Toimiva ihmisten kaupunki

Vuoteen 2050 mennessä 70% maailman väestöstä arvioidaan asuvan urbaaneissa ympäristöissä. Metropolia on perustanut toimivan ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymän vastaamaan kaupungistumisen luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Inhimilliset tarpeet, yhteisöt, kulttuuri ja elämäntavat saattavat jäädä teknologisten ratkaisujen varjoon keskusteltaessa fiksuista kaupungeista. Kuitenkin kaupungit on rakennettu ihmisille.

Kaupunkiympäristöjen toimivuus vaatii uusia ratkaisuja sitä mukaa kun kaupungit laajenevat tai niiden väestöntiheys kasvaa. YK:n ”Habitat III New Urban Agenda” tunnistaa julkiset tilat urbaanien ympäristöjen merkittäväksi kohtaamispaikoiksi ja uusien innovaation kehdoksi.

Kaupunkien sujuvaa arkea ovat

  • hyvin toimivat palvelut
  • asuminen
  • liikenne ja
  • työskentely.

Tulevaisuuden kaupungit rakentuvat kestäville ratkaisuille, ovat sosiaalisesti osallistavia ja luovat onnellisia yhteisöjä.

Metropolia toimii pääkaupunkiseudulla ja on erikoistunut löytämään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin tekemällä työtä yhdessä. Niin paikalliset toimijat, asukkaat ja organisaatiot sekä alueelliset ja kansainväliset tutkimusverkostot yhdessä luovat uutta tietoa, jota tarvitaan kaupunkien kehittämisessä.

Kaupunkeihin erikoistuneet eri alojen asiantuntijat tutkivat mahdollisuuksia hyvän kaupunkielämän saavuttamiseksi ja ammattikorkeakoulu kokeilee, kuinka uudet innovaatiot toimivat käytännön sovelluksina.

Arabian kampuksella toimivan innovaatiokeskittymän tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen ja ammattien asiantuntijat, kaupungit ja maat tutkimaan ja oppimaan yhdessä, sekä luomaan että kokeilemaan uusia innovaatioita, joita ihmiskeskeiset urbaanit ratkaisut voivat olla tukeakseen parempia kaupunkielinympäristöjä meille kaikille. 

Innovaatiokeskittymä on vielä alkutaipaleellaan. Sen toiminnan perustana ovat useat kotimaiset ja kansainväliset hankkeet, jotka antavat uutta tietoa ja kasvattavat asiantuntemusta toimivien kaupunkien ilmiöstä.

Valitse teema

Ilmiö

Helsinki Smart Region

Pääkaupunkiseudun yhteishankkeen Ihmisten kaupunki-kärkiteemassa yhdistetään kaupunkikehittäminen sekä uuden teknologian mahdollistamat palveluratkaisut ihmislähtöisesti.

Lue lisää HelsinkiSmartRegion-sivustolta

Ilmiö

Uudestamaasta Euroopan virkein alue

Uusimaa haluaa olla Euroopan viilein ja virkein alue vuonna 2050. Virkeys tarkoittaa aktiivista edelläkävijyyttä, yrittäjähenkeä, eloisaa kaupunkikulttuuria ja ytyä teknologisiin innovaatioihin.

Lue lisää Uudenmaanliiton sivuilta

Ilmiö

Palvelurobotiikka

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana jokaisessa Metropolian innovaatiokeskittymässä.

Lue lisää.

Osaaminen

Ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja lukioissa ja yläasteilla

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt jäsenyritystensä ja korkeakoulujen kanssa MyTech-ohjelman, joka tarjoaa tukea ilmiölähtöisille oppimisprojekteille. Metropolia on mukana Kiertotalous-teemassa.

Tutustu My Tech -ohjelmaan

MyTech-yritykset ja korkeakoulut

MyTech-ohjelma (video)

Osaaminen

CREATHON* - When Tech meets Culture

Hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista AMK-koulutusrakenteissa.

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Creative Campus Arabia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Arabian alueen vetovoimaisuutta kansainvälisesti merkittävänä kulttuurin alojen keskittymänä.

Lue lisää

Aluekehittäminen

Käyttäjälähtöinen hybridikampus

Osallistavan suunnittelun menetelmillä koottiin Myllypuron ja Arabianrannan asukkaiden, alueen yrittäjien, muiden palveluntarjoajien sekä opiskelijoiden kanssa tarpeita ja ideoita kampussuunnittelun tueksi.

Lue lisää

Aluekehittäminen

Osallistu Lapinlahden lähteellä

Kulttuurihistoriallisesti merkittävästä Lapinlahden sairaalasta ja puistosta kehitetiin ainutlaatuinen, kansalaistoimintaan perustuva kotipesä uudenlaiselle mielen hyvinvoinnin keskukselle.

Lue lisää

Aluekehittäminen

Hyvinvoinnin tilat

Hankkeessa muokataan tyhjentyneistä tiloista avoimia hyvinvointitoiminnan keskuksia. Toiminta kumpuaa tilan historiasta, alueen ja asukkaiden tarpeista sekä toimijan omista vahvuuksista ja tarpeista.

