Rakennustekniikka: infrarakentaminen, insinööri (AMK) monimuoto-opiskelu

Hae nyt!

 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Rakentamisen infra-alan insinööriosaajia tarvitaan

Rakennusala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Rakentamisen tai korjaamisen tarve ei lopu koskaan ja uusia osaajia tullaan tarvitsemaan niin suunnittelu- kuin tuotantotehtäviin. Infrainsinöörit ovat viralliselta nimikkeeltään rakennusinsinöörejä.

Infra-alan rakennusinsinöörit voivat työllistyä kuntiin, valtiolle, tai yksityisiin yrityksiin. Opintojen aikana voi tarkemmin miettiä osaamistaan; haluaako työllistyä työmaatehtäviin työnjohtajaksi vaiko esimerkiksi suunnittelutoimiston palvelukseen.

Infra-alan rakennusinsinöörin työtehtävät liittyvät esimerkiksi:

 • teihin
 • katuihin
 • satamiin
 • talonrakennushankkeiden maatöihin
 • liikenteen hallintaan
 • vesihuoltoon
 • siltoihin
 • energiaverkostoihin

Usein infrahankkeet ovat myös isoja, laajoja ja näyttäviä hankkeita.

Rakennustekniikan opintojen toteutustapa

Rakennustekniikan insinööri (AMK) -koulutus toteutetaan ilmiölähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Konkreettisesti oppiminen suunnataan ammatilliseen osaamiseen, jota vahvistaa ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, matemaattinen ja taloudellinen näkemys, ryhmätyötaidot sekä tietoteknisten sovellusten käyttövalmius.

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena: opetus ajoittuu yhdelle arkipäivälle ja 1-3 arki-illalle viikossa sekä 2-4 lauantaille lukukaudessa ja se toteutetaan lähi- tai etätoteutuksina. Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opintoihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja.

Rakennustekniikan opintojen sisältö

Opinnot suuntautuvat infrarakentamiseen. Infrarakentamisessa työhösi kuuluvat esimerkiksi liikenneväylien suunnittelu, hoito ja korjaaminen. Erityisosaamisalueesi voi löytyä laajalta infrarakentamisen sektorilta: suunnittelet tai rakennat katuja, teitä, rautateitä, vesiväyliä, siltoja, kalliotiloja, vesihuoltojärjestelmiä, talojen pohjarakenteita tai kunnostat pilaantuneita maa-alueita.

Työssäsi on usein korjausrakentamisen näkökulma, sillä infrarakenteiden elinkaari on pitkä.

Työsi voi olla suunnittelutoimistossa, rakennusyrityksessä tai julkisen hallinnon viranomaistehtävissä ja työtehtäväsi esimerkiksi:

 • suunnittelu-, tuotannonjohto- ja tilaajatehtävät
 • tutkimus- ja kehityshankkeet
 • kokemuksen myötä myös oma yritys

Tutustu rakennustekniikan infrarakentamisen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Työharjoittelu

Metropolia ohjaa erityisesti opintopisteitä antavaa opiskelijoiden työharjoittelua asettamalla opiskelijalle työharjoitteluun liittyviä oppimis- ja raportointitehtäviä. Tämän lisäksi kehotamme opiskelijaa hankkimaan työkokemusta mahdollisimman paljon, koska se tukee oppimista ammattiin.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen opintovuoden lopussa opiskelijat suorittavat työharjoittelua ajanjaksolla toukokuu-kesäkuu yhteensä 10 opintopistettä kunakin mainittuna opiskeluvuonna. Työharjoittelun jälkeen opiskelijoiden suositellaan jatkavan työsuhdettaan kesätöinä elokuun lopulle saakka, vaikka tämä osio ei kuulu oppijan polkuun eli siitä ei saa opintosuorituspisteitä.

Innovaatioprojekti

Insinöörikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna innovaatioprojekti yrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta tarvittaessa oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojekteissa voidaan myös hyödyntää Metropolian monialaisuutta, jolloin projektiin osallistuvat opiskelijat ja ohjaavat asiantuntijaopettajat voivat olla useammalta osaamisalueelta, esimerkkinä rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijoiden yhteistyöprojektit.

Projekti voi olla työryhmän itsenäinen tehtävä tai se voi kuulua osana yrityksen laajempaan projektiin. Yritys esittää toivomuksensa työryhmän koosta ja opiskelijoiden vahvuusalueista.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti rakennusalan koulutusohjelmiin.

Esimerkki rakennustekniikan innovaatioprojektista

Opinnäytetyö

Insinöörikoulutuksessa opinnäytetyö tehdään nimellä insinöörityö, jonka laajuus on 15 op. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on useimmiten tilaajayrityksen tarpeisiin perustuva tutkimus-, selvitys- tai kehitystehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen, mutta toteutamme opinnäytetöitä myös yritysten toimeksiannosta sekä kehittämishankkeisiimme liittyen.

