Perustiedot

Kesto / Ajankohta
Räätälöidään tarpeen mukaan
Aloituspaikat
Ei ylärajaa

Koulutuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on lisätä esimiesten kykyä johtaa paremmin itseään ja työyhteisöään etätyössä ja virtuaaliympäristöissä sekä huolehtia sekä omasta että koko työyhteisön hyvinvoinnista muutosten keskellä.

Työelämän muutos kohti virtuaalista, hajautettua ja etätyötä

 • Työelämän muutos haastaa työn tekemisen tavat
 • Itsensä johtamisen uudet haasteet
 • Hyvän etäjohtamisen periaatteet
 • Etäjohtamisen keskeiset haasteet

Etäjohtamiseen liittyvät työskentelytavat ja sen edellyttämä työyhteisön muutos

 • Etäjohtamiseen liittyvät työskentelytavat ja sen edellyttämä työyhteisön muutos
 • Päivän teemat:
 • Etäjohtamisen työskentelytapojen erilaiset mahdollisuudet
 • Luottamuspääoma työyhteisön voimavarana
 • Psykologinen turvallisuus työn tekemisen peruspilarina
 • Muutoskyvykkyys ja muutosvastarinnan käsittely

Virtuaalityöskentely esimiehen kompetenssina ja käytäntöinä

 • Esimiestyön muutos ja virtuaalityöskentelyt erilaiset mahdollisuudet
 • Virtuaalifasilitointi työyhteisön osallistamisen keinona
 • Työhyvinvoinnin näkökulma etäjohtamiseen ja virtuaalityöskentelyyn

Toteutus

Toteutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.
 

Aika ja paikka

Valmennus järjestetään sopimuksen mukaan joko Metropolian tai asiakkaan tiloissa.

Ota yhteyttä

yrityspalvelut [at] metropolia.fi