Opintojen aloitus

Opinnot alkavat tiistaina 18.8.2020 Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, MPA1014 klo 9.00 ja päättyvät klo 16.15. Aloitamme opintoihin orientoitumisella ja tutustumisella oppimisympäristöön.

Aktivoi elokuussa ennen opintojen alkua Metropolian käyttäjätunnukset, joilla pääset Metropolian sisäiseen verkkoon, sähköpostiin ja opiskelijan Oma-sivuille. Ohjeet käyttäjätunnusten aktivointiin.

Suosittelemme myös oman tietokoneen mukaanottoa.

Kesän aikana pyydämme sinua tekemään tehtävän, joka palautetaan sähköisenä versiona ensimmäiseen lähipäivään 18.8.20 mennessä mira.lonnqvist [at] metropolia.fi. Etukäteen on tärkeää tutustua myös seuraaviin asioihin: aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, lähipäivät ja –paikat sekä kehittämisiltapäivän ohjelma. Toivomme, että tiedotat kehittämisiltapäivästä työyhteisössäsi ja kutsut erityisesti esimiehesi ja mentorisi mukaan.

Etukäteen on hyvä tutustua myös Kuntoutuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Hyvää kesäaikaa ja innoittavaa opiskelun alkua,

Terveisin tutor-tiimisi
Salla Sipari, Johanna Holvikivi, Mira Lönnqvist, Pekka Paalasmaa, Nea Vänskä
yhteystiedot etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Kesätehtävä

Kuntoutuksen asiantuntijana kehittyminen oppimistehtävä sisältää neljä teemaa (a-d). Kirjoita essee, jonka pituus max 6 x A4. Voit käyttää apunasi kuvioita sekä erilaista kirjallisuutta.
 
a.    Nykyinen työnkuvani (työsektori ja toimenkuva)
b.    Koulutus ja osaamiseni kuntoutuksessa (Miten olen tähän tullut? Mitkä tapahtumat ja ketkä ovat vaikuttaneet muutoksiin? Ajattelun käännekohdat ja oivallukset? Missä olen hyvä? Missä haluan kehittyä?)
c.    Mitä hyviä käytäntöjä tai toimintatapoja työyhteisössäsi on käytössä kuntoutuksessa / kuntoutumisessa?
d.    Mihin suuntaan kuntoutusta tulisi kehittää työyhteisössäsi? (Mitä kehittämis- ja oppimistarpeita ja -tavoitteita omalla organisaatiollasi on?)

Tämä tehtävä palvelee oman oppimispolkusi rakentumista.

Palauta tehtävä ennen ensimmäistä lähipäivää 18.8.2020 osoitteeseen: mira.lonnqvist [at] metropolia.fi, Muista lisätä nimesi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero).

Syksyn 2020 lähipäivät

  • 18.8-20.8
  • 15.9-17.9
  • 6.-8.10
  • 20.10-21.10
  • 10.11-12.11
  • 8.12-10.12.

Opetus toteutuu kello 9.00 – 16.15

Tarkemmat tiedot syksyn lähiopetuksesta näet Lukkarikoneesta
Merkitse hakuehdoksi Ryhmä-kohtaan opiskeluryhmäsi tunnus S0820S6 ja siirry lukujärjestykseen.

Kuntoutuksen -kehittämisiltapäivä 15.9.2020

Kutsumme kuntoutuksen osaamisen vahvistamisesta ja johtamisesta kiinnostuneita asiantuntijoita yhteiseen kuntoutuksen kehittämisiltapäivään.

Aika

15.9.2020 klo 13.00 - 16.15

Paikka

tila MPB5011, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki / mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

Iltapäivän tavoitteet

Tavoitteena on luoda yhteistä tulevaisuuden näkymää kuntoutuksen kehittämistoiminnasta ja sen johtamisesta sekä pohtia kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja toteutustapoja.

Osallistujat

Iltapäivä on tarkoitettu kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulun (yamk) opiskelijoille sekä heidän esimiehilleen, mentoreille ja ohjaajille. Iltapäivään osallistuu kuntoutuksen yamk:n kouluttajia.

Hinta

Iltapäivä on maksuton.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

8.9.2020 mennessä: osallistutko paikan päällä vai etäyhteydellä
Yliopettaja Salla Sipari
puh. 040 334 2027, salla.sipari [at] metropolia.fi

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijana voit hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) eli virallista hyväksyntää osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli sinulla on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista ennen opintoja. Olet voinut hankkia osaamisen korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista haetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  • Opiskelija tutustuu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöihin sekä osaamistavoitteisiin
  • Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja opintojaksojen sisältöihin
  • Mikäli opiskelijalla on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, opiskelija voi halutessaan hakea osaamisen tunnustamista osaksi opintojaan
  • Osaamisen tunnustamista haetaan sähköisen eAHOT -järjestelmän kautta

Tarkemmat tiedot hakemisesta käydään läpi opintojen alkaessa.