AMKosaaja-koulutukset

Mikä AMKosaaja?

AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. AMKosaaja-koulutukset on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Koulutusta tarjoavat yhteistyössä viisi suomalaista ammattikorkeakoulua: Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKosaaja-hankeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opintokokonaisuudet

Me as a programmer? 14 ECTS

Basic information

Extent: 14 ECTS

Teaching language: english

Teaching methods: Course is 100% online (self-study) course which can be done in own pace.

Students workload: Up to Student her-/himself.

Evaluation criteria: When you have done 80% of tasks, please send email to viopesupport [at] metropolia.fi.

Evaluation: Approved / Fail

Enrollment time: 01.01.2022 - 01.12.2023

Content

Python Programming, 3 ECTS

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, obect oriented programming.

Osaamistavoitteet: After the course, the student has the ability to write and maintenance Python scripts and create Python based programs.

Introduction to Javascript, 5 ECTS

Values, Types, and Operators - Program Structure - Functions - Data Structures: Objects and Arrays; Higher-order Functions - Objects - Bugs and Errors - Regular Expressions - Modules - Asynchronous Programming

Osaamistavoitteet: After completing the course, the student is able to write simple code with JavaScript, and he/she will gain a knowledge which is a good start to further improve his/her skill level by doing more exercises & practice afterwards

Microsoft Azure Fundamentals, 3 ECTS

Kurssi antaa perustiedot pilvipalveluista ja siitä, kuinka nämä palvelut tarjotaan Microsoft Azure -ympäristöstä. Kurssi voidaan suorittaa kun aloitetaan pilvipalveluiden ja Microsoft Azure -ympäristön opiskelu.Kurssi kattaa pilvipalveluiden yleiset käsitteet ja esittelee erilaisia palvelumalleja. Käsiteltäviä termejä ovat esimerkiksi julkinen, yksityinen ja hybridipilvi sekä infrastruktuuri palveluna (IaaS), sovellusalusta palveluna (PaaS) ja ohjelmisto palveluna (SaaS). Muita aiheita ovat jotkin Azure-ympäristön ydinpalveluista ja -ratkaisuista. Nämä käsittelevät tietoturvaa, yksityisyyttä, vaatimustenmukaisuutta ja luottamusta. Lisäksi kurssilla käydään läpi myös Azure-ympäristön hinnoittelumalleja ja tukipalvelujen saatavuutta.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yleiset pilvipalveluihin liittyvät käsitteet sekä Microsoft Azure -ympäristön tarjoamat ydinpalvelut

SQL and Relational Databases, 3 ECTS

Introduction to relational databases, basics of relational model, introduction to SQL, planning and creating a database, tools

Osaamistavoitteet: After the course, a student has ability to understand and maintain SQL and relational databases

Enrollment

Register for the studies in the registration system

Minustako Full stack -osaaja? 16 op

Kuvaus

Laajuus: 16 op

Opetuskieli: suomi ja englanti

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

SQL ja relaatiotietokannat, 5 op

Sisältö: Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin. Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun. Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia. Hän kykenee muokkaamaan ja lisäämään tietoa tietokantaan. Hän ymmärtää, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan. Hän kykenee tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Javascript-perusteet, 5 op

Sisältö: Arvot, tyypit, ja operaattorit - Ohjelmarakenne - Funktiot - Tietorakenteet: objektit ja taulukot - Virhekäsittely - Regular Expressions - Moduulit - Asynkroninen ohjelmointi

Osaamistavoitteet: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa kirjoittaa javascriptillä yksinkertaista koodia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa osaamistaan edelleen harjoittelemalla.

NodeJS, 3 op

Sisältö: Johdanto - Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut - Web-palvelimen luominen Node.js:llä - Express tu -ohjelman käyttäminen - Luo REST API - Tietokannan käyttäminen Node.js: llä - Testaus 5 - Suojaaminen REST API u - Malli moottorit - Kehittäminen

Osaamistavoitteet: Johdanto - Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut - Web-palvelimen luominen Node.js:llä - Express tu -ohjelman käyttäminen - Luo REST API - Tietokannan käyttäminen Node.js: llä - Testaus 5 - Suojaaminen REST API u- Malli moottorit - Kehittäminen

