Avoimen amk:n talotekniikan (päivätoteutus) polku, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Avoimen amk:n talotekniikan (päivätoteutus) 60 opintopisteen polku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2018 ( 30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot, TX00DK89-3001, 10 op
Orientaatio talotekniikan opintoihin, TX00DK88-3001, 5 op
Pientalon rakenteet ja talotekniikka, TX00DK90-3001, 15 op

Kevät 2019 ( 30 op)
Sähköfysiikka ja mittaustekniikan perusteet, TX00DL64, 5 op
Talotekniikan kenttämittausprojekti, TX00DL60, 10 op
Talotekniikan matematiikka, TX00DK91, 5 op
Termodynamiikka ja virtaustekniikka, TX00DK92, 10 op

Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä 23.8.2018 klo 10.00. Opinnot jatkuvat sen jälkeen lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anna Hynninen
anna.hynninen@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy tekniikan tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.