Opintojen aloitus

Onnea,

Tervetuloa aloittamaan kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot.

Opinnot alkavat tiistaina 23.8.2022 Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, MPA2019 klo 9.00 ja päättyvät klo 16.15. Olemme vastassa A-talon aulassa kello 8.30 alkaen. Aloitamme opintoihin orientoitumisella ja tutustumisella oppimisympäristöön.

Aktivoi elokuussa ennen opintojen alkua Metropolian käyttäjätunnukset, joilla pääset Metropolian sisäiseen verkkoon, sähköpostiin ja opiskelijan Oma-sivuille. Ohjeet käyttäjätunnusten aktivointiin.

Suosittelemme myös oman tietokoneen mukaanottoa.

Kesätehtävä

Kesän aikana pyydämme sinua tekemään tehtävän, joka palautetaan sähköisenä versiona ennen ensimmäistä lähipäivää 22.8.2022 mennessä.

Kuntoutuksen asiantuntijana kehittyminen oppimistehtävä sisältää neljä teemaa (a-d). Kirjoita essee, jonka pituus max 6 x A4. Voit käyttää apunasi kuvioita sekä erilaista kirjallisuutta.

a. Nykyinen työnkuvani (työsektori ja toimenkuva)

b. Koulutus ja osaamiseni kuntoutuksessa (Miten olen tähän tullut? Mitkä tapahtumat ja ketkä ovat vaikuttaneet muutoksiin? Ajattelun käännekohdat ja oivallukset? Missä olen hyvä? Missä haluan kehittyä?)

c. Mitä hyviä käytäntöjä tai toimintatapoja työyhteisössäsi on käytössä kuntoutuksessa / kuntoutumisessa?

d. Mihin suuntaan kuntoutusta tulisi kehittää työyhteisössäsi? (Mitä kehittämis- ja oppimistarpeita ja -tavoitteita omalla organisaatiollasi on?)

Tämä tehtävä palvelee oman oppimispolkusi rakentumista.

Palauta tehtävä ennen ensimmäistä lähipäivää 22.8.2022 osoitteeseen: mira.lonnqvist [at] metropolia.fi,

Muista lisätä nimesi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero).

Opintojen kulusta

Etukäteen on tärkeää tutustua myös seuraaviin asioihin: lähipäivät ja -paikat, kehittämisiltapäivän ohjelma sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen.

Huomioithan opintoja suunnitellessasi lähipäivien merkityksen. Opinnot rakentuvat yhdessä keskustellen ja kehittäen. Oppimisen luonteeseen ei kuulu tentit tai esseet, vaan kehittämistehtävät, jotka on nivottu työelämään. Toivomme, että tiedotat kehittämisiltapäivästä työyhteisössäsi ja kutsut erityisesti esimiehesi ja mentorisi mukaan. mira.lonnqvist [at] metropolia.fi.

Opetussuunnitelma tutustumista varten löytyy osoitteesta: https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/16187/fi/79860/S0822S6/year/2022

Hyvää kesäaikaa ja innoittavaa opiskelun alkua,

Terveisin tutor-tiimisi
Salla Sipari, Johanna Holvikivi, Mira Lönnqvist, Pekka Paalasmaa, Nea Vänskä, Sari Helenius

yhteystiedot etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Syksyn 2022 lähipäivät

  • 23.-25.8
  • 13.-15.9
  • 4.-6.10
  • 26-27.10
  • 8.-10.11
  • 13-15.12

Opetus toteutuu kello 9.00 – 16.15

Tarkemmat tiedot syksyn lähiopetuksesta näet Lukkarikoneesta
Merkitse hakuehdoksi Ryhmä-kohtaan opiskeluryhmäsi tunnus S0822S6 ja siirry lukujärjestykseen.

Kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen -iltapäivä 15.9.2022

Kutsu työyhteisöstäsi esihenkilöitä ja kuntoutuksen osaamisen vahvistamisesta ja johtamisesta kiinnostuneita asiantuntijoita yhteiseen kuntoutuksen kehittämisiltapäivään.

Aika

15.9.2022 klo 13.00 - 16.15

Paikka

tila MPA6009, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki / mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

Iltapäivän tavoitteet

Tavoitteena on luoda yhteistä tulevaisuuden näkymää kuntoutuksen kehittämistoiminnasta ja sen johtamisesta sekä pohtia kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja toteutustapoja.

Osallistujat

Iltapäivä on tarkoitettu kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulun (yamk) opiskelijoille sekä heidän esimiehilleen, mentoreille ja ohjaajille. Iltapäivään osallistuu kuntoutuksen yamk:n kouluttajia.

Hinta

Iltapäivä on maksuton.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

9.9.2022 mennessä: osallistutko paikan päällä vai etäyhteydellä
Yliopettaja Pekka Paalasmaa
puh. 040 6418836, pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijana voit hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) eli virallista hyväksyntää osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli sinulla on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista ennen opintoja. Olet voinut hankkia osaamisen korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista haetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  • Opiskelija tutustuu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöihin sekä osaamistavoitteisiin
  • Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja opintojaksojen sisältöihin
  • Mikäli opiskelijalla on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, opiskelija voi halutessaan hakea osaamisen tunnustamista osaksi opintojaan
  • Osaamisen tunnustamista haetaan sähköisen eAHOT -järjestelmän kautta

Tarkemmat tiedot hakemisesta käydään läpi opintojen alkaessa.