Perustiedot

Tutkintonimike
Rakennusmestari (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Valitse valkoinen kypärä!

LVI-tekniikan osaamisella olet luomassa hyvää elinympäristöä asuntoihin ja toimitiloihin. Teknisten järjestelmien rooli korostuu entisestään sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa. Laaja-alaisesti tekniikkaa tuntevana LVI-mestarina sinulla on hyvät ja monipuoliset työmahdollisuudet.

Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. LVI-suuntautumisvaihtoehdossa tämä tarkoittaa vastaavan kiinteistöjen vesi- ja viemäri-työnjohtajan (KVV) ja vastaavan ilmanvaihtotyönjohtajan (IV) kelpoisuutta.

LVI-mestarin opinnot

Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa. Opinnoissasi perehdyt käytännönläheisesti muun muassa

  • LVI-tekniikkaan: lämmitystekniikka, vesi- ja viemäritekniikka, ilmastointitekniikka
  • Työmaatehtäviin ja kustannusten hallintaan
  • Esimiestoimintaan ja asiakaspalveluun työmaalla
  • Sopimuksiin ja määräyksiin

Opintojen aikana saat myös yleiset valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoasi alan tehtävissä.

Työmahdollisuudet

Rakennusmestarina työtehtäväsi voivat koostua LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

  • projektinhoitaja
  • projektipäällikkö
  • huoltopäällikkö ja
  • asiakaspalvelupäällikkö.

Valmistuneiden kokemuksia

Mari Haapaharju, LVI-projektinhoitaja, Lehto Tilat Oy

Mari Haapaharju

Miksi aikoinaan hait Metropoliaan ja tälle alalle?

Kouluttauduin ammattikoulussa talonrakentajaksi ja työskentelin pitkään rakennusmiehen tehtävissä haaveille rakennusmestarin koulutuksesta. 2016 hain vihdoin Metropoliaan rakennusmestarilinjalle. Kun valintatulokset tulivat, yllätyin iloisesti, että pääsin LVI-Rakennusmestari koulutukseen.

Motivoivien opettajien, LVI-alan mielenkiintoisuuden ja hyvän luokkahengen takia en harkinnut vaihtoa talonrakennuspuolen rakennusmestari koulutukseen. En ole katunut päätöstä jäädä opiskelemaan LVI-rakennusmestariksi.

Vastasiko koulutus odotuksia?

Ennakko-odotuksia koulutuksesta minulla ei ollut. Koulutus kuitenkin oli mielenkiintoinen ja positiivista oli, kuinka motivoivia ja ammattitaitoisia opettajat ovat. Opinnoissa ehdottomasti parasta oli koulutuksen monipuolisuus ja se, että sai tutustua mahtaviin henkilöihin. Pidin myös siitä, että työn tekeminen oli mahdollista opiskelujen ohella.

Mihin työllistyit?

Työllistyin toisen vuoden keväällä 2018 ensin Lehto Remontit Oy:lle, jossa työskentelin muutamassa projektissa LVI-projektipäällikön apuna opiskelujen ohella. Tämän jälkeen viime syksynä 2019 siirryin Lehto Tilat Oy:lle, jossa edelleenkin työskentelen ja nyt valmistumisen kynnyksellä sain vakituisen sopimuksen LVI-projektinhoitajana.

Mitä hyötyä opinnoista on ollut työelämässä?

Opinnot ovat antaneet jokaisesta alan osa-alueesta vähintään perusteet, joiden avulla työelämässä pystyy jatkamaan osaamisen kehittämistä. Ilman koulutusta alalla toimiminen olisi hankalaa.

Altti Halinen, Tuotantoinsinööri, Skanska Talonrakennus Oy

Altti Halinen.

Miksi aikoinaan hait Metropoliaan ja tälle alalle?

Työskentelin aikaisemmin rakennusmaalarina ja sekatyömiehenä, se on tietynlainen sukuvika. 2011 vuoden taantuma ja töiden niukkuus kylvi ajatuksen lisäopinnoista ja vuonna 2014 vuoden armeijajakson jälkeen hainkin Metropoliaan rakennusmestarilinjalle. Talotekniikan erikoistumiseen vaikutti muun muassa parempi työllistymistilanne.

Vastasiko koulutus odotuksiasi?

Koulutukselta en osannut odottaa oikeastaan mitään, sillä talotekniikka oli minulle tuolloin täysin vierasta. Tiesin kyllä mikä putkimies oli, mutta siihen se sitten jäikin. Tässä mielessä on helppo sanoa, että koulutus ylitti odotukseni, mutta olen myös jälkikäteen asiaan perehtyneenä sitä mieltä, että Metropoliassa on todella panostettu laadukkaaseen opetukseen. Tämä reissu oli todellakin tekemisen arvoinen.

Mistä pidit opinnoissasi erityisesti?

Opintojen aikana pidin erityisesti erilaisista ryhmätyö projekteista, joissa joutui haastamaan itsensä omaehtoiseen selvitystyöhön ja ongelmanratkaisuun. Lähes jokaisella kurssilla sai haastaa itseään ja on pelkästään itsestään kiinni, kuinka paljon tietoa ehtii kurssien aikana itseensä imeä.

Mihin työllistyit?

Työllistyin toisena opiskeluvuotena käytännössä täysipäiväiseen työnjohtoharjoitteluun Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikköön ”pääurakoitsijan” leipiin. Osallistuin myös Skanska Oppiva koulutusohjelmaan ja valmistuttuani aloitin tuotantoinsinöörin tittelillä vakituisen työsuhteen. Toimenkuvaani kuuluu tällä hetkellä noin 1500 asunnon LVIA-töiden valvonta ja tuotannonohjaus noin 15 eri kohteessa. Ennen kohteiden fyysistä rakentamista, ohjaan LVIA-suunnittelua hankesuunnittelusta asti ja ristiin tarkastan suunnitelmat mahdollisten ristiriitaisuuksien tai muiden virheiden osalta ennen LVIA-tarjouspyyntömateriaalin lähettämistä talotekniikkaurakoitsijoille. Tämän lisäksi olen mukana laadun, ajanhallinnan ja kustannustekniikan kehitysprojekteissa luomassa toimintatapoja yrityksen eri osastojen välillä.

Mitä hyötyä opinnoistasi on ollut työelämässä?

ilman teknisiä opintoja, ei valvonnasta, suunnittelunohjauksesta tai suunnitelmien kriittisestä tutkimisesta tulisi mitään. Tästä iso kiitos Metropolian ammattitaitoisille lehtoreille. Työnjohdollisiin tehtäviin oli myös opintoja, mutta parhaan käsityksen työn organisoimisesta sai pitkien työharjoittelujaksojen ansiosta. Opiskeluaika mahdollisti myös omaehtoisen työskentelyn ja koulun sekä työelämän yhdistelmä tukivat toisiaan koko kolme ja puoli vuotisen opiskelun ajan.

Matias Korhonen, projektipäällikkö, LVIS-Hokka Oy

Matias Korhonen.

Miten päädyit opiskelemaan rakennusalan työnjohtoa (LVI)? Missä vaiheessa opintosi ovat tällä hetkellä?

Talotekniikka vaikutti mielenkiintoiselta sekä haastavalta alalta, jolta varmasti löytyisi paljon erilaisia työtehtäviä. Käytännön tekeminen kiinnosti eniten, joten työnjohdon opiskelu tuntui sopivalta vaihtoehdolta. Tehtyä päätöstä ei ole tarvinnut katua!

Opinnot ovat tällä hetkellä kolmannella vuodella. Työskentely opiskelujen aikana on pitänyt jatkuvasti kiireisenä, mutta tiukkana tavoitteena on valmistuminen mahdollisimman pian.

Mitä opiskelu on antanut sinulle? Mikä on ollut parasta opiskelussa? Mihin opiskelussa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?

