metropolian hakijapalvelut vastaa hakuprosessiin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin myös kesän aikana:

hakijapalvelut [at] metropolia.fi
puh 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma–to klo 10.00–13.00

Tapaamisiin elokuussa!