Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (AMK) / Muusikko (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 84

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Musiikin ja musiikkipedagogiikan huippuosaajat kasvavat Metropoliassa

Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta sen opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliassa musiikin koulutus antaa sinulle musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimman koulutuksen.

Monialaisessa korkeakoulussamme saat parhaan osaamisen musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset verkostot tulevaisuuden työhösi taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä.

Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa sinulle Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet. 

Rytmimusiikin ja/tai klassisen musiikin ammattilaisia

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu musiikkipedagogeja ja muusikkoja.

  • Musiikkipedagogi AMK on klassisen ja/tai rytmimusiikin alalla oman instrumenttinsa ja yhtye-/yhteissoiton ja taiteen soveltavan käytön taitaja. Hän osaa toimia musiikin opetus- ja kasvatustehtävissä erilaisten oppijoiden kanssa.

  • Muusikko AMK on rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja.

Musiikkipedagogin ja muusikon hakukohteet

Musiikin tutkinto-ohjelmassa on neljä pääainetta. Yhteishaussa haetaan suoraan hakukohteeseen. Hakija ilmoittaa lisätiedot musiikillisesta osaamisesta sekä valintakoeohjelmistosta musiikin tutkinnon perustietolomakkeessa. Jokaiseen pääaineeseen on omat ennakkotehtävänsä, jotka liitetään perustietolomakkeeseen liitetiedostoina.

Soiton ja laulun opetus (musiikkipedagogi AMK)

Soiton- ja laulunopettajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet pääinstrumenttinsa taitajina. Opiskelija voi keskittyä opinnoissaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin.  Koulutus antaa pätevyyden erilaisissa musiikkipedagogin tehtävissä toimimiseen.

Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (musiikkipedagogi AMK)

Varhaisiän musiikkikasvattajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet ja pätevyyden kaikkien ikäryhmien musiikin alkeisopetukseen. Koulutuksen ydintä on taiteen soveltava käyttö.

Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin esittäminen (muusikko AMK)

Esittämisen pääaineesta valmistuu instrumentalisteja ja laulajia, jotka toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä.

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (muusikko AMK)

Musiikintekijät ja -tuottajat hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja toimivat esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Lisätietoja musiikin osaamisalueesta

Millaista on opiskelu käytännössä?

Musiikin koulutus toteutetaan pääosin päiväsaikaan Ruoholahdentorin sekä Arabiankadun toimipisteissä. Opiskelu toteutuu vaihtelevasti yhdessä oman vuosikurssin, oman pääaineen ja muiden musiikin sekä Metropolian muiden tutkintojen opiskelijoiden kanssa.

Jos sinulla on jo työkokokemusta tai tutkintoja musiikin alalta ja olet hakukelpoinen, voit hakea opiskelijaksi Metropolian musiikkiin. Aiempaa osaamista omaaville ei tarjota erillistä opintopolkua, vaan kaikki opiskelevat samassa päätoimisen päiväopiskelun ryhmissä, pääosin arkisin päiväaikaan. Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamista voidaan tietyin perustein hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä voi nopeuttaa valmistumista.

Kansainvälisyys musiikin koulutuksessa

Metropolian musiikin koulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Mahdollisuuksia tähän on Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä projekteissa tai ulkomailla tapahtuvan opiskelijavaihdon tai työharjoittelun kautta.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Musiikkipedagogiksi valmistunut Heidi kertoo työstään

Rasmus Soini

Tutkinto-ohjelma: musiikki
Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (AMK)

Miksi hakeuduin opiskelemaan Metropoliaan?

Valmistuin neljän vuoden opiskelun jälkeen Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelmasta teorianopettajaksi keväällä 2014. Hakeuduin aikanaan kyseisiin opintoihin, sillä sen opintosisällöissä korostettiin laajojen teoriaopintojen lisäksi sävellys- ja sovituskoulutusta sekä erilaisten kokoonpanojen johtamistaitojen hankkimista.

Monipuolinen listaus tarjosi juuri niitä asioita, joista olin tuohon aikaan hyvin kiinnostunut. Itselleni teoria on aina toiminut luovaa työtä tukevana, ja toisinaan jopa siihen innoittavana aineena, ja tämän ajatuksen välittäminen myös uusille harrastajille tuntui merkitykselliseltä.

