Hankintatoimi, ylempi AMK - Procurement

Tutkintonimike
Master of Business Administration
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti
Hinta
Maksuton EU/ETA-maiden kansalaisille

Opiskelu

Haluatko kehittyä hankinta-alan ammattilaiseksi?

Opinnot englanninkielisessä Procurement Masters -tutkinto-ohjelmassa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan hankinnan ammattilaisena ja oppia analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea niin, että se palvelee yrityksen strategiaa.

Koulutuksen kärkiteemat tutkinto-ohjelmassa liittyvät

 • arvon luomiseen asiakkaalle koko toimitusketjun hallintaa kehittämällä
 • hankinnan strategisen roolin vahvistamiseen
 • teknologian hyödyntämiseen tehokkaiden hankintojen mahdollistajana
 • vastuullisiin ja kestäviin hankintoihin
 • sisäiseen ja toimittajayhteistyöhön
 • sekä siihen miten myydä hankintaan liittyvä business case muulle organisaatiolle.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa, taitoja ja kompetensseja, joita opiskelija voi hyödyntää ja soveltaa

 • yrityksen ulkoisten resurssien hallinnassa
 • toimittajaverkoston hallinnassa sekä
 • hankintaprosessin ja hankintaorganisaation kehittämisessä.

Opinnot kehittävät myös opiskelijan yleisiä johtajuus- ja liiketoimintakompetensseja, koska niihin kuuluu lisänä liiketalouden syventäviä opintoja, menetelmäopintoja sekä ammatilliseen kasvuun liittyviä opintoja.

Opiskele työelämälähtöisesti kokonaan verkossa kansainvälisessä opiskeluympäristössä

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa Procurement Masters -tutkinnon kahdessa vuodessa opiskelemalla osa-aikaisesti työn ohella. Tutkinto-ohjelman opetus ja ohjaus toteutetaan kokonaan verkossa, mikä mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen joustavammin sekä samalla opiskelun ja verkostoitumisen kansainvälisessä ympäristössä.

Online lähiopetusta on yleensä arki-iltaisin klo 17-20, joillain opintojaksoilla myös lauantaisin. Koulutuksessa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja digitaalisia aineistoja ja virtuaalisia lähiopetuskertoja on n. 4 per opintojakso. Orientaatiopäivään on mahdollista osallistua myös Myyrmäen kampuksella lukukauden alussa.

Lue lisää opiskelusta kokonaan verkossa opiskelijan näkökulmasta Metropolia Masterminds -blogista: "My Remote Studies in Procurement MBA".

Postauksen on kirjoittanut vuonna 2022 tutkinto-ohjelmastamme valmistunut opiskelijamme.

Opintojen sisältö

 • Syventävät hankintatoimen opinnot, 30 op
  • Procurement Strategy 5 op
  • Collaboration and Influencing Skills 5 op
  • Procurement Performance Management 5 op
  • Supplier Relationships and Innovation 5 op
  • Procurement Technology 5 op
  • Sustainability 5 op
 • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, 5 op
 • Ammatillinen kasvu 5 op
 • Syventävät liiketoiminnan opinnot, 10 op (valitaan kaksi)
  • Project Management 5 op
  • Circular Economy 5 op
  • Digital Service Design 5 op
  • Quality Management 5 op
 • Vapaavalinnaiset opinnot, 10 op
  • vapaasti valittavia YAMK-tasoisia opintoja esim. muista liiketalouden ohjelmista
 • Opinnäytetyö 30 op

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö muodostuu oppilaan suunnittelemasta ja toteuttamasta tutkimus- ja kehitysprojektista, joka toimeenpannaan tosielämän liiketoimintaympäristössä, esimerkiksi oppilaan omalla työpaikalla. Tätä projektia työstäessään oppilas soveltaa tutkimus-, kehitys- ja projektinjohtamistaitojaan sekä johtamis-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitojaan, yhdistäen näin työssään tutkimus- ja kehittämistoiminnan.

Katso kaikki Procurement-koulutusen opintojaksot ja niiden sisällöt Opinto-oppaasta.

Työmahdollisuudet

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin monilla eri toimialoilla. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Procurement MBA-tutkinnon ja koulutuksen suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Opiskelijoiden kokemuksia Procurement-koulutuksesta

Kysyttävää Procurement-opintojen sisällöstä tutkintovastaavalta?

Kysyttävää opintosuunnitelmasta tai ylemmistä AMK-opinnoista?

Lähetä kysymyksesi opintoneuvoja Carita Liukkoselle, mbsmasters [at] metropolia.fi (mbsmasters[at]metropolia[dot]fi).

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.