Tervetuloa aloittamaan opinnot rakennusalan työnjohdon LVI-tekniikassa

Olet saanut opiskelupaikan LVI-tekniikkaan suuntautuvan Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolella ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintojen aloitustilaisuus, pe 25.8.2023

Aloitustilaisuus on osa Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoa. Aloitustilaisuudessa kerrotaan opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, muun muassa ohjataan opintojen suunnittelussa ja opastetaan opiskelussa tarvittavien sähköisten järjestelmien käytössä.

Tilaisuus järjestetään klo 9.00 - 15.00. Myllypuron kampuksella. Opiskelijaksi valituille ja paikan vastaanottaneille opiskelijoille lähetetään tarkempi ohjelma sähköpostitse (opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiin) elokuussa.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Aktivoi käyttäjätunnus ennen aloitustilaisuutta. Jos jostain syystä et voi aktivoida käyttäjätunnusta ennen pe 25.8.2023, ota verkkopankkitunnukset mukaan aloitustilaisuuteen.

Kun aktivointi on mahdollista, sinulle lähetetään siitä tieto opintopolku.fi palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Aktivointi tehdään henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Voit tutustua tunnusten aktivointiohjeeseen jo etukäteen tietohallinnon ohjesivustolla.

Voit tutustua myös Metropolian OMA-intranettiin itsenäisesti jo ennen perehdytysjaksoa.

Opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Ammattikorkeakoulussa opiskelu on muuten maksutonta, mutta opiskelija vastaa itse opiskeluun liittyvistä muista kustannuksistaan ja kuluistaan, kuten oppilaitosruokailu, tietokoneen ja laskimen hankinta, mahdolliset itselle hankittavat oppimateriaalit tai tulosteet. Opetuksessa käytetään opettajan määrittelemiä tai laatimia materiaaleja ja esim. kirjaston kautta hankittavia materiaaleja, mutta osa materiaaleista voi olla suositeltavaa hankkia omaksi.

Opettajat kertovat opintojaksokohtaisesti, mitä materiaaleja opintojaksoilla käytetään. Tutkinto-ohjelmalla ei ole listaa oppikirjoista, säädöskokoelmista tai muista kirjallisista materiaaleista, joita tutkinnon opiskelu edellyttää.

Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena oppilaitoksessa (ke-to). Muun muassa ohjauskeskusteluita tai pienryhmän tapaamisia voidaan kuitenkin järjestää tarvittaessa hyödyntäen etätyövälineitä. Tätä varten kannettavan tietokoneen lisävarusteiksi suositellaan lisäksi headset- tai muita vastaavia kuulokkeita, hyvää mikrofonia sekä web-kameraa. Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys.

Seuraavaksi on lueteltu suositeltuja, opetukseen hankittavia, välineitä sekä lisätietoja Zoom-videoneuvottelu-välineen käyttöönotosta:

 • Kuulokemikrofoni
 • Web-kamera
 • Laskin
 • Kannettava tietokone, suositukset kannettavalle:
  • Käyttöjärjestelmä Windows 10
  • Intel i5 prosessori (5/6 gen)
  • RAM 8 Gb muistia
  • SSD kovalevy mielellään 512Gb
  • kannettavassa tulisi olla erillinen näytönohjain

Mikäli olet jo hankkinut kannettavan, pärjäät sillä todennäköisesti opiskelujesi ajan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vaatimattomammin resurssein varustettu kannettava saattaa toimia hitaammin.

Eri ohjelmien käyttö opiskelijoiden omissa koneissa on riippuvainen eri ohjelmistotoimittajien lisensseistä. Ohjelmistojen opiskelijalisenssien saatavuus voi vaihdella vuosittain.

Metropoliassa on mahdollista ottaa satunnaisesti päiväkäyttöön lainakoneita, mutta niitä on tarjolla rajoitettu määrä.

Rakennusalan työnjohdon, LVI-tekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Opintosuunnitelmaan ja opintojen rakenteeseen tutustutaan heti opintojen alussa. Mestaritutkinnon laajuus on 210 op. Tutkintoon sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja (15 op) sekä työharjoittelua (30 op) ja opinnäytetyö (10 op).

Tutustu Rakennusalan työnjohdon, LVI-tekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

 • Sivun otsikko Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma, LVI-tekniikka.
 • Osa opinnoista on yhteisiä kaikille, osa opiskellaan pääaineen/suuntautumisvaihtoehdon mukaan.
 • Saat nähtäväksesi opetussuunnitelman ja pääset tutustumaan opintojaksojen (=kurssien) tavoite- ja sisältökuvauksiin opintojaksojen nimilinkeistä. Opetussuunnitelma-taulukon yläosasta voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

 • Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka mahdollisesti korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
 • Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintoja.
 • Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa.

Tutustu opetussuunnitelman sisältökuvauksiin ensin itsenäisesti ja vertaa osaamistasi näihin kuvauksiin. Mikäli sinulla on paljon aiemmin hankittua osaamista, joka vastaa tutkinnon opintoja, varaa aika erilliseen keskusteluun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseksi. HOPS-keskusteluaika kannattaa varata esimerkiksi, jos olet suorittanut korkeakoulutasoisen tutkinnon tai sinulla on aiemmin hankittua, tutkintoa vastaavaa osaamista paljon.

Yhden tai muutaman yksittäisen aiemmin hankitun opintojakson tai osaamisen perusteella sinun ei välttämättä tarvitse varata aikaa HOPS-keskusteluun vaan toimit silloin opintojen alussa annettavien ohjeiden mukaan.

Ajanvaraus HOPS-keskusteluun tapahtuu seuraavasti:

Ota viikolla 33-34 yhteyttä LVI-alan työnjohdon tutkintovastaavaan sähköpostitse: Markku Leino, markku.t.leino [at] metropolia.fi

Lukujärjestykset

Syyslukukauden lukujärjestykset ovat luettavissa Lukkarikoneesta

Löydät oman ryhmäsi lukujärjestyksen ryhmäsi ryhmätunnuksella TXI23S2A.

Lukujärjestykset ovat viikkokohtaisia. Mahdollisista lukkari-muutoksista tiedotetaan opiskelijoita aina erikseen. Muutokset ovat mahdollisia.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy jotain muuta tai haluat kysyä jotain tarkennuksia, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin:

 • Opinto-ohjaaja Tuulaliina Asumalahti, tuulaliina.asumalahti [at] metropolia.fi
 • Tutkintovastaava Markku Leino, markku.t.leino [at] metropolia.fi

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta.