Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 1.5. - 15.8.2021
  • 5. - 19.1.2022
Aloituspaikat
10
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille, muille vuosittainen lukukausimaksu on 11.000 eur

Tähtäätkö tiedolla johtamisen ammattilaiseksi?

Opinnot englanninkielisessä Business Informatics -tutkinto-ohjelmassa syventävät liiketaloudellista osaamistasi sekä vahvistavat strategista ja johtamisosaamistasi tiedolla johtamisen, liiketoimintatietoon perustuvan päätöksenteon ja ICT-järjestelmien ymmärryksen kautta. Tekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aikana tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -toimintoihin. Lisäksi opit tulkitsemaan tietoa liiketoiminnan avainkysymysten ratkaisemiseksi. Myös analysointi- ja päätöksentekotaitosi kehittyvät. Tiedon analysointi- ja hyödyntämisosaamisen sekä kehittämismenetelmäosaamisen vahvistuminen antavat hyvän pohjan kasvun ja innovaatioiden johtamiselle organisaatiossasi.

Syvennä osaamistasi työelämälähtöisessä opiskeluympäristössä

Tekniikan ylempi AMK-tutkinto koostuu tällä hetkellä seuraavista opinnoista:

  • Syventävät ammattiopinnot:
    • Liiketoiminnan strategia ja johtaminen / Business Strategy and Management, 15 op 
    • Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen / Analysis and Development, 10 op 
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa työympäristössä, joka toteutetaan yleensä opiskelijan omalle työpaikalle tai muulle kohdeorganisaatiolle. Opinnäytetyöprosessin aikana tutkimus-, kehittämis-, projektinhallinta- ja muutosjohtamisen taitosi kehittyvät. Monikulttuurisessa, työelämään kytkeytyvässä oppimisympäristössämme vahvistat myös verkostoitumis-, tiimi- ja neuvottelutaitojasi. Opinnäytetyöprosessiisi kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossasi.

Business Informatics -ohjelmassa voit opiskella myös tradenomi (YAMK) -tutkinnon, tutustu liiketalouden ylempään AMK -tutkintoon johtaviin opintoihin täällä

Opiskele joustavasti töiden ohessa

Tekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voit suorittaa joustavasti töiden ohessa opiskellen 1,5 vuodessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti joka toisena perjantaina. Ajoittain opetusta voi olla arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Business Informatics -ohjelman monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan opiskelijoista.

Lue lisää Business Informatics Master's -ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme.

Marko Järvinen kertoo Business Informatics -opinnoistaan
Marko puhuu suomea ja video on tekstitetty englanniksi. Hän kertoo, miksi haki Master´s-koulutukseen sekä Business Informatics -opinnoista.
Valmistujaispuhe (Ilkka Kautto, 18.6.2020)
Liiketalouden tietotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut Ilkka Kautto piti valmistujaispuheen Arabian kampuksella 18.6.2020. Valmistujaisjuhla lähetettiin poikkeuksellisesti verkossa Metropolian YouTube-kanavalla.