Liiketoimintatiedon hallinta ja johtaminen insinööreille - Business Informatics, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Tähtäätkö tiedolla johtamisen ammattilaiseksi?

Opinnot englanninkielisessä Business Informatics -tutkinto-ohjelmassa syventävät liiketaloudellista osaamistasi sekä vahvistavat strategista ja johtamisosaamistasi tiedolla johtamisen, liiketoimintatietoon perustuvan päätöksenteon ja ICT-järjestelmien ymmärryksen kautta. Tekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aikana tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -toimintoihin. Lisäksi opit tulkitsemaan tietoa liiketoiminnan avainkysymysten ratkaisemiseksi. Myös analysointi- ja päätöksentekotaitosi kehittyvät. Tiedon analysointi- ja hyödyntämisosaamisen sekä kehittämismenetelmäosaamisen vahvistuminen antavat hyvän pohjan kasvun ja innovaatioiden johtamiselle organisaatiossasi.

Syvennä osaamistasi työelämälähtöisessä opiskeluympäristössä

Tekniikan ylempi AMK-tutkinto koostuu tällä hetkellä seuraavista opinnoista:

  • Syventävät ammattiopinnot:
    • Liiketoiminnan strategia ja johtaminen / Business Strategy and Management, 15 op
    • Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen / Analysis and Development, 10 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa työympäristössä, joka toteutetaan yleensä opiskelijan omalle työpaikalle tai muulle kohdeorganisaatiolle. Opinnäytetyöprosessin aikana tutkimus-, kehittämis-, projektinhallinta- ja muutosjohtamisen taitosi kehittyvät. Monikulttuurisessa, työelämään kytkeytyvässä oppimisympäristössämme vahvistat myös verkostoitumis-, tiimi- ja neuvottelutaitojasi. Opinnäytetyöprosessiisi kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossasi.

Katso kaikki opinnot ja niiden sisällöt Opinto-oppaasta.

Business Informatics -ohjelmassa voit opiskella myös tradenomi (YAMK) -tutkinnon: tutustu tarkemmin tutkinnon omilla sivuilla.

Opiskele joustavasti töiden ohessa (verkko-opetuksena tai kampuksella – sinä valitset)

Tekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voit suorittaa joustavasti töiden ohessa opiskellen 1,5 vuodessa. Tutkinto-ohjelmassa aloittaa syksyisin kaksi ryhmää: toinen verkko-opetuksena, toinen lähiopetuksena kampuksella. Sinä valitset itsellesi sopivimman. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti joka toisena perjantaina. Ajoittain opetusta voi olla arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Business Informatics -ohjelman monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan opiskelijoista.

Lue lisää Business Informatics Master's -ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme.

Opiskelijoiden kokemuksia Business Informatics -ohjelmasta

Marko Järvinen kertoo Business Informatics -opinnoistaan

Marko Järvinen kertoo, miksi haki Master's-koulutukseen sekä Business Informatics -opinnoistaan. Marko puhuu videolla suomea ja video on tekstitetty englanniksi.

Ilkka Kauton valmistujaispuhe 18.6.2020

Liiketalouden tietotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut Ilkka Kautto piti valmistujaispuheen 18.6.2020. Valmistujaisjuhla lähetettiin poikkeuksellisesti verkossa Metropolian YouTube-kanavalla.