Tutkintonimike: Optometristi (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 24

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 4.–18.9.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Optometristi (AMK)

Optometristi (AMK) -tutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä nimikkeellä optikko. Optikon tehtävänä on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. Hän tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen silmä- ja piilolasien käytössä on olennainen osa optikon työtä.

Terveydenhuollon ja optometrian alalla toimiminen edellyttää selkeää ammatti-identiteettiä ja -etiikkaa sekä kykyä itsenäiseen, vastuulliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn asiakkaan kanssa. Työtehtävät edellyttävät vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta, kädentaitoja, matemaattista ajattelua ja hyvää hahmotuskykyä. Ammatillinen toiminta merkitsee tietoista pyrkimystä toimia sekä oman ammattitaidon että oman alan arvioijana ja kehittäjänä. Optometristina olet valmis vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja vaihtelevan, antoisan asiakaspalvelutyön haasteisiin.

Optometristin työtehtävät

Optometristi toimii näkemisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että moniammatillisessa yhteistyössä.

Optikon työpaikkana on esimerkiksi:

  • optikkoliike
  • julkinen terveydenhuolto
  • yksityinen silmäsairaala
  • optisen alan tukkutoiminta
  • tutkimus- ja kehittämisyksiköt

Optometristin koulutus

Optometrian tutkinto-ohjelman opiskelu koostuu projektioppimisesta, teoriaopetuksesta, käytännön harjoittelusta ja työelämäharjoittelusta. Käytännön harjoitukset sisältävät mm. näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia sekä työskentelyä Positia optikkomyymälässä.

Opiskelu vaatii opiskelijan aktiivisuutta ja kykyä työskennellä sekä yksin että ryhmässä.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Optometrian opiskelijoiden työharjoittelujaksot ovat noin neljän viikon mittaisia. Työharjoittelujaksoja on kuudella lukukaudella. Työharjoittelupaikkoina ovat optikkoliikkeet, julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, kuten silmäsairaalat.

Kansainvälisyys optometristin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

  • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-6 kk) yhteistyökorkeakoulussa
  • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
  • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

Valmistuneiden kokemuksia

Optometristiksi valmistunut Stefan kertoo työstään

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut metropolia fi

Saija Flinkkilä
Tutkintovastaava
p. 040 178 5154
Lähetä Saijalle sähköpostia

Hakuasioissa

Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä Paulalle sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-hyvinvointipalvelut

Positia tarjoaa hyvinvointipalveluita ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Rehablogi

Tutustu kuntoutuksen hyvistä käytänteistä kertovaan Rehablogiin