Röntgenhoitaja (AMK)

Tutkintonimike
Röntgenhoitaja (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Röntgenhoitajan työ on monipuolista ja vastuullista

Radiografia- ja sädehoitotyössä kohtaat erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita, joiden tutkimisessa ja hoidossa käytät huipputeknologiaa.

Radiografiatyössä potilassuhteet ovat suhteellisen lyhyitä, mikä edellyttää potilaan luottamuksen saavuttamista lyhyessä ajassa. Sädehoitotyössä potilassuhteet ovat kestoltaan pidempiä, mikä taas edellyttää kykyä ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään pitkässä hoitosuhteessa. Röntgenhoitajan työ on tiimityötä.

Röntgenhoitajana jatko-opiskelu- ja työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Voit työskennellä sairaalassa tai pienemmässä kuvantamisyksiköissä. Lisäksi voit toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Työ on joko päivä- tai vuorotyötä.

Mitä röntgenhoitajalta edellytetään?

 • lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoitomenetelmien osaamista ja käyttöä
 • kliinisten hoitotoimenpiteiden toteuttamista
 • matematiikan, fysiikan ja lääketieteellisen teknologiatiedon soveltamista
 • päätöksentekokykyä
 • vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
 • englannin kielen osaamista
 • jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä sekä kykyä elää muutoksessa

Opintojen toteutus

Röntgenhoitajan opinnot muodostuvat kuvantamis- ja sädehoitotyön opinnoista, ohjatusta harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Opetuksen pääpaino on radiografiatyön osaamisessa, joka sisältää potilaiden tutkimisen tai hoitamisen eri kuvantamismenetelmien avulla. Sädehoitotyön osaaminen on syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja läheisten tukemista. Siinä korostuvat mm. säteilyfysiikkaa, säteilyturvallisuus, hoitotyö, anatomia ja laitetekniikka. Röntgenhoitajaopiskelijana opiskelet myös lääketieteellisiä aineita, ruotsia, englantia sekä harjoittelet ensihoitoa ja lääkehoitoa.

Opintoihisi kuuluu lähi- ja verkko-opetusta, työpajaopiskelua ryhmässä, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua harjoittelua.

Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ryhmätutorin ohjauksessa. Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista AHOT). Tutustu ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.

Ohjattu harjoittelu ja opinnäytetyö

Röntgenhoitajan tutkinnosta 75 opintopistettä on ohjattua harjoittelua, joka toteutuu kuvantamisyksiköissä ja sädehoidossa. Jokaiseen lukukauteen kuuluu harjoittelujaksoja.

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö (15 op), jonka voit toteuttaa esim. Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.


Kansainvälisyys röntgenhoitajaopinnoissa

Opintojesi aikana voit lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan käytännön harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Uutena: Tutkintoon kuuluu myös kaikille yhteinen virtuaalivaihto!

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista.

Opintojen rakenne ja sisältö

Röntgenhoitajan opinnot muodostuvat

 • perusopinnoista
 • ammattiopinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista
 • opinnäytetyöstä sekä
 • ohjatusta harjoittelusta.

Koulutuksen pääpaino on radiografiatyön osaamisessa, joka sisältää potilaiden tutkimisen tai hoitamisen eri kuvantamismenetelmien avulla. Sädehoitotyön osaaminen on syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja läheisten tukemista. Siinä korostuvat mm. säteilyfysiikkaa, säteilyturvallisuus, hoitotyö, anatomia ja laitetekniikka.

Röntgenhoitajaopiskelijana opiskelet myös lääketieteellisiä aineita, ruotsia, englantia sekä harjoittelet ensihoitoa ja lääkehoitoa.

Tutustu röntgenhoitajan päiväopintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu röntgenhoitajan monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Röntgenhoitajaksi voi opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa

Röntgenhoitajan koulutus järjestetään Helsingissä Myllypuron kampuksella.

Röntgenhoitajan työkenttä

Röntgenhoitajana jatko-opiskelu- ja työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Voit työskennellä esim. perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköissä ja yksityisissä kuvantamisyksiköissä. Lisäksi voit toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Kysy tutkintovastaavalta röntgenhoitajan tutkinnosta

Kysy opinto-ohjaajalta röntgenhoitajaopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Röntgenhoitajan opintojen aloitus

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Opintojen aloitus

Ennen opintojen varsinaista aloitusta järjestetään Digistartti 19.08.2024 klo 09.00 - 11.00.
Digistartissa perehdyt ohjelmistoihin ja järjestelmiin, joten läsnäolo on pakollinen. Digistartti järjestetään verkossa. Linkin siihen löydät lukujärjestyksestä.

Ensimmäinen opiskelupäivä on tiistaina 20.8.2024 klo 8.30–15.30 Myllypuron kampuksella tilassa MPA4009.

Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti, huom. ei sirullinen kortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä saapumista. Kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Lukujärjestys

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa ryhmätunnuksella SXM24S1 osoitteessa: https://lukkarit.metropolia.fi

Ryhmätunnus

SXM24S1

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa Metropolian sivuilla.

Opiskelijan opas

Suosittelemme, että tutustut etukäteen näihin uusien opiskelijoiden sivuihin sekä Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa vaikkapa opiskeluhyvinvointipalveluista Metropoliassa. Opiskelijan oppaan löydät täältä:
https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas

Harjoittelu ja rokotukset

Huomioithan, että röntgenhoitajaopinnoissa on harjoittelua jo ensimmäisellä lukukaudella. Harjoitteluissa tulee olla tartuntatautilain mukainen rokotussuoja kunnossa. Lisätietoja saat Sote-alan rokotusohjeet - YTHS

Tutoropettajat

Tutoropettajina toimivat Julia Dolk ja Heli Patanen, jotka tapaavat teidät ensimmäisenä opiskelupäivänä.