Hakemusliitteet

Metropolian hakemusliitteet tulee toimittaa sähköisesti alla olevissa taulukoissa olevien liitetoimituslinkkien kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista. Huom. ennakkotehtäviä ei toimiteta näiden linkkien kautta.

Taulukoissa olevat liitetoimituslinkit (taulukon sarake 1) ovat aktiivisia vain niinä aikoina kun liitteitä voi toimittaa. 

 

Syksyn 2018 haut - keväällä 2019 alkavat opinnot

Liitetoimituslinkki Hakemuksen käsittelyyn
vaadittujen liitteiden määräaika
Opiskelupaikan vahvistamiseen
vaadittujen liitteiden määräaika
Syksyn 2018 yhteishaku:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  26.9.2018 klo. 15:00 10 päivää valintapäätöksestä (linkki palautusjärjestelmään)
Syksyn 2018 siirtohaku:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  15.11.2018 klo. 15:00 31.12.2018 klo 15:00
(linkki palautusjärjestelmään)
Syksyn 2018 avoimen väylä:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  15.11.2018 klo. 15:00 31.12.2018 klo 15:00
(linkki palautusjärjestelmään)
 Syksyn 2018 yhteishaun lisähaku:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  21.12.2018 10 päivää valintapäätöksestä (linkki palautusjärjestelmään)
 • Vaadittujen hakemusliitteiden (kuvattu allaolevassa taulukossa) toimittaminen kaikkiin tarvittaviin hakuihin määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Jos hakija on hakenut esim. kevään 2018 yhteishaussa ja syksyn 2018 yhteishaussa, hänen tulee toimittaa liitteet molempiin hakuihin erikseen (ei riitä, että liitteet on toimitettu vain kevään 2018 yhteishakuun). 
 • Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida, eikä liitteitä palauteta.
 • Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla vaan hakijan tulee lähettää kopiot jostain alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta. Poikkeuksena täydentävät koulutukset; tarkista koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset.
 • Ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida.
 • Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan. Viranomaispäätös on toimitettava kaikkien hakukohteiden hakijapalveluihin.

Tarvittavat liitteet


Yhteishaku

 

Amk-tutkintoon johtava koulutus


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA kansalaisia) 
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • European Baccalaureate Diplomat
  (ei koske hakukauden aikana valmistuvia)
 • International Baccalaureate Diplomat
  (ei koske hakukauden aikana valmistuvia) *)
 • Reifeprüfung Diplomat 
  (ei koske hakukauden aikana valmistuvia)
 • Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP): hakukautena valmistuvat toimittavat Predicted Grades tai vastaavan todistuksen
 • ennen vuotta 1990 suoritetut suomalaiset ylioppilastutkinnot
 • rakennusalan työnjohto: rakennusalan työkokemusta koskevat työtodistuskopiot (vain kevään yhteishaku)

*) Huom. International Baccalaureate Certificate ei anna hakukelpoisuutta

 • Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan
  hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella

 


Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet:

 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • lukion päättötodistus, jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman ylioppilastutkintoa 
 • suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot
 • suomessa suoritetut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot
 • suomessa suoritetut opisto- tai
  ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden
  European Baccalaureate Diplomat
 • hakukauden aikana valmistuneiden International Baccalaureate transcript of grades stating "diploma awarded"; lopullinen "final diploma" opintojen alkuun mennessä  *)
 • hakukauden aikana valmistuneiden
  Reifeprüfung Diplomat
 • suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot (vain kätilö/terveydenhoitaja monimuotototeutukset)
 • bioanalytiikka: näkötodistukset (toimitetaan tutkinto-ohjelmaan)
 • työtodistuskopiot, mikäli työkokemuksesta saa pisteitä
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista

Ylioppilastodistuksista ei tarvitse toimittaa kopioita.

*) Huom. International Baccalaureate Certificate ei anna hakukelpoisuutta


Yhteishaku

 

Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA kansalaisia) 
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 

 
Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet:

 • suomessa suoritetut tutkinnot (korkeakoulututkinnot, opistoasteen- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot)
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • työtodistukset
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista
 


Siirtohaku


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ajantasainen opintosuoritusote
 • ajantasainen opiskelutodistus josta ilmenee läsnäolohistoria
 • mahdollinen suunnitelma tai virallinen opettajan todistus 15.5./15.11. mennessä suoritettavista opinnoista, jotka eivät näy opintosuoritusotteella
 

 


Avoimen väylä


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ajantasainen opintosuoritusote
 • mahdollinen suunnitelma 31.7./31.12. mennessä suoritettavista opinnoista
 


Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet:

 

 Muuntokoulutukset

 Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet: ks. hakuohjeet

 

Kevään 2019 korkeakoulujen yhteishaku

Metropolian hakemusliitteet tulee toimittaa sähköisesti liitteestä riippuen joko hakemuslomakkeen liitteinä tai alla olevissa taulukoissa olevien liitetoimituslinkkien kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista.

Tarvittavat liitteet:

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Huom. ennakkotehtäviä ei toimiteta näiden linkkien kautta.

 

Taulukoissa olevat liitetoimituslinkit ovat aktiivisia vain niinä aikoina kun liitteitä voi toimittaa. 

Kevään 2019 haut - syksyllä 2019  alkavat opinnot

Liitetoimituslinkki Hakemuksen käsittelyyn
vaadittujen liitteiden määräaika
Opiskelupaikan vahvistamiseen
vaadittujen liitteiden määräaika
Kevään 2019 yhteishaku I: liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  30.1.2019 klo. 15:00 10 päivää valintapäätöksestä (linkki palautusjärjestelmään)
Kevään 2019 yhteishaku II:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  10.4.2019 klo. 15:00 10 päivää valintapäätöksestä (linkki palautusjärjestelmään)
Kevään 2019 siirtohaku: liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  15.5.2019 klo. 15:00 31.7.2018 klo 15:00 (linkki palautusjärjestelmään)
Kevään 2019 avoimen väylä: liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  15.5.2019 klo. 15:00 31.7.2018 klo 15:00 (linkki palautusjärjestelmään)
     

 

Syksyn 2019 haut - keväällä 2010 alkavat opinnot

Liitetoimituslinkki Hakemuksen käsittelyyn
vaadittujen liitteiden määräaika
Opiskelupaikan vahvistamiseen
vaadittujen liitteiden määräaika
Syksyn 2019 yhteishaku:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  ilm. myöhemmin 10 päivää valintapäätöksestä (linkki palautusjärjestelmään)
Syksyn 2019 siirtohaku:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  15.11.2019 klo. 15:00 31.12.2019 klo 15:00
(linkki palautusjärjestelmään)
Syksyn 2019 avoimen väylä:  liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina  15.11.2019 klo. 15:00 31.12.2019 klo 15:00
(linkki palautusjärjestelmään)
     
 • Vaadittujen hakemusliitteiden toimittaminen kaikkiin tarvittaviin hakuihin määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Jos hakija on hakenut esim. kevään 2018 yhteishaussa ja uudelleen kevään 2019 yhteishaussa, hänen tulee toimittaa liitteet molempiin hakuihin erikseen (ei riitä, että liitteet on toimitettu vain kevään 2018 yhteishakuun). 
 • Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida, eikä liitteitä palauteta.
 • Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla vaan hakijan tulee lähettää kopiot jostain alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta. Poikkeuksena täydentävät koulutukset; tarkista koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset.
 • Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan. Viranomaispäätös on toimitettava kaikkien hakukohteiden hakijapalveluihin.

Katso korkeakoulujen yhteishaun ohjevideo

Ennakkotehtävät

Yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi joihinkin koulutuksiin liittyy ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää