Olet saanut opiskelupaikan Talotekniikan tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolella ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintojen aloitustilaisuus, pe 21.8.2020 etänä verkossa

Aloitustilaisuus on osa Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoa.

Päivä

Klo

Aihe

Paikka

Perjantai 21.8.2020

8.30 - 9.00

 

 

9.00 - 14.00

Kirjautuminen Zoomiin

https://metropolia.zoom.us/j/68548827396

Meeting ID: 685 4882 7396

Tervetuloa Metropoliaan
Talotekniikan opintoihin ja alaa tutustumista

 


Aloitustilaisuudessa kerrotaan lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja opastetaan opiskelussa tarvittavien sähköisten järjestelmien käytössä. 

Huom! Jos koronavirustilanne Suomessa vaatii muutoksia opetusjärjestelyissä syksyllä 2020, niistä ilmoitetaan Metropolian verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet lähetetään tarvittaessa.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Aktivoi käyttäjätunnus ennen aloitustilaisuutta. Jos jostain syystä et voi aktivoida käyttäjätunnusta ennen pe 21.8.2020, ota verkkopankkitunnukset mukaan aloitustilaisuuteen.

Aktivointi on mahdollista vasta viikon 34 alussa. Kun aktivointi on mahdollista, sinulle lähetetään siitä tieto opintopolku.fi palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Aktivointi tehdään henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Voit tutustua ohjeeseen jo etukäteen täällä.

Voit tutustua Metropolian OMA-palveluun itsenäisesti jo ennen perehdytysjaksoa: https://oma.metropolia.fi.

Opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Ammattikorkeakoulussa opiskelu on muuten maksutonta, mutta opiskelija vastaa itse opiskeluun liittyvistä muista kustannuksistaan ja kuluistaan, kuten oppilaitosruokailu, tietokoneen ja laskimen hankinta, mahdolliset itselle hankittavat oppimateriaalit tai tulosteet. Yleisesti ottaen opetuksessa käytetään opettajan määrittelemiä tai laatimia materiaaleja ja esim. kirjaston kautta hankittavia materiaaleja, mutta osa materiaaleista voi olla suositeltavaa hankkia omaksi. Opettajat kertovat opintojaksokohtaisesti, mitä materiaaleja opintojaksoilla käytetään. Tutkinto-ohjelmalla ei ole olemassa valmista, etukäteistä listaa oppikirjoista, säädöskokoelmista tai muista kirjallisista materiaaleista.

Monimuotototeutus sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, etäopetusta sekä etäopiskelua itsenäisesti tai ohjatusti. Etäopetusta varten kannettavan tietokoneen lisävarusteiksi suositellaan lisäksi headset- tai muita vastaavia kuulokkeita, hyvää mikrofonia sekä web-kameraa. Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys.

Seuraavaksi on lueteltu suositeltuja, opetukseen hankittavia välineitä sekä lisätietoja Zoom-videoneuvottelu-välineen käyttöönotosta:

Kannettava tietokone

Suositukset kannettavalle:

 • Käyttöjärjestelmä Windows 10
 • Intel i5 prosessori (5/6 gen)
 • RAM 8 Gb muistia
 • SSD kovalevy mielellään 512Gb
 • kannettavassa tulisi olla erillinen näytönohjain

Mikäli olet jo hankkinut kannettavan, pärjäät sillä todennäköisesti opiskelujesi ajan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vaatimattomammin resurssein varustettu kannettava saattaa toimia hitaammin.

Eri ohjelmien käyttö opiskelijoiden omissa koneissa on riippuvainen eri ohjelmistotoimittajien lisensseistä. Ohjelmistojen opiskelijalisenssien saatavuus voi vaihdella vuosittain.

Oppilaitoksessa on mahdollista ottaa satunnaisesti päiväkäyttöön lainakoneita, mutta niitä on tarjolla rajoitettu määrä.

Kuulokemikrofoni

Web-kamera

Laskin

Zoom-videoneuvottelu sovelluksen asentaminen

Zoom-videoneuvotteluun osallistuminen on helpointa Zoom-sovelluksella. Voit asentaa Zoom-sovelluksen jo etukäteen laitteellesi. Mobiililaitteille Zoomin voi asentaa sovelluskaupasta ja tietokoneelle osoitteesta https://zoom.us/download. Sovelluksen asentaminen on mahdollista myös kokoukseen liittymisen yhteydessä, kun avaat kokouslinkin selainohjelmassa. Sovelluksella voit liittyä Zoom-kokoukseen ilman, että luot tilin ja kirjaudut sisään Zoomiin. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta asentaa Zoom-sovellusta, voit käyttää Zoomia myös tietokoneen selainohjelmassa. Zoom toimii varmimmin Chrome-selaimessa. Selainkäyttö edellyttää kirjautumista Zoom-tilille.

Talotekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Opintosuunnitelma ja opintojen rakenne käydään läpi heti opintojen alussa. Tutustu ennen opintojen alkua oman tutkintosi opetussuunnitelmaan. Insinööritutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.  

Tutustu talotekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 • Valitse Opetussuunnitelmat (otsikon alta keskimmäinen välilehti)
 • Valitse avautuvalta sivulta aloitusvuosi (2020 - 2021) ja TXF20S2 Talotekniikka, joko LVI-tekniikka tai Kiinteistöjohtaminen.
 • Osa opinnoista on yhteisiä kaikille, osa opiskellaan pääaineen mukaan. Pääainevalinta tehdään heti opintojen alussa.
 • Saat nähtäväksesi opetussuunnitelman ja pääset tutustumaan opintojaksojen (=kurssien) tavoite- ja sisältökuvauksiin näpäyttämällä opintojaksojen nimiä. Voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet.
 • Opetussuunnitelma on ohjeellinen, eli tarkempi aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, kerrotaan tutkinto-ohjelman lukukausittain julkaisemassa opetustarjonnassa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Korvaaminen

Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka mahdollisesti korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.

Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin

Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintoja.

Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu)

Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa.

Mikäli sinulla on paljon aiemmin hankittua osaamista, joka vastaa tutkinnon opintoja, varaa aika erilliseen keskusteluun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseksi. HOPS-keskusteluaika kannattaa varata esimerkiksi, jos olet suorittanut korkeakoulutasoisen tutkinnon tai sinulla on aiemmin hankittua, tutkintoa vastaavaa osaamista paljon.

Yhden tai muutaman yksittäisen aiemmin hankitun opintojakson tai osaamisen perusteella sinun ei välttämättä tarvitse varata aikaa HOPS-keskusteluun vaan toimit silloin opintojen alussa annettavien ohjeiden mukaan.

Ajanvaraus HOPS-keskusteluun tapahtuu seuraavasti:

 • Jos opiskelet LVI-tekniikkaa, ota viikolla 33-34 yhteyttä, talotekniikan tutkintovastaavaan Markku Leinoon sähköpostitse, markku.leino [at] metropolia.fi
   
 • Jos opiskelet Kiinteistöjohtamista, ota viikolla 33-34 yhteyttä, kiinteistöjohtamisen tutoropettajaan Kaisa Kanervaan sähköpostitse, kaisa.kanerva [at] metropolia.fi

Kysely uudelle talotekniikan opiskelijalle

Ryhmien muodostusta ja HOPS-ohjausta varten haluamme kysyä opintosuunnan valintaa jo ennen opintojen alkua. Tutustu ensin kyselystä laadittuun Metropolian Talotekniikan tutkinto-ohjelman uusien opiskelijoiden kyselyn henkilörekisterin tietosuojaselosteeseen. Luettuasi selosteen, voit vapaaehtoisesti vastata kyselyyn.

Kyselyn tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käytetään tutkinto-ohjelman ilmoittamalla tavalla, ryhmien muodostukseen ja HOPS-ohjausta varten. Vastaamalla kyselyyn, annat samalla luvan tietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn selosteessa kuvatulla tavalla.

Tietosuojaseloste on julkaistu Metropolian verkkosivujen Tietosuojaselosteet -osiossa.

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/28086/lomakkeet.html
14.8.2020 klo 14 mennessä.

Syksyn 2020 lukujärjestykset

Syyslukukauden lukujärjestykset ovat luettavissa Lukkarikoneesta

Löydät oman ryhmäsi lukujärjestyksen ryhmäsi ryhmätunnuksella joko TXF20S2 (LVI-tekniikka) tai TXF20S2_KIINT (Kiinteistöjohtaminen). Opetuksen ryhmäjako muodostetaan aloituspäivänä.

Lukujärjestykset ovat viikkokohtaisia, eli ne eivät ole välttämättä samanlaisia joka viikko. Mahdollisista lukkari-muutoksista tiedotetaan opiskelijoita aina erikseen. Muutokset ovat mahdollisia.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy jotain erityisiä asioita, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Opinto-ohjaaja ja tutkintovastaava ovat tavoitettavissa sähköpostitse 10.8.2020 alkaen.

 • Opinto-ohjaaja Tuulaliina Asumalahti, tuulaliina.asumalahti [at] metropolia.fi
 • Tutkintovastaava Markku Leino, markku.t.leino [at] metropolia.fi

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijakunta Metkan sivuilta opiskelijatutoreiden terveiset.