Kysyttävää rakennustekniikan opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Opintojen aloitus rakennustekniikan, infrarakentaminen, tutkinto-ohjelmassa

Olet saanut opiskelupaikan rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta (monimuotototeutus, infrarakentaminen), Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Tutustu seuraaviin ohjeisiin huolella ja toimi niiden mukaisesti.

Perehdytyspäivä ti 20.8.2024

Paikka: Myllypuron kampus

Huom! Uusille opiskelijoille lähetetään muutamaa päivää ennen tarkempi aikataulu ja ohjelma sähköpostitse. Mikäli et saa sähköpostia (tarkista myös roskaposti), ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin.

Jokaisen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan tulee osallistua perehdytysjaksolle. Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa! Perehdytysjakso on osa pakollista Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoa. Henkilöllisyys pitää todistaa tilaisuuden alussa. Varaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja pankkitunnukset käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi.

Perehdytysjaksolla kerrotaan lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja aktivoidaan käyttäjätunnus sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat perehdytysjakson aikana myös Metropolian opiskelijan Oma-palveluun.

Perehdytyspäivän ohjelma

klo 9.15 - 9.30

 • Ilmoittautuminen D-talon aulassa

klo 9.30 - n. 16.00

 • Tervetuloa Metropoliaan
 • Tutkintoon ja opintojen alkuun liittyvät käytännöt
 • Tutkinto-ohjelmaan ja opintoihin tutustuminen
 • Tutustuminen kampukseen

Lukujärjestyksen mukainen opetus

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 26.8.2024 alkavalla viikolla. Läsnäolo on välttämätön.

Opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Ammattikorkeakoulussa opiskelija vastaa itse kaikista opiskeluun liittyvistä kustannuksistaan ja kuluistaan, esimerkiksi opintojen aikana hankittavista materiaaleista. Opiskelun alkaessa opiskelijalla tulee olla:

Kannettava tietokone

Suositukset kannettavalle:

 • Vahva suositus PC-koneelle, koska suuri osa rakennusalan suunnittelu- ja mitoitusohjelmista toimii vain Windows-ympäristössä.
 • Windows 11 / 10 (64-bit)
 • RAM 16+ GB
 • Kovalevy SSD, 1TB
 • Intel® Core™ i7 CPU 3 GHz tai parempi
 • Nvidia erillinen 3d näytönohjain, esim. RTX 3060/3070
 • Mahdollisimman iso näyttö tai toinen erillinen näyttö kotona
 • Rullahiiri, koska rulla käytössä (ja lähes pakollinen) useissa sovelluksissa

Mikäli olet jo hankkinut kannettavan, pärjäät sillä todennäköisesti opiskelujesi ajan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vaatimattomammin resurssein varustettu kannettava saattaa toimia hitaammin.

Eri ohjelmien käyttö opiskelijoiden omissa koneissa on riippuvainen eri ohjelmistotoimittajien lisensseistä. Ohjelmistojen opiskelijalisenssien saatavuus voi vaihdella vuosittain.

Kuulokemikrofoni

Web-kamera

Laskin: CASIO fx-991EX tai Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS

Tekniikan kaavasto, (Tuomola, Mäkelä, Öistämö, Soininen), Tammertekniikka (5.uud.p), ISBN (suositeltava, ei välttämätön)

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Insinööritutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon sisältyy pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 • Valitse Opetussuunnitelmat -otsikon alta lukuvuosi 2024-2025.
 • Voit selata opetussuunnitelmaa Rakennustekniikka (TXG24S2) kohdassa Ajoitus ja rakenne: Rakennustekniikka 2024.
 • Opetussuunnitelmassa pääset tutustumaan opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvauksiin valitsemalla opintojakson nimen. Opetussuunnitelma sisältää myös opintojen ajoitussuunnitelman, jossa voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet. Ajoitussuunnitelma on kuitenkin ohjeellinen ja saattaa vaihdella vuosittain.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

 • Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka mahdollisesti korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
 • Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintoja.
 • Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa.

Hyväksiluvut eivät kartuta opintotukeen laskettavia opintopisteitä.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy joitakin erityisiä asioita (esim. aiempia rakennusalan korkeakouluopintoja), ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin mielellään hyvissä ajoin ennen opintojen alkua sähköpostitse.

 • Opinto-ohjaaja Johanna Hyttinen johanna.hyttinen [at] metropolia.fi (johanna[dot]hyttinen[at]metropolia[dot]fi) (tavoitettavissa 12.8.2024 alkaen)
 • Tutkintovastaava Mika Lindholm mika.lindholm [at] metropolia.fi (mika[dot]lindholm[at]metropolia[dot]fi) (tavoitettavissa 12.8.2024 alkaen)