Koulutus toimi sisäänheittona rytmimusiikin maailmaan

Vaikka omat soitto-opintoni Savonlinnan musiikkiopistossa painottuivat klassiseen musiikkiin, oli itsestään selvää jatko-opinnoissa hakeutuminen rytmimusiikin puolelle. Pääkaupunkiseudun ja silloin melko uuden ammattikorkeakoulun (Metropolia) vetovoima oli suuri ja mielikuvissa opetus huippulaadukasta. Lisäksi Metropolian rytmimusiikkipuoli tarjosi ainoana oppilaitoksena teorianopettajan suuntautumisvaihtoehdon.

Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelma toimi itselläni voimallisena sisäänheittäjänä rytmimusiikin maailmaan. Jazzteorian kanssa näpertely vaihtui laaja-alaiseen rytmimusiikkiin perehtymiseen. Kokonainen uusi estetiikkojen verkosto alkoi avautumaan ja myöhemmin syventymään asiantuntijuudeksi.

Sävellys- ja sovituskursseilla pääsi soveltamaan teoria-, tyyli- ja historiatietoutta sekä venyttämään perinteiden rajoja. Ympärillä vilisti erilaisia persoonallisuuksia ja soittajia, jotka jakoivat kiinnostuksen musiikkiin ja joiden kanssa käydyt kahvilakeskustelut olivat vähintään yhtä tärkeitä identiteetin luojia kuin luennot. Opintojen aikana pidin kolme omaa sävellyskonserttia, mikä ei olisi millään ollut mahdollista ilman avarakatseisia ja heittäytyviä soittajakollegoita.

Viimeisimmästä sävellyskonsertista on jäänyt elämään Sointi Jazz Orchestra -kokoonpano (www.sointijazzorchestra.com), joka on itselleni yhä merkittävin yhtye, jolle kirjoittaa musiikkia, ja jonka riveissä moni itselleni tärkeä opiskelukaveri yhä soittaa.

Opetusharjoittelusta arvokasta kokemusta ja kontakteja

Kiitos joustavan tutoropettajan pääsin suorittamaan osan opetusharjoittelustani Espoon musiikkiopiston pop/jazz-linjalla, Ebelissä, jossa yhä valmistuttuanikin opetan. Tällainen harjoittelun linkittäminen työelämään on erittäin tärkeää kokemuksen autenttisuuden ja arvokkaiden kontaktien vuoksi.

Metropolia on suuri organisaatio, johon mahtuu tietoa ja taitoja hyvin monelta eri alalta. En ehkä itsekään osannut täysin hyödyntää kaikkia vuorovaikutusmahdollisuuksia, vaikka suoritinkin osan opinnoista ja opetusseurannoista klassisen musiikin koulutusohjelmassa. Jo tämä antoi uusia näkökulmia ja laajensi kontaktiverkostoa huimasti.

Vaikka ammattikorkeakoulun opintopolku on raskas, pääsin mielestäni omissa Metropolian opinnoissani onnistuneesti kehittämään niitä osa-alueita, jotka ovat olleet minulle tärkeitä. Sen lisäksi että valmistuin teorianopettajaksi (pop/jazzmusiikkipedagogi), kehityin säveltäjä-sovittajana, kapellimestarina, organisoijana ja soittajana, sain pitkäaikaisia kontakteja, läheisiä ystäviä, työpaikan ja ammatti-identiteetin.

Minna Lamppu

Tutkinto-ohjelma: Musiikki
Tutkintonimike: Musiikkipedagogi AMK ja Musiikkipedagogi YAMK
Suuntautumisvaihtoehto: Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Miten päädyin opiskelemaan musiikkia?

Opiskelin ensin Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtona musiikkipedagogi ja erikoistumisalana varhaisiän musiikkikasvatus sekä taiteen soveltava käyttö.

Hyppäsin musiikin koulutukseen tv-alalta, jossa toimin laajalti erilaisissa tehtävissä, mm. toimittaja-juontajana, käsikirjoittajana, tuotantotehtävissä ja maskeeraajana. Musiikki oli aina ollut mukana matkassa, ikään kuin odottamassa vuoroaan.

Metropolian koulutuksen laatu ratkaisi

Kun aloin punnita musiikin alan koulutusvaihtoehtoja, valinta oli helppo: Metropoliassa oli ainoa vakavasti otettava, varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistuva ja laajat muusikot taidot sekä huippupedagogit tarjoava koulutus. Laulajana sain myös erittäin vakuuttavat suositukset siellä opiskelleilta tutuiltani: parhaat lauluopettajat olivat kuulemma Metropoliassa.

Työelämästä kouluun palanneena minulla ei ollut aikomusta käydä koulussa hengailemassa ja tapaamassa kavereita, vaan saada oppia.