React.js fundamentals, 3 ECTS

Sisältö: Javascript ES6 - React introduction - React Components - Props & State - Reading User Input - Networking - 3rd Party Components - React Router - Material-UI library - React & Firebase - Testing & Deployment

Osaamistavoitteet: After completing the course, student has ability to build a simple React.js based application.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Minustako koodari? 11 op

Kuvaus

Laajuus: 11 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

Ohjelmoinnin perusteet ja Java SE, 3 op

Sisältö: Johdanto, Algoritmin idea, Johdanto Javaan, Tyyppejä, muuttujia, lauseita ja lausekkeita, Tulostamista, lukemista ja operaattoreita , Rakenteiset lauseet, Metodit, Taulukot, Ohjelmien tekemisestä, Oliot ongelman ratkaisussa, Luokka, olion malli, Luokan jäsenistä ja niiden näkyvyydestä, Periytyminen, Rajapintaluokat, Pakkaukset, Poikkeuksista ja niiden käsittelystä, Tietovirroista ja tiedostoista, Pinosta geneerinen

SQL ja relaatiotietokannat, 5 op

Sisältö: Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: <br>Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin. Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun. Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia. Hän kykenee muokkaamaan ja lisäämään tietoa tietokantaan. Hän ymmärtää, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan. Hän kykenee tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Python-ohjelmointi, 3 op

Sisältö: Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia. Opiskelija ymmärtää Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Minustako peliohjelmoija? 13 op

Kuvaus

Laajuus: 13 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

Unity-Peliohjelmointi, 5 op

Sisältö: Unityn perusteet: Johdanto, Mikä on Unity?, Unityn lataaminen ja asentaminen, Uuden projektin luominen, Unityn käyttöliittymä. Unity kenttäeditorina: Johdanto, Mikä on kohtaus?, 3D-avaruudessa liikkuminen, Pelikappaleiden liikuttaminen, Labyrinttikentän tekeminen, Materiaalien luominen ja asettaminen, Muutosten tallentaminen ja muut materiaaliominaisuudet. Komponentit ja fysiikkasimulaatiot: Johdanto, Komponentit, Fysiikkakomponenttien käyttö, Lisätietoa fysiikkasimulaatioista, Kappaleiden ryhmittäminen. Ohjelmoinnin perusteet: Johdanto, Ohjelmoinnin perusteet, Lausekkeet, Muuttujat lausekkeissa, Funktiot , Ehtolauseet ja lohkot. Skriptit – Pelaajan ohjaimet: Johdanto, Skriptaaminen, Pelaajan ohjaimet, Aluksen liikuttaminen, Aluksen leijuminen, Kameran ohjaimet, Virheiden tarkistus. Skriptit – Kilpa-ajopeli.

Osaamistavoitteet: Tämän kurssin aikana tutustut pelimoottori Unityn peruskäyttöön. Pelien tekeminen vaatii monia erilaisia taitoja ja työntekijöitä, ja myös pelimoottoreita käytetään monin eri tavoin. Esimerkiksi kenttäsuunnittelijat käyttävät Unityä pelikenttien luomiseen, peligraafikot tuovat Unityyn tekemiään kuvia ja 3D-malleja, ja ohjelmoijat kirjoittavat koodia, jonka avulla Unityssä tehdyt pelit toimivat halutulla tavalla. Sinun ei välttämättä tarvitse opetella Unity-ekspertiksi jokaisella osa-alueella, vaan voit erikoistua tiettyihin Unityn osa-alueisiin.

C#-ohjelmoinnin perusteet, 4 op

Sisältö: Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää .NET-arkkitehtuurin perusteet. Hän ymmärtää ja pystyy ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia.

3D-grafiikka ja animaatiot, 4 op

Sisältö: Blenderin 2.8:n perusteet, Blenderin peruskäyttö, Monikulmiomallinnus: Laatikkomallinnuksen perusteet, Animaatio ja riggaus: Animoinnin perusteet, UV-kartat ja tekstuurit: Laatikoita ja lieriöitä, Polygonimallinnus 2: Muunteita ja muita lisätyökaluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Social Media Marketing, 15 ECTS

Basic information

Extent: 15 ECTS

Teaching language: english

Teaching methods: Course is 100% online (self-study) course which can be done in own pace.