Opiskelu on antanut valmiutta hakeutua alan töihin. Opiskelun aikana kertynyt tieto on muuttunut alan työtehtävien myötä käytännön osaamiseksi.

Parasta opiskelussa on ollut vapaus, jonka myötä opiskelun sekä työelämän on saanut yhdistettyä sopivaksi kokonaisuudeksi itselle. Opiskelu sekä työ ovat tukeneet toisiaan ja pitäneet mielenkiinnon yllä.

Opiskelun aikana kannattaa kiinnittää erityistä huomiota itseä kiinnostaviin asioihin. Ala on laaja, joten juuri opiskelujen aikana saa parhaan kokonaiskuvan erilaisista mahdollisuuksista.

Millainen työurasi on ollut? Missä olet työskennellyt ja miten olet päätynyt nykyiseen tehtävään? Millainen on nykyisen työtehtäväsi tehtävänkuva?

Ensimmäisen opiskeluvuodan jälkeen halusin ehdottomasti alan töihin, vaikka osaamista ei juurikaan vielä ollut. Pääsin työnjohtoharjoittelijaksi alan yritykseen, jossa sain kokemusta useasta erilaisesta työtehtävästä mm. LVI-työnjohtaja, osakasvastaava sekä työmaapäällikkö.

Nykyiseen työhöni päädyin mielenkiintoisen ja haastavan työtarjouksen johdosta. Työn sopiva haastavuus sekä mahdollisuus kehittyä pitävät innokkuuden yllä herätä joka aamu töihin.

Työtehtäväni sisältää projektijohtoa sekä työnjohtoa. Projektinjohto pitää sisällään mm. palavereiden vetoa, talouden seuraamista, neuvottelua sekä eri vastuualueiden yhteensovittamista. Työnjohto puolestaan on mm. työvaiheiden seuraamista, asennustapatarkastuksia sekä materiaalien tilaamista.

Miten opiskelu on vaikuttanut työhösi / uraasi?

Ilman opiskelua nykyinen ura ei olisi ollut mahdollinen. Odotan, että oppiminen jatkuu koko tulevan uran aikana.

Juho Kuntu, projektinhoitaja, UVL Talotekniikka Oy

Juho Kuntu.

Miten päädyit opiskelemaan LVI-alan rakennusmestariksi (AMK)?

- Hain useampaan teknisen alan koulutusohjelmaan, mutta rakennusalan työnjohdon laitoin ensimmäiseksi alalla vallinneen hyvän työtilanteen ja mielenkiintoisen kuvauksen takia.

Millaista opiskelu on ollut? Mistä on ollut hyötyä työelämässä yms.?

- Tulin kouluun lukiosta ja aikaisempaa työkokemusta minulla ei alalta ollut, joten kaikki opitut asiat ovat tulleet uutena. Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja monipuolisempaa, kuin olin aluksi mieltänyt. Lähes kaikesta on ollut hyötyä, mutta töissä se oppiminen vasta oikeastaan alkanut.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut opintojen aikana?

- Ensimmäisen kesäharjoittelun suoritin putkipuolen projektinhoitajaharjoittelijana ja toisen kesän ilmanvaihtojärjestelmien huoltotöissä. Opiskelujen loppuvaiheen harjoittelut suoritin nykyisessä työpaikassani, ensin tarjouslaskennassa, josta siirryin projektinhoitajaksi.

Millainen on työtilanteesi nyt valmistumishetkellä?

- Olen töissä LVI-urakointia harjoittavassa yrityksessä ilmanvaihtopuolen projektinhoitajana.

Vinkkisi rakennusalan työnjohdon (LVI), opintoja suunnittelevalle hakijalle:

- Alalla on monia eri toimenkuvia ja suuntauksia joihin koulutuksella on mahdollista hakeutua, joten kannattaa pitää mielessä, että koulusta kannattaa ottaa kaikki oppi irti mahdollisimman monipuolisesti.

Tuukka Haapio, projektinhoitaja, YIT kiinteistötekniikka Oy

Miten päädyit opiskelemaan LVI-alan rakennusmestariksi (AMK)?

- Rakennusalalle on aina ollut kiinnostusta, kesätöissä on tullut oltua lukion aikoihin työmailla ja lisäksi myös lukiosta pääsemisen jälkeen n. 8kk verran. Aloitin rakennusmestariopinnot ensimmäisen rakennusmestariryhmän mukana syksyllä 2007.

Millaista opiskelu on ollut? Mistä on ollut hyötyä työelämässä yms.?

- Opiskelu on ollut kohtuullisen leppoisaa, ei ole pitänyt kiirettä kuin muutamien kurssien aikana, jolloin harjoitustöitä kasaantui päällekkäin. Opiskelusta on ollut hyötyä työelämässä esimerkiksi omien töiden aikataulutuksessa. Lisäksi tietenkin ammattiaineiden opinnot kasvattivat töissä tarvittavaa tietotaitoa.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut opintojen aikana?

- Olen ollut vuodesta 2008 toukokuusta lähtien projektinhoitoharjoittelijana, eli työnjohdollisissa töissä. Työhön kuuluu oman urakan töiden suunnittelua työntekijöiden kanssa, materiaalitilaukset ja materiaalien massoittelu piirustuksista, edustajana toimiminen erinäisissä palavereissa, yhteyshenkilönä toimiminen suunnittelutoimistoihin/rakennuttajaan/tilaajaan/yms muihin osapuoliin päin, tarjouspyyntöjen sekä lisätyötarjousten laatiminen, jne.

Millainen on työtilanteesi nyt valmistumishetkellä?

- Työtilanne on hyvä. Jatkan samoissa tehtävissä edelleen eli toimin projektinhoitajana/ työnjohtajana YIT kiinteistötekniikassa.

Vinkkisi rakennusalan työnjohdon (LVI), opintoja suunnittelevalle hakijalle:

- LVI-suuntaus ja rakennusala on mielenkiintoinen ja joka päivä muuttuva ala. Itseään pystyy ja täytyy kehittää jatkuvasti. Opinnot eivät ole erityisen vaikeita, mutta pitkäjänteisyyttä sekä stressinsietokykyä täytyy olla jo työelämää silmällä pitäen.

Heikki Tolonen, projektinhoitaja, Eristys Hewaco Oy

Heikki Tolonen

Miten päädyit opiskelemaan LVI-alan rakennusmestariksi (AMK)?

- Lukion jälkeen mietin, mitä lähden opiskelemaan. Tai oikeastaan minne. Rakennusalaa oli tarkoitus opiskella. Tälle linjalle tulin osittain vahingossa, sillä luulin pyrkiväni talonrakennuspuolelle opiskelemaan. Ei tosin ole kaduttanut hetkeäkään. LVI-puolelta minulla ei ollut aiempaa työkokemusta.

Millaista opiskelu on ollut?

- No ihan jees, aika vähän meillä on loppujen lopuksi lähitunteja ollut. Ja hyvä niin, ainakin itselle jäi sellainen olo, että työharjoitteluista ja töissä suoritettavista kursseista oli eniten hyötyä.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut opintojen aikana?

- Talotekniikan eristystöitä suorittavassa yrityksessä asentajana, tarjouslaskijana ja työnjohtajana.

Millainen on työtilanteesi nyt valmistumishetkellä?

- Työtilanteeni on hyvä. Tällä hetkellä toimin työnjohdon ja tarjouslaskennan tehtävissä sekä ilmanvaihtoeristysten että putkieristysten parissa projektinhoitajana.

Vinkkisi rakennusalan työnjohdon (LVI), opintoja suunnittelevalle hakijalle:

- Eipä siinä, sekaan vaan. Töitä ainakin luulisi piisaavan.

Eristys Hewaco Oy