Tervetuloa rakennustekniikan opiskelijaksi syksyllä 2023!

Olet saanut opiskelupaikan rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolella ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Perehdytysjakso ke 23.8. - pe 25.8.2023

Paikka: Myllypuron kampus

Huom! Uusille opiskelijoille lähetetään muutamaa päivää ennen tarkempi aikataulu ja ohjelma sähköpostitse. Mikäli et saa sähköpostia (tarkista myös roskaposti), ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin.

Jokainen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottava opiskelija osallistuu perehdytysjaksolle. Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa! Perehdytysjakso on osa pakollista Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoa. Henkilöllisyys pitää todistaa tilaisuuden alussa. Varaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja pankkitunnukset käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi.

Perehdytysjaksolla kerrotaan lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja aktivoidaan käyttäjätunnus sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat perehdytysjakson aikana myös Metropolian opiskelijan Oma-palveluun.

Keskiviikko 23.8.2023

klo 9.00 - 9.30

 • Ilmoittautuminen A-talon aulassa

klo 9.30 - n. 14.00

 • Tervetuloa Metropoliaan
 • Opintojen alkuun liittyvät käytännöt
 • Tutkinto-ohjelmaan ja opintoihin tutustuminen

Torstai 24.8.2023

klo 9.00 - n. 14.00

 • Opintojen alkuun liittyvät käytännöt
 • Perehtyminen Metropolian sähköisiin työkaluihin ja käytäntöihin
 • Kampukseen tutustuminen

Perjantai 25.8.2023

klo 10.00 - 11.00

 • Yhteenveto perehdytyspäivistä, tekstitaidon osoittaminen

klo 12.00 -

 • Tutoropiskelijoiden järjestämää ohjelmaa & uusien opiskelijoiden ensimmäinen opiskelijatapahtuma! Kokoontuminen Myllypuron kampuksen A-siiven etupihalla.

Lukujärjestyksen mukainen opetus

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 28.8.2023 alkavalla viikolla. Läsnäolo on välttämätön.

Opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Ammattikorkeakoulussa opiskelija vastaa itse kaikista opiskeluun liittyvistä kustannuksistaan ja kuluistaan, esimerkiksi opintojen aikana hankittavista materiaaleista. Opiskelun alkaessa opiskelijalla tulee olla:

Kannettava tietokone

Suositukset kannettavalle:

 • Vahva suositus PC-koneelle, koska suuri osa rakennusalan suunnittelu- ja mitoitusohjelmista toimii vain Windows-ympäristössä.
 • Windows 11 / 10 (64-bit)
 • RAM 16+ GB
 • Kovalevy SSD, 1TB
 • Intel® Core™ i7 CPU 3 GHz tai parempi
 • Nvidia erillinen 3d näytönohjain, esim. RTX 3060/3070
 • Mahdollisimman iso näyttö tai toinen erillinen näyttö kotona
 • Rullahiiri, koska rulla käytössä (ja lähes pakollinen) useissa sovelluksissa

Mikäli olet jo hankkinut kannettavan, pärjäät sillä todennäköisesti opiskelujesi ajan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vaatimattomammin resurssein varustettu kannettava saattaa toimia hitaammin.

Eri ohjelmien käyttö opiskelijoiden omissa koneissa on riippuvainen eri ohjelmistotoimittajien lisensseistä. Ohjelmistojen opiskelijalisenssien saatavuus voi vaihdella vuosittain.

Kuulokemikrofoni

Web-kamera

Laskin: CASIO fx-991EX

Tekniikan kaavasto, (Tuomola, Mäkelä, Öistämö, Soininen), Tammertekniikka (5.uud.p), ISBN (suositeltava, ei välttämätön)

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Insinööritutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon sisältyy pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 • Valitse Opetussuunnitelmat -otsikon alta lukuvuosi 2023-2024.
 • Voit selata koko opetussuunnitelmaa Rakennustekniikka (TXG23S1) kohdassa Ajoitus ja rakenne: Rakennustekniikka 2023 tai opintopoluittain kohdassa Opintopolkujen ajoitukset joko Rakentamisen projektinhallinta tai Rakennetekniikka.
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opinnot ovat kaikille pääainevaihtoehdoille samat 1,5 vuoden ajan. Tämän jälkeen opiskelijat suuntautuvat haluamaansa vaihtoehtoon, valitsevat pääaineen: rakentamisen projektinhallinta (RP) tai rakennetekniikka (=rakennesuunnittelu) (RR). Ryhmät perustetaan mikäli osallistujia on riittävästi.
 • Opetussuunnitelmassa pääset tutustumaan opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvauksiin valitsemalla opintojakson nimen. Opetussuunnitelma sisältää myös opintojen ajoitussuunnitelman, jossa voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet. Ajoitussuunnitelma on kuitenkin ohjeellinen ja saattaa vaihdella vuosittain.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

 • Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka mahdollisesti korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
 • Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintoja.
 • Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa.

Hyväksiluvut eivät kartuta opintotukeen laskettavia opintopisteitä.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy joitakin erityisiä asioita (esim. aiempia rakennusalan korkeakouluopintoja), ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin mielellään hyvissä ajoin ennen opintojen alkua sähköpostitse.

 • Opinto-ohjaaja Johanna Hyttinen johanna.hyttinen [at] metropolia.fi (tavoitettavissa 7.8.2023 alkaen)
 • Tutkintovastaava Mika Lindholm mika.lindholm [at] metropolia.fi (tavoitettavissa 14.8.2023 alkaen)

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta (linkki päivitetään myöhemmin).