Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Hankkeet

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa testataan ja hyödynnetään ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyvää koulutussopimusta ja kehitetään siihen olennaisesti liittyvää työpaikkaohjaamista.

Finnish Design Academy – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

OKM:n rahoittamassa hankkeessa kehitetään uudenlainen FDA-yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä.

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

OK:n rahoittama hanke uudistaa koulutusta ottamalla huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää korkeakouluja ja työelämää toisiinsa. Lisäksi hanke lisää innovaatiokyvykkäitä sekä yrittäjämyönteisiä ja -taitoisia osaajia.

illuminatED - Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning

A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices.

Baltic Game Industry

The project aims towards boosting the game industry in the Baltic Sea region (BSR), granting worldwide competitiveness and increasing the overall capacity for innovation.

Osaamisen pelimerkit

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta.

CREATHON* - When Tech meets Culture

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

ASSET- Audience Segmentation System in European Theatres

Hankkeessa rakennetaan teatterin, nykysirkuksen ja nykytanssin kentälle uutta yleisötutkimuksen osaamista. Lopputuloksena on työkalupakki, joka auttaa taidealan organisaatioita tutustumaan paremmin yleisöönsä.

Virtual Writers Room

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään käsikirjoitusryhmissä.

Design It

Erasmus + funded project aims at encouraging innovation, creativity among Higher Education students supporting them in bringing ideas into action. Our solution is providing Higher Education educators with methods and gamified tools for design thinking.

Virtuaalinen elämyslääke

Hankkeessa lisätään luovien alojen ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää luovien alojen osaamista kaupallisten sovellusten (kuten Huima Hiilari -peli kuvassa) kehittämiseksi muutoksessa olevan sote-alan toimintaympäristön muutostarpeisiin.

StageRight

StageRight-hankkeessa haetaan muutosta siihen, että työelämässä ilman tutkintoa olevien teknisen alan työntekijöiden olisi helpompi päivittää osaamistaan vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita tai hankkia itselleen tutkinto.

Ota yhteyttä

Mona Roman.

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

 

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929