Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. - 18.1.2023
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille, muille vuosittainen lukukausimaksu on 11.000 eur

Tähtäätkö tiedolla johtamisen ammattilaiseksi?

Opinnot englanninkielisessä Business Informatics -tutkinto-ohjelmassa syventävät liiketaloudellista osaamistasi sekä vahvistavat strategista ja johtamisosaamistasi tiedolla johtamisen, liiketoimintatietoon perustuvan päätöksenteon ja ICT-järjestelmien ymmärryksen kautta. Tekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aikana tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -toimintoihin. Lisäksi opit tulkitsemaan tietoa liiketoiminnan avainkysymysten ratkaisemiseksi. Myös analysointi- ja päätöksentekotaitosi kehittyvät. Tiedon analysointi- ja hyödyntämisosaamisen sekä kehittämismenetelmäosaamisen vahvistuminen antavat hyvän pohjan kasvun ja innovaatioiden johtamiselle organisaatiossasi.

Syvennä osaamistasi työelämälähtöisessä opiskeluympäristössä

Tekniikan ylempi AMK-tutkinto koostuu tällä hetkellä seuraavista opinnoista:

  • Syventävät ammattiopinnot:
    • Liiketoiminnan strategia ja johtaminen / Business Strategy and Management, 15 op
    • Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen / Analysis and Development, 10 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa työympäristössä, joka toteutetaan yleensä opiskelijan omalle työpaikalle tai muulle kohdeorganisaatiolle. Opinnäytetyöprosessin aikana tutkimus-, kehittämis-, projektinhallinta- ja muutosjohtamisen taitosi kehittyvät. Monikulttuurisessa, työelämään kytkeytyvässä oppimisympäristössämme vahvistat myös verkostoitumis-, tiimi- ja neuvottelutaitojasi. Opinnäytetyöprosessiisi kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossasi.

Katso kaikki opinnot ja niiden sisällöt Opinto-oppaasta.

Business Informatics -ohjelmassa voit opiskella myös tradenomi (YAMK) -tutkinnon: tutustu tarkemmin tutkinnon omilla sivuilla.

Opiskele joustavasti töiden ohessa

Tekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voit suorittaa joustavasti töiden ohessa opiskellen 1,5 vuodessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti joka toisena perjantaina. Ajoittain opetusta voi olla arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Business Informatics -ohjelman monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan opiskelijoista.

Lue lisää Business Informatics Master's -ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Niko Pakarinen, Master of Engineering in Business Informatics

Niko PakarinenOlen aiemmin opiskellut kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi ja kuluneiden vuosien aikana mielenkiintoni heräsi jatkaa opiskeluja. Etsin ylempää AMK-tutkintoa, jossa voisin laajentaa osaamistani myös tekniikasta liiketoiminnan pariin. Mielenkiintoni heräsi välittömästi, kun löysin Metropolia Ammattikorkeakoulun Master of Engineering, Business Informatics -tutkinnon.

Suoritetut kurssit vastasivat juuri niihin mielenkiinnon kohteisiin, joita minulla oli ennen opintoja, liiketoiminnan strategiasta ja johtamisesta aina analytiikkaan ja kehittämiseen. Voin suositella tätä kokonaisuutta lämpimästi jokaiselle insinöörille, joka haluaa laajentaa osaamistaan työn ohessa ja erityisesti suorittaa käytännönläheisen lopputyön osana työelämää.

Marko Järvinen kertoo Business Informatics -opinnoistaan

Marko puhuu suomea ja video on tekstitetty englanniksi. Hän kertoo, miksi haki Master´s-koulutukseen sekä Business Informatics -opinnoista.

Valmistujaispuhe (Ilkka Kautto, 18.6.2020)

Liiketalouden tietotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut Ilkka Kautto piti valmistujaispuheen Arabian kampuksella 18.6.2020. Valmistujaisjuhla lähetettiin poikkeuksellisesti verkossa Metropolian YouTube-kanavalla.

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2023 yhteishaussa ja siihen haetaan ensimmäisen hakuajan aikana tammikuussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin sivuston englanninkielisellä puolella.