Lue lisää

Aluekehittäminen

Kulttuurisilta

Hankkeessa kehitettiin pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Osallistavan ja eheyttävän musiikki- ja taidekasvatuksen menetelmiä sovellettiin uudella tavalla kaupunkien palvelurakenteissa.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Augmented Participation For More Sustainable Urban Futures

New augmented, virtual, and mixed reality technologies can boost co-design and make often complex urban planning processes and scenarios easier to understand.

Read more

Tutkimus ja kehitys

Campus areas as Labs for Participatory Urban Design

Higher education campuses can serve as local living labs and guides for new planning and design approaches. Six cities around the Baltic Sea utilised participatory design methods in developing their local campuses.

Read more

Tutkimus ja kehitys

Design for a Cycling City

Students have met the challenge of sustainable urban transportation by creating novel service concepts and quick prototypes to spark the public discussion - and, in some cases, to see their handiwork realised in the cityscape!

Read more

Tutkimus ja kehitys

Culture Tourism for City Breakers

Suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuva kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämisprojekti, jossa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä.

Lue lisää Lahden AMK:n sivuilta

Tutkimus ja kehitys

Urbaanin yhteiskehittämisen mallit

Hankkeessa kehitetään monialaista, tietoperusteista kaupunkiosaamista uusien yhteiskehittämisen muotojen ja parhaiden kansainvälisten käytänteiden analyysin kautta.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

CoINNO

Hankkeessa tuettiin pk-yrityksiä kasvu-uralle siirtymisessä ja elävöitettiin pääkaupunkiseudun kaupunkikulttuuria tuomalla erilaisten vapaa-aikasektorin toimijoiden yhteisen innovaatioprosessin äärelle.

Lue lisää 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Museo kaupunginosan asukkaiden olohuoneena

Hankkeessa innovoitiin Tekniikan museosta dynaaminen ja osallistava kokemus kävijöille. Hanke oli osa eurooppalaista The People´s Smart Sculpture -hanketta.

Lue lisää 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö

KIRA-Digi-hankkeessa toteutetaan palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, jossa eri toimijat voivat testata ja pilotoida omia ratkaisujaan ja niiden toimintaa osana palveluasumisen ja mielekkään kotona asumisen ympäristöä. 

Lue lisää 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Metropolian innovaatioprojektit (MINNO)

Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä työelämäyhteistyötavoistamme. Monialaisilla innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. . 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Minnofest

Opiskelijat esittelevät ständeillä, postereilla, videoklipeillä ja pitchaus-esityksillä monialaisia innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä. 

Tieto ja teknologia

BIM4Events

Hankkeessa selvitetään, miten aluemalleja ja rakentamisen tietomalleja voidaan käyttää pohjana yhteistyömallin suunnittelussa alueella, jonka käyttötapa muuttuu tai jossa on suuria yleisötapahtumia.

Lue lisää 

Ihminen

Suomesta Ihmiskeskeinen, ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta

Ihminen

Digisti Fiksu

Projektissa selvitettiin nuorten, maahanmuuttajien ja ikäihmisten ajatuksia digitaalisuudesta heidän arjessaan ja heidän kanssaan tehtiin mm. palvelukuvauksia: kuinka digitaalisuuden tulisi oikeasti toimia ja kuinka ne oikeasti joskus toimivat.

Lue lisää

Ihminen

Kohti luovaa arkea

Hanke kulttuurisesta vanhustyöstä asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa oli osa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus- ja yhteistyöohjelmaa.

Lue lisää

Tapahtumat

Minnofest 27.9. 2018

Metropolian innovaatiotiimit kokoontuvat esittelemään projektiensa tuotoksia jälleen MINNOFestissä Myllypuron Liikuntamyllyssä. 

Lue lisää

Tapahtumat

OPEN CAMPUS 7.-14.9.

Helsinki Design Weekin ohjelmaan sisältyvä Open Campus avasi ovet uudelle Arabian kampukselle. Ohjelmassa oli näyttelyitä, kampuskierroksia, keskusteluja tulevaisuuden työkulttuureista sekä muotoilusta ja teknologiasta.

Lue lisää

Tapahtumat

Metropolian 10-vuotisjuhlat 18.9.2018

Tapahtuma oli samanaikaisesti neljällä uudistuvalla kampuksellamme Arabiassa, Leppävaarassa, Myyrmäessä ja Myllypurossa. Mukana juhlimassa olivat opiskelijat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja alueiden asukkaat.

Lue lisää

Tapahtumat

10 Days 100 Challenges 4.-15.6. 2018

Ainutlaatuisessa 10 päivää kestävässä ohjelmassa opiskelijat ja eri alojen ammattilaiset keskittyvät yhdessä ratkomaan liiketoiminnan ongelmia alan innovatiivisten yritysten, huippuasiantuntijoiden ja innostavien valmentajien kanssa. 

Lue lisää

Tapahtumat

Tiedettä kaupungissa 11-12.1.2017

Tieteen aikakoneen moottorina toimivat tutkijat, joiden puheenvuorojen kautta yleisö pääsi tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä, kuten työ, taide ja terveydenhuolto, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmista. 

Lue lisää tapahtuman sivuilta

Toimivaan ihmisten kaupunkiin liittyviä videoita

Julkaisuja

Yhteystiedot

Osaamisaluepäällikkö Päivi Fredriksson, Kulttuuripalvelut
paivi.fredriksson metropolia fi
puh. 040 560 7436

TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna metropolia fi
puh. 040 334 7929

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa