Olet saanut opiskelupaikan LVI-työnjohdon (Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto) tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolella ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Perehdytysjakso 24.8. - 26.8.

Jokainen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottava opiskelija osallistuu perehdytysjaksolle Zoomissa. Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa! Perehdytysjakso on osa pakollista Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoa.

Uusien opiskelijoiden opintojen aloitustilaisuus on keskiviikkona 24.8. klo 10.00 alkaen. Tarkempi ohjelma ja ohjeet tilaisuuteen lähetetään opiskelijalle muutama päivä ennen perehdytystilaisuuden sähköpostiin. (Huom! omassa sähköpostissa kannattaa tarkistaa myös roskaposti.)

Torstaina ohjelma jatkuu klo 10 ja perjantaina klo 11. Perehdytysjaksolla kerrotaan muun muassa opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista ja opastetaan opiskelussa tarvittavien sähköisten järjestelmien käytössä.

Lukujärjestyksen mukainen opetus

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 29.8.2022.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Aktivoi käyttäjätunnus ennen perehdytyspäiviä. Jos jostain syystä et voi aktivoida käyttäjätunnusta ennen ke 24.8.2022, ota verkkopankkitunnukset mukaan perehdytyspäiville. Kun aktivointi on mahdollista, sinulle lähetetään siitä tieto opintopolku.fi palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Aktivointi tehdään henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Voit tutustua aktivointiohjeeseen etukäteen.

Käyttäjätunnukset saatuasi voit halutessasi tutustua Metropolian OMA-intranettiin itsenäisesti jo ennen perehdytysjaksoa.

Opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Ammattikorkeakoulussa opiskelu on muuten maksutonta, mutta opiskelija vastaa itse opiskeluun liittyvistä muista kustannuksistaan ja kuluistaan, kuten oppilaitosruokailu, tietokoneen ja laskimen hankinta, mahdolliset itselle hankittavat oppimateriaalit. Yleisesti ottaen opetuksessa käytetään opettajan määrittelemiä tai laatimia materiaaleja ja esim. kirjaston kautta hankittavia materiaaleja, mutta osa materiaaleista voi olla suositeltavaa hankkia omaksi. Opettajat kertovat opintojaksokohtaisesti, mitä materiaaleja opintojaksoilla käytetään. Tutkinto-ohjelmalla ei ole olemassa valmista, etukäteen jaettavaa listaa oppikirjoista, säädöskokoelmista tai muista kirjallisista materiaaleista niiden hankintaa tai niihin tutustumista varten.

Päivätoteutuksen opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena oppilaitoksessa. Muun muassa ohjauskeskusteluita tai muita tapaamisia voidaan kuitenkin järjestää tarvittaessa hyödyntäen etätyövälineitä. Tätä varten kannettavan tietokoneen lisävarusteiksi suositellaan lisäksi headset- tai muita vastaavia kuulokkeita, hyvää mikrofonia sekä web-kameraa. Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys.

Seuraavaksi on lueteltu suositeltuja, opetukseen hankittavia välineitä:

Kannettava tietokone

  • Käyttöjärjestelmä Windows 10
  • Intel i5 prosessori (5/6 gen)
  • RAM 8 Gb muistia
  • SSD kovalevy mielellään 512Gb
  • kannettavassa tulisi olla erillinen näytönohjain

Kuulokemikrofoni

Web-kamera

Laskin

Mikäli olet jo hankkinut kannettavan, pärjäät sillä todennäköisesti opiskelujesi ajan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vaatimattomammin resurssein varustettu kannettava saattaa toimia hitaammin. Eri ohjelmien käyttö opiskelijoiden omissa koneissa on riippuvainen eri ohjelmistotoimittajien lisensseistä. Ohjelmistojen opiskelijalisenssien saatavuus voi vaihdella vuosittain.

Oppilaitoksessa on mahdollista ottaa satunnaisesti päiväkäyttöön lainakoneita, mutta niitä on tarjolla rajoitettu määrä.

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Rakennustekniikan työnjohdon (LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa) päivätoteutuksessa, saapumisryhmätunnuksesi on TXI22S1A. Rakennusmestaritutkinnon laajuus on 210 op. Tutkintoon sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

  • Mene sivulla alas kohtaan Ajoitussuunnitelma, jonka jälkeen näe opetussuunnitelma-taulukon. Taulukosta voi valita näkymään opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain.

  • Pääset tutustumaan opintojaksojen (=kurssien) tavoite- ja sisältökuvauksiin näpäyttämällä opintojaksojen nimiä. Voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka mahdollisesti korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.

Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintoja.

Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa.

Lukujärjestykset

Syyslukukauden lukujärjestykset ovat luettavissa Lukkarikoneesta

Löydät oman ryhmäsi lukujärjestyksen ryhmäsi ryhmätunnuksella TXI22S1A viikosta 35 lähtien. Opetuksen mahdollinen ryhmäjako kerrotaan opiskelijalle aloituspäivänä.

Lukujärjestykset ovat viikkokohtaisia, eli ne eivät ole välttämättä samanlaisia joka viikko. Mahdollisista lukkari-muutoksista tiedotetaan opiskelijoita aina erikseen. Muutokset ovat mahdollisia.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy jotain muita kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Opinto-ohjaaja ja tutkintovastaava ovat tavoitettavissa sähköpostitse.

  • Opinto-ohjaaja Tuulaliina Asumalahti, tuulaliina.asumalahti [at] metropolia.fi
  • Tutkintovastaava Jouni Ruotsalainen, jouni.ruotsalainen [at] metropolia.fi

Tervetuloa opiskelemaan LVI-mestariksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta.