Ammattikorkeakoulut 2017, Arene ry:n infografiikka. 
-	25 ammattikorkeakoulua. 
-	145000 opiskelijaa. 
-	28000 suoritettua tutkintoa. 
-	9661 henkilötyövuotta. 
-	785 miljoonaa euroa OKM:n rahoitusta.