Students workload: Up to Student her-/himself.

Evaluation criteria: When you have done 80% of tasks, please send email to viopesupport [at] metropolia.fi.

Evaluation: Approved / Fail

Enrollment time: 01.03.2023 - 01.12.2023

Content

TikTok as a marketing tool, 5 ECTS

After completing the course, student has ability to set-up TikTok and use TikTok as a marketing tool.

• What is TikTok
• Getting started
• Browsing TikTok
• Creating videos
• Publishing videos
• TkTok etiquette
• TikTok security
• Building TikTok following
• Duetting and stitching
• TikTok statistics and analytics
• Using TikTok as a business tool

How to become a Youtuber, 5 ECTS

After completing the course, student has basic knowledge how to become a youtube broadcaster and she/he is able to use Youtube's analytics and other tools to improve her/his Youtube channel and find his/her niche in streaming Market.

- Course intro
- How to Create a Youtube Channel
- What Content Do You Want To Create?
- How To Make A Video?
- How To Publish Your Video?
- How To Build An Audience
- Researching Youtube
- Your Youtube Analytics
- How To Gain & Maintain Your Audience
- How To Monetize Your Channel?

Instagram as a marketing tool, 5 ECTS

The content of the course is divided into 19 lessons (tabs). After each lesson, there is a quiz that must be completed before the tab for the next lesson appears. You can continue to the next lesson by answering correctly at least 50% of the given quiz questions or you have tried to take the quiz twice.

- What is Instagram and where it came from
- Basic functionality
- Instagram stories and IGTV
- Mastering Hastags
- Nonprofit, local markets, international markets
- Content BluePrint
- Daily actions checklist
- Supporteam buildup
- Copywrites
- Engagement triggers
- Contents & freebies
- Direct sell in Instagram
- User Generated contens, campaigns that has multiple steps
- Advertising
- Agency help & influencers

Enrollment

Register for the studies in the registration system

Sinustako työelämätaitaja? - Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi, asiantuntijuus ja työelämätietous, 10 op

Kuvaus

Laajuus: 10 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit. Digitaalisena toimintaympäristönä toimii Moodle. Siellä on esillä opintojakson käsikirjoitus ja siellä toteutetaan ja sinne palautetaan kaikki tehtävät.

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: 5 op = 135 h

Arviointikriteerit: Kaikkien osa-alueiden tehtävät on suoritettu määräajassa ja tehtävänantojen mukaisesti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisajankohta: 21.06.2023 08.00 - 27.08.2023 23.59

Sisältö

Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus, 5 op

Sisältö:

• Kestävän kehityksen päästrategiat Suomessa (1 op).
• Ekologiset arvot, asenne ja suuntautuneisuus (1 op).
• Elämänkaaren pituinen aivoterveyden edistäminen, heräte oman hyvinvoinnin ylläpitoon (1 op).
• Kestävä työ, - hyvinvointi, kestävä johtajuus (1op).
• Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa (1op).

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan verkko-opintojakson opiskelija:
• Tietää hyvin kestävän kehityksen päätavoitteet ja strategiat.
• Tunnistaa oman kestävän kehityksen arvomaailman ja motivoituu tukemaan vihreän siirtymän vastuullista toimintaa omilla arkipäivän valinnoilla.
• Motivoituu edistämään omaa kestävää hyvinvointiaan ja levittämään tietoa sekä myönteistä asennetta lähiverkostoihin.
• Tietää kestävän työn ja johtajuuden piirteet ja osaa edistää niitä omassa työtoiminnassaan.
• Osaa ylläpitää ja motivoituu levittämään työhyvinvointia tukevaa eettistä asiantuntijuutta omassa toiminnassaan.