Opinnot kannustivat omaan tapaan tehdä

Musiikkipedagogikoulutus oli kehujensa arvoinen. Koulutus antoi monipuolisesti laadukasta soiton-, laulun- sekä musiikinteorianopetusta, sain tehdä useita monitaiteellisia projekteja jo opiskeluaikana. Työharjoittelut, kuten muukin opiskelu, suoritettiin huippupedagogien opissa.

Hienoa oli, että opinnoissa kannustettiin löytämään se oma tapa tehdä musiikin kanssa töitä. Mitään "tusinaopetusta" se ei ollut. Opettajat olivat antaumuksella työssään, pitivät siitä ja se näkyi. Vaikka opinnot olivat vaativat, ne olivat myös joustavat ja pystyin työskentelemään samalla. Metropolia myös tarjosi minulle töitä. Lisäksi opiskeluympäristö oli miellyttävä: rakennus oli siisti ja verrattain uusi, tarjoten hyvät tilat harjoitteluun ja monenlaiseen musiikkitoimintaan.

Valmistuin puoli vuotta etuajassa, inspiroituneena ja motivoituneena tuleviin tehtäviin.

Jatko-opinnoista lisäoppia

Kolme vuotta myöhemmin maisteriopintojeni vaihtoehtoina olivat Sibelius-Akatemian maisterilinja tai Metropolian YAMK. Koska olin tyytyväinen saamaani opetukseen AMK-puolella, pyrkiminen YAMK-tutkintoon oli luonnollista. YAMK mahdollisti työnteon koulutuksen ohella ja täydensi koulutustani mm. tutkimus- ja johtamispuolelle. Harmi vain, että jatko-opintovuosi vierähti niin nopeasti ohi - olisin viihtynyt pitempääkin!

Elina Simes

Tutkinto-ohjelma: Musiikki
Musiikkipedagogi AMK -opiskelija
Suuntautumisvaihtoehto: Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Mitä opiskelet?

Opiskelin Metropoliassa musiikin tutkinto-ohjelmassa suuntautumisvaihtoehtona varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käyttö. Valmistuin joulukuussa 2016 musiikkipedagogin tutkintonimikkeellä.

Miten päädyit opiskelemaan Metropolian musiikkiin?

Musiikkiharrastukseni alkoi alle vuoden ikäisenä muskarista, ja jatkuu toivottavasti läpi elämän. Pianotunnit aloitin kuusivuotiaana ja lopetin yläasteella, mutta kipinä musiikinopiskeluun syttyi lukiossa, kiitos kannustavan musiikinopettajan.

Jouduin tekemään paljon töitä pianon ääressä selvitäkseni Metropolian pääsykokeista, mutta nyt en voisi olla tyytyväisempi. Saan työskennellä joka päivä rakkaimman harrastukseni parissa, ja pääsen auttamaan ja ilahduttamaan ihmisiä musiikin avulla.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa on monipuolista, kasvattavaa ja kokonaisvaltaista. Opettajat ja kanssaopiskelijat muodostavat tukiverkon, jota ilman olisi aika eksyksissä opettamisen ja oppimisen poluilla. Oppiminen on monimutkainen ja loputtoman kiehtova prosessi, joka avautuu opiskeluvuosien myötä pala palalta. Muita opettamalla oppii myös hämmästyttävän paljon itsestään.

Opiskeluni on sisältänyt laulua, tanssia, soittoa, kuuntelua, kokemista, näkemistä, tuntemista, kirjoittamista ja maalailua. Olen tehnyt töitä niin kuuden kuukauden ikäisten vauvojen, neljävuotiaiden päiväkotilasten, eskareiden, ekaluokkalaisten, varhaisteinien, lukiolaisten kuin yhdeksänkymppisten muistisairaidenkin kanssa. Kaikkien kanssa olen puhunut samaa kieltä - musiikkia.

Valintakoekuvaus

Katso valintakoekuvaus

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Valintakoekuvaus

Katso valintakoekuvaus

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana.

Katso

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutkintoon ja opintojen sisältöön liittyvät asiat

Lea Vartiainen
opinto-ohjaaja
Puh. 040 184 9142
Lähetä sähköpostia

Hakuun ja valintakokeisiin liittyvät asiat

Sanna Syrjänen
koulutussuunnittelija
Puh. 050 401 3463
Lähetä sähköpostia

 

Musiikin henkilöstön yhteystiedot

Kiinnostuitko? Lue lisää Musiikin osaamisalueesta

Musiikki Facebookissa

Metropolian Musiikki Instagramissa

Kansainvälisyys opintojen aikana