Käynnissä olevat hankkeet

Finnish Design Academy – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

OKM:n rahoittamassa hankkeessa kehitetään uudenlainen FDA-yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä.

3AMK-hanke SUN

SUN-hanke sisältää toimia, jotka kohdennetaan pandemiakriisin aikana pahasti kärsineille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille maakunnan alueella. SUN-hankkeessa 3AMK laatii yrityksille yksilöllisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, ja yrityksen työntekijöille tarjotaan koulutusta 3AMK-ammattikorkeakouluissa.

CREATHON* - When Tech meets Culture

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

ASSET- Audience Segmentation System in European Theatres

Hankkeessa rakennetaan teatterin, nykysirkuksen ja nykytanssin kentälle uutta yleisötutkimuksen osaamista. Lopputuloksena on työkalupakki, joka auttaa taidealan organisaatioita tutustumaan paremmin yleisöönsä.

illuminatED - Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning

A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices.

Spotlighters-project

Spotlighters is a project that aims to inform educators and students of the potential long-terms effects of stress and provides them with the competences to reduce these potential complications from arising.

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta.

Virtual Writers Room

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään käsikirjoitusryhmissä.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa testataan ja hyödynnetään ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyvää koulutussopimusta ja kehitetään siihen olennaisesti liittyvää työpaikkaohjaamista.

StageRight

StageRight-hankkeessa haetaan muutosta siihen, että työelämässä ilman tutkintoa olevien teknisen alan työntekijöiden olisi helpompi päivittää osaamistaan vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita tai hankkia itselleen tutkinto.

SIMHE-jatkokehitys


SIMHE-jatkokehitys -hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen työllistymistä tukeva uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli. Mallin osia avataan soveltuvin osin myös muille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajaryhmille. 

SIMHE-polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

SIMHE App II -hanke

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa jo kehitettyä SIMHEapp-sovellusta siten, että tuloksena syntyy työllistymistä tukeva maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digitaalinen palvelu.

FilmTerm project

The goal of the FilmTerm 2020 conference is to introduce the results of the FilmTerm project; to present a multilingual film terminology database and exhibit its functions both in the scope of film schools and industry; to create a common vision for film terminology research; and urge filmmakers and researchers worldwide to get involved in the development of a comprehensive multilingual database. 

Päättyneet hankkeet

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

OK:n rahoittama hanke uudistaa koulutusta ottamalla huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää korkeakouluja ja työelämää toisiinsa. Lisäksi hanke lisää innovaatiokyvykkäitä sekä yrittäjämyönteisiä ja -taitoisia osaajia.

Design It

Erasmus + funded project aims at encouraging innovation, creativity among Higher Education students supporting them in bringing ideas into action. Our solution is providing Higher Education educators with methods and gamified tools for design thinking.

Osaamisen pelimerkit

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

Ota yhteyttä

Mona Roman

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929

Leena Unkari-Virtanen

Lehtori, Musiikin tiimi, yhteyshenkilö (Tulevaisuuden työ ja osaaminen)
Leena Unkari-Virtanen
Leena.Unkari-Virtanen [at] metropolia.fi
+358 40 334 5992