Tehoa työnhakuun ja urakehitykseen, 5 op

Sisältö:

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Osaamistavoitteet:

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op
Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Minustako seksuaaliterveyden osaaja? 10 op

Kuvaus

Laajuus: 10 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: Opiskelu tapahtuu täysin virtuaaliopintoina Moodlessa

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: 5 op = 135 h

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Ilmoittautumisajankohta: 21.06.2023 08.00 - 17.09.2023 23.59

Sisältö

Seksuaalisuus ja sairaus, 5 op

Sisältö:

Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallit ja tasot
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen sairastuessa
Syöpä ja seksuaalisuus
Diabetes ja seksuaalisuus
Mielenterveys ja seksuaalisuus
Sydänsairaudet ja seksuaalisuus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää sairastumisen ja sairauden merkityksen seksuaalisuudelle
- osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä asioita potilaan ja hänen läheisten kanssa.
- osaa hoitaa ja tukea potilasta ja hänen läheisiään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä
- osaa ohjata ja neuvoa eri sairauksia sairastavia potilaita seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä eri toimintaympäristöissä
- osaa antaa rajattua tietoa sairastumisen ja sairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen.

Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen, 5 op

Sisältö:

Seksologian peruskäsitteet; seksi, seksuaalisuus, sukupuoli
Seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntö ja suosituksia
Yhdenvertaisuutta syrjiviä normeja ja niiden merkitys yksilön työhyvinvointiin
Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
Sukupuolineutraali ammatillinen vuorovaikutus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää keskeisten seksuaalisuutta ilmaisevien käsitteiden merkityksen
- tuntee seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevan lainsäädännön, kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja suosituksia
- ymmärtää yhteiskunnassa ja työelämässä vallitsevia syrjiviä normeja
- osaa toimia luontevasti moninaisuuta edustavien työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
- osaa ja omaa rohkeutta ottaa seksuaalisuutta koskevat asiat puheeksi ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Opintojaksot

Kansantaloustieteen perusteet, 5 op

Kuvaus

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: LOPPUKOE etänä. Alin hyväksymisraja: 50% vastauksista tulee olla vastattu oikein. Jos tulos jää sen alle, koe on uusittava!

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 15.07.2022 - 31.12.2023

Sisältö

Kurssi pitää sisällään 22 lukua + LOPPUKOE (välilehteä):
- Kapitalismin vallankumous
- Teknologia, väestö ja kasvuVerkko-osoite
- Niukkuus, valinta ja työVerkko-osoite
- Vuorovaikutus ja päätöksenteko
- Omaisuus ja valta: molemminpuolista hyötyä ja ristiriitoja
- Yritys: omistajat, johtajat, työntekijät
- Yritys ja sen asiakkaat
- Kysyntä ja tarjonta: hinnanottajat ja kilpailulliset markkinat
- Työmarkkinat: palkat, voitot ja työttömyys
- Pankit, raha ja luottomarkkinat
- Ylituoton tavoittelu, hinnanasetanta ja markkinadynamiikka
- Markkinat, tehokkuus ja politiikka
- Suhdannevaihtelu ja työttömyys
- Työttömyys ja finanssipolitiikka
- Inflaatio, työttömyys ja rahapolitiikka
- Teknologinen kehitys, työllisyys ja elintason nousu pitkällä aikavälillä
- Teema: Suuri lama, kultakausi ja globaali finanssikriisi
- Teema: Kansantaloudet maailmantaloudessa
- Teema: Eriarvoisuus
- Teema: Ympäristötaloustiede
- Teema: Innovaatiot, tieto ja verkostotalous
- Teema: Taloustiede ja politiikka

Osaamistavoitteet:

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille kansantaloustieteestä kiinnostuneille. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansantalouden toimintaperiaatteet sekä markkinalähtöisen yhteiskunnan periaatteet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Geronomiksi Metropoliasta! - kurkistus tutkintoon, 1 op

Kuvaus

Laajuus: 1 op

Opetuskieli: suomi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 06.09.2023 00.00 - 17.09.2023 00.00

Toteutusaika: 01.10.2023 - 31.12.2023

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä geronomin työtehtäviä, osaat kuvailla geronomin osaamista ja osaat selittää, mitä monimuoto-opiskelu Mertopolian geronomitutkinnossa on.
Sinun ei tarvitse lainata tai hankkia kirjoja voidaksesi suorittaa tämän opintojakson. Kaikki materiaali löytyy Moodle -oppimisalustalta.
Saadaksesi hyväksytyn arvosanan, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle -alustalla olevista tehtävistä sekä päästä kunkin välilehden lopusta löytyvistä tenteistä läpi. Voit seurata etenemistäsi Moodlen etenemispalkista sivun oikeasta reunasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• osaa nimetä geronomin työtehtäviä
• osaa kuvailla geronomin osaamista.
• osaa selittää, mitä on monimuoto-opiskelu Metropolian geronomitutkinnossa on.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Globaali näkökulma lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, 1-5 op

Kuvaus

Laajuus: 1-5 op

Opetuskieli: suomi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 08.09.2023 00.00 - 23.10.2023 00.00

Toteutusaika: 06.11.2023 - 09.12.2023

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Kurssimoduulit ovat:

 1. Lapsiperheiden hyvinvointi ja voimavarat 1 op
 2. Perheiden monimuotoisuus 1 op
 3. Lasten globaalit oikeudet 1 op
 4. Yhteiskunnan palvelujärjestelmä lapsiperheille suomessa 1 op
 5. Globaali näkökulma perheiden hyvinvointiin 1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen, 5 op

Kuvaus

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: suomi

Esitietovaatimukset: Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa.

Opetusmenetelmät: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen Metropolian verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tehtävät on aikataulutettu. Niitä ei ole mahdollista suorittaa mukautetussa aikataulussa.

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus:

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys,1op
- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 1 op
- varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto, 1op
- näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä, 1 op
- yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa, 0.5
- monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa, 0.5 op

Arviointikriteerit:

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen annetussa aikataulussa opintojakson toteutuksen aikana.
Hyväksytyn suorituksen kriteerit:
Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti luotettavista tietolähteistä ja käyttää teeman tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- tuo osaamisensa ryhmän käyttöön
- tunnistaa ammattialan eettisiä periaatteita

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 11.08.2023 13.00 - 08.10.2023 23.59

Sisältö

• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
• osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
• tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
• syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
• tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
• osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Mitä sosionomi tekee? 5 op

Kuvaus

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi lasten, perheiden, aikuisten, maahan muuttaneiden, vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa edistäen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden kurkistaa sosionomin monipuoliseen työhön. Tutustut sosionomin työympäristöihin, työn käytäntöihin ja asiakasryhmiin sekä opit sosiaalialan keskeistä lainsäädäntöä ja arvopohjaa.

Arviointikriteerit: Opiskelija tietää sosiaalipedagogiikan yleisen ja erityisen tehtävän ja ymmärtää niiden piirteitä ihmisten arkielämässä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisen merkityksen.
Opiskelija käyttää annettua materiaalia, osallistuu tehtävien kaikkiin osioihin ja palauttaa tehtävät aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 08.09.2023 00.00 - 23.10.2023 00.00

Toteutusaika: 06.11.2023 - 15.12.2023

Sisältö

Sosionomin työn eri toimintaympäristöt. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen käytännöt, sosiaalinen kuntoutus, rakenteellinen työ. Asiakkaan toimijuus ja osallisuus sosiaalipedagogisessa työotteessa. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Reflektio ja sen merkitys sosionomin työssä. Tiimityön periaatteet ja moniammatillinen yhteistyö sosiaalialalla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalialan erilaisia toimintaympäristöjä sekä erilaisia sosiaalialan työorientaatioita. Hän ymmärtää asiakastyön prosessinomaisuuden ja tunnistaa asiakasprosessin vaiheet. Opiskelija tuntee reflektion käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen. Hän vahvistuu tiimityöskentelyn taidoissa ja ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Sijoitustoiminnan perusteet, 5 op

Kuvaus

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% verkon kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Jokaisen luvun jälkeen on luku kohtainen tentti, joka tulee suorittaa ennen kuin seuraavan luvun välilehti ilmestyy näkyville.
Voit jatkaa seuraavaan lukuun, kun olet saanut luku kohtaisesta tentistä Hyväksytyn (50% vastauksista oikein) suorituksen tai olet yrittänyt läpäistä kyseistä tenttiä kaksi kertaa.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 15.07.2022 - 31.12.2023

Sisältö

Kurssi pitää sisällään 20 lukua (välilehteä):

 • Johdanto osakesijoittamiseen
 • Kuinka sijoittaa turvallisesti
 • Miten sijoittaa osakkeisiin
 • Erilaisia riskejä
 • ETF-rahastot
 • Tiedon kerääminen
 • Välittäjän valinta
 • Investoiminen pitkäaikaiseen kasvuun
 • Sijoittaminen tuloihin ja kassavirtaan
 • Teknisen analyysin ymmärtäminen
 • Voitto-osakkeiden valinta peruskirjanpidon avulla
 • Yrityksen asiakirjojen dekoodaus
 • Kehittyvät alat ja teollisuuden mahdollisuudet
 • Pienet osakkeet, listautumiset ja motiivisijoittaminen
 • Suuri taloudellinen ja poliittinen kuva
 • Seulontatyökalujen käyttäminen
 • Välitystoimeksiantojen ja kaupankäyntitekniikoiden ymmärtäminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää osakesijoittamisen alkeet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Sosiaalipedagogiikkaa arkielämän rakennusaineena, 2 op

Kuvaus

Laajuus: 2 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät:

Tällä opintojaksolla kiinnostuksen kohteena on, miten sosiaalipedagogiikka voi liittyä yksilöiden ja yhteisöjen arkielämään. Tutustut sosiaalipedagogisen työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sosiaalipedagogiikan kehittymiseen erilaisissa yhteiskuntamalleissa sekä nykypäivän Suomessa.
Opiskelija osallistuu verkkoluennoille. Opiskelija tutustuu kahteen Moodlessa jaettavaan artikkeliin ja tekee niihin liittyvät oppimistehtävät.
Opiskelija tutustuu sosiaalipedagogista työotetta hyödyntäviin toimintaympäristöihin opettajan valitsemien blogitekstien ja verkkosivujen kautta. Tutustumisen perusteella opiskelija osallistuu verkkokeskusteluun muiden opintojaksoa käyvien opiskelijoiden kanssa.
Osa tehtävistä suoritetaan Moodlen työkaluja käyttäen, luentoihin ja artikkeleihin liittyvä kirjallinen tehtävä palautetaan pdf. tiedostona 8.12.2023 mennessä moodleen.

Arviointikriteerit: Opiskelija tietää sosiaalipedagogiikan yleisen ja erityisen tehtävän ja ymmärtää niiden piirteitä ihmisten arkielämässä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisen merkityksen.
Opiskelija käyttää annettua materiaalia, osallistuu tehtävien kaikkiin osioihin ja palauttaa tehtävät aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 08.09.2023 00.00 - 02.11.2023 00.00

Toteutusaika: 16.11.2023 - 08.12.2023

Sisältö

Tällä opintojaksolla kiinnostuksen kohteena on, miten sosiaalipedagogiikka voi liittyä yksilöiden ja yhteisöjen arkielämään. Tutustut sosiaalipedagogisen työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sosiaalipedagogiikan kehittymiseen erilaisissa yhteiskuntamalleissa sekä nykypäivän Suomessa.
- Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana
- Sosiaalipedagogiikan kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, erilaiset suuntaukset ja tunnistaa sosiaalipedagogisen työn tavoitteet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Turvallinen lääkehoito sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Kuvaus

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät:

- Verkkokurssi/-materiaali
- Harjoitustehtävät
- Itsenäinen opiskelu
- Tentti

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Verkkokurssin suorittaminen: ohjattu eteneminen verkkokurssilla 1 op = 27 t
Toteutuksen kokonaistuntimäärä 135 tuntia.

Arviointikriteerit: Tentti H-5, Lääkehoito ja farmakologia muodostavat yhdessä lopputentin. Koko toteutuksen hyväksytty suoritus edellyttää 50% oikein (arvosana T1) tentin kokonaispistemäärästä sekä toteutuksen tehtävien palauttamista ajallaan sekä hyväksyttyä suoritusta.
Toteutuksen arviointi perustuu lopputentin arvosanaan (T1-K5). Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa, ensimmäinen hyväksytty tulos tentistä jää voimaan.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 21.06.2023 08.00 - 03.09.2023 23.59

Sisältö

- lääkehoitoa toteuttavan ammattihenkilön rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
- lääkehuollon organisointi, ohjaus ja valvonta, lääke- ja lääkitysturvallisuus
- farmakologia
- turvallinen lääkehoitoprosessi ja lääkehoitosuunnitelma
- lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä ja subkutaanisen injektion antaminen
- aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoito
- lääketietokantojen käyttö
- lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
- lääkehoidon ohjaus, lääkehoitoon