Rakennusmestari (AMK): LVI-tekniikka, monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Rakennusmestari (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Valitse valkoinen kypärä!

LVI-tekniikan osaamisella olet luomassa hyvää elinympäristöä asuntoihin ja toimitiloihin. Teknisten järjestelmien rooli korostuu entisestään sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa. Laaja-alaisesti tekniikkaa tuntevana LVI-mestarina sinulla on hyvät ja monipuoliset työmahdollisuudet.

Tutkinto antaa yhdessä säännösten edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa LVI-asennuksissa vastaavana työnjohtajana. LVI-suuntautumisvaihtoehdossa tämä tarkoittaa vastaavan KVV-työnjohtajan ja vastaavan IV-työnjohtajan kelpoisuutta.

Alalla jo työskenteleville tämä koulutus antaa mahdollisuuden pätevöityä AMK-tutkintoon työn ohessa. Koulutus tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet työllistyä LVI-työnjohdon töihin jo opintojen aikana.

LVI-mestarin opinnot

Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa.

LVI-mestarin opinnot koostuvat seuraavista osa-alueista:

 • LVI-järjestelmät lämmitys, vesi- ja viemäri, ilmastointi
 • Työmaatoiminnot ja talouden hallinta
 • Esimiestoiminta ja asiakkuuksien hallinta
 • Sopimukset ja määräykset

Opiskelu edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Laitteistosuositukset (minimivaatimukset):

 • Käyttöjärjestelmä Windows 10
 • Intel i5 prosessori (5/6 gen)
 • RAM 8 Gb muistia
 • SSD kovalevy mielellään 512Gb

kannettavassa tulisi olla erillinen näytönohjain.

Työmahdollisuudet

LVI-mestarina työtehtäväsi voivat koostua LVI-asennusten työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

 • projektinhoitaja
 • projektipäällikkö
 • huoltopäällikkö ja
 • asiakaspalvelupäällikkö.

Opintojen sisältö

Rakennusalan työnjohdon monimuotototeutuksen opinnot koostuvat

 • perusopinnoista (40 op), joihin kuuluvat johdanto-opinnot, yleiset matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja viestinnän perusteet
 • ammattiopinnoista, joihin sisältyvät yhteiset ammattiopinnot (115 op)
 • valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op)
 • työharjoitteluopinnoista (30 op) ja
 • opinnäytetyöstä, johon liittyy kypsyysnäyte (10 op)

Tutustu rakennusalan työnjohdon opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

LVI-mestarikoulutus toteutetaan yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Opintoihin kuuluva työharjoittelu (30 op) antaa sinulle hyvän käytännön perustan työmaan johtamiseen.

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena: opetus ajoittuu enintään kahdelle arkipäivälle viikossa (klo 8 - 18) ja mahdollisesti kahdelle illalle (klo 18 - 20) viikossa.

LVI-mestariopinnoissa on tekemisen meininki!