Tutkintonimike: Apuvälineteknikko / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Osteopaatti / Optometristi / Sairaanhoitaja / Kätilö / Sosionomi / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 25

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

 

Kenelle tarkoitettu

Kuntoutuksen (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niille hakukelpoisen pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus vahvistaa kuntoutusosaamista ja kuntoutuksen kehittämisosaamista moniasiantuntijuuteen perustuen. Koulutus vertautuu vastaaviin eurooppalaisiin tutkintoihin (master in rehabilitation). Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylsi korkeimmalle mahdolliselle tasolle Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn vuonna 2016 toteuttamassa auditoinnissa (tutustu auditointiraporttiin).

Valmistuttuaan opiskelija:

  • hallitsee kuntoutuksen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina ja asiakkaan osallistumista tukevana kokonaisuutena
  • edistää tutkimuksellista ja innovatiivista kuntoutuksen kehittämisen toimintakulttuuria
  • ennakoi ja arvioi kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen kehittämistarpeita
  • rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja rajapinnoille rakentuvaa kuntoutustoimintaa
  • kykenee toimimaan johtajana kuntoutuksen kehittämisessä, organisaatioissa ja osaamisen vahvistamisessa

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

  • Kuntoutuksen kehittämisosaaminen (25 op)
  • Kuntoutuksen johtamisosaaminen (30 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Tutkinto-ohjelma toimii yhteistyössä valtakunnallisessa kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinto -verkostossa.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutustu opiskelijoiden kehittämistöihin

Kehittämistöihin perustuvia julkaisuja:

Opiskelijoiden kokemuksia

Alumni Niina Henttonen

Lue Rehablogista Niinan kuulumiset kongressimatkalta Skotlantiin.

Alumni Heidi Perukangas

Miten opiskelija hyödyntää omaa verkostoaan Kuntoutuksen YAMK- opiskelussa? (pptx)

Kuntoutuksen opiskelija Jaana Rintala

Opiskelun iloa

Työskenneltyäni useita vuosia kuntoutuksen parissa, kaipasin työhöni enemmän sisältöä ja lähdin opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kuntoutuksen YAMK-opinnot olivat erittäin mielenkiintoiset ja niiden suorittaminen työn ohessa onnistui hyvin. Nautin aikuisopiskelusta, jolloin koko opiskeluryhmä oli motivoitunut opiskelemaan ja oppimaan uutta. Opiskeluryhmä oli moniammatillinen ja kuntoutusalan ammattilaisten keskustelut opintojen edetessä toivat lisäsisältöä opintoihin. Oppimistehtävien yhdistäminen omaan työhön mahdollisti ammatillisen osaamisen kasvun ja työn kehittämisen koko opintojen ajan.

Potkua ammatilliseen kasvuun

Kuntoutuksen YAMK-opinnot ovat antaneet potkua myös ammatilliseen kasvuun ja urakehitykseen. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö julkaistiin Kuuloliitto Ry:n toimesta kirjana ja opinnäytetyötutkimuksesta tekemäni posteri on ollut esillä Pohjoismaisessa konferenssissa.  

Opinnot ovat kasvattaneet erittäin paljon ammatillista osaamista ja rohkeutta tuoda omaa osaamista esiin. Nyt toinen posterini on tulossa esille Eurooppalaiseen kuntoutuskongressiin, tässä posterissa hyödynnän opintojen sisältöä paljon.

YAMK-opinnot ovat antaneet mahdollisuuden myös jatko-opintoihin. Tällä hetkellä opiskelen ammatillisen opettajan pedagogista pätevyyttä ja teen opetusharjoittelua, missäs muualla kuin Metropolia Ammattikorkeakoulussa, kuntoutuksen YAMK-koulutusohjelmassa!

Henkilöstö

Salla Sipari.Salla Sipari
Tutkintovastaava, yliopettaja:
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa
p. 040 334 2027
salla.sipari metropolia fiJohanna Holvikivi.Johanna Holvikivi
Yliopettaja: Johtamisopinnot
p. 050 345 6151
johanna.holvikivi metropolia fi

Mira Lönnqvist.Mira Lönnqvist
Lehtori
p. 040 334 1582 
mira.lonnqvist metropolia fi

 

Pekka Paalasmaa.Pekka Paalasmaa
Yliopettaja: Tutkimus- ja kehitystyö, kuntoutus, koulutuksen kehittäminen
p. 040 641 8836
pekka.paalasmaa metropolia fi

Nea Vänskä.Nea Vänskä
Lehtori
p. 040 673 8664
nea.vanska metropolia fi

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Salla Sipari.

Salla Sipari
Tutkintovastaava
p. 040 334 2027
Lähetä Sallalle sähköpostia

Opetus-
suunnitelma

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.

Rehablogi

Tutustu kuntoutuksen hyvistä käytänteistä kertovaan Rehablogiin