Tervetuloa aloittamaan Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen YAMK-opinnot

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa aloittamaan Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen opinnot!

Ryhmäsi tunnus on S2623S6

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat lähipäivillä 31.8-1.9.2023 klo 9.00–16.00 Myllypuron kampuksella (Myllypurontie1, Helsinki) tai verkkoyhteydellä valintasi mukaan. Ensimmäisen lähipäivän 31.8.2023 klo 9.00–13.45 Zoom -linkki löytyy tämän tiedotteen lopusta, muut linkit annetaan 31.8.2023 lähipäivän yhteydessä. Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin, tarkempi ohjelma tässä kirjeessä. Tämän kirjeen lopusta löydät myös syyslukukauden 2023 opetuksen ajankohdat.

Opetus tullaan Metropoliassa järjestämään hybridimallilla, joka koostuu lähi- ja etäopiskelumahdollisuudesta, tämä voi hieman vaihdella eri tutkintojen välillä. Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen -tutkinnossa työskentelemme pääsääntöisesti etänä Zoomin välityksellä, mutta opintojaksojen aloitukset ja seminaarit tapahtuvat Myllypuron kampuksella. Tällöin on aina tarjolla kuitenkin myös Zoom-linkki.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Voit alkaa suunnitella HOPSia eli henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi. Perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja opinto- ja uraohjaajasi auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa. AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaa kaikki dokumenttisi myös sähköiseen muotoon.

Dokumentteja voivat olla:

  • opintotodistus tai opintosuoritusote
  • työtodistukset
  • työnantajan lausunto
  • kirjoittamasi asiantuntija -artikkelit
  • e-portfolio tai
  • jokin muu osaamistasi osoittava todiste

Opinnot ja lukujärjestys

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan omalla ryhmätunnuksellasi S2623S6. Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia, joten varaudu myös tähän.

Syyslukukaudella 2023 on yhteensä kaksi Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen substanssin opintojaksoa ja johtamisen opintoja. Näihin liittyviä lähiopiskelupäiviä on kuukausittain noin 3–5 joko etäopetuksena tai harvemmin kampuksella. Lisäksi syksyllä on kaikkien Terveysalan YAMK-tutkintojen Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op) opintojakso. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan keväällä 2024, syksyllä järjestetään kuitenkin 9.11.2023 kaikille pakollinen opinnäytetyön starttipäivä.

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät syksy 2023 (Hybridi)

To 31.8.2023

9.00–9.15 Tervetuloa opiskelemaan! Metropolian esittely

9.15–9.30 Tutkintovastaavien esittely ja tutkinnot

09.30–10.30 Tietohallinto ja opetukseen liittyvät järjestelmät

10.30–10.45 tauko

10.45–12.00 Turvallisuusinfo

12.00–13.00 Lounas

13.00–13.45 Kirjastopalvelut

13.45–14.00 tauko

14.00–16.00 Osaamisalueiden omaa ohjelmaa (tarkentuu)

Pe 1.9.2023

Terveyden tutkintojen omaa ohjelmaa 9.00–16.00 (tarkentuu)

Aloituspäivien Zoom-linkit yhteiselle ja tutkinnon omalle ohjelmalle

31.8.2023 klo 9.00–13.45 (YHTEINEN OSUUS)

Join Zoom Meeting

https://metropolia.zoom.us/j/67629823689

Ystävällisin terveisin,

Maija-Riitta Jouhki
tutkintovastaava

Yhteystiedot

Maija-Riitta Jouhki
maija-riitta.jouhki [at] metropolia.fi

Syyslukukauden opintojen 2023 lähiopetuspäivien ajankohdat

(MUUTOKSET MAHDOLLISIA)

Huomioi, että osa on päivistä vain puolikkaita tai vaan yksittäisiä tunteja!

Naisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän kätilötyön kehittäminen

14.9.2023 klo 9.00–16.00 Hybridi

19.9.2023 klo 08.30–14.30 Zoom

9.10.2023 klo 9.00–16.00 Zoom

10.10.2023 klo 9.00–16.00 Lähiopetus (Metropolian kampus, tässä toivotaan osallistumista kampuksella)

8.12.2023 klo 9.00–16.00 Hybridi

Synnyttävän naisen kätilötyön kehittäminen

11.10.2023 klo 9.00–16.00 Hybridi

12.10.2023 klo 13.00–16.00 Zoom

18.10.2023 klo 10.30–16.00 Zoom

7.11.2023 klo 9.00–16.00 Hybridi

8.11.2023 klo 9.00–12.15 Zoom

5.12.2023 klo 9.00–16.00 Hybridi

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

13.9.2023 klo 13.00–16.00

13.10.2023 klo 9.00–16.00

9.11.2023 klo 13.00–16.00

4.12.2023 klo 13.00–14.30

Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen

15.9.2023 klo 9.00–12.00

12.10.2023 klo 9.00–12.00

10.11.2023 klo 9.00–12.00

Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus

20.9.2023 klo 13.00–16.00

21.9.2023 klo 14.00–16.00

28.9.2023 klo 13.00–16.00

Uraohjaus

5.12.2023 klo 16.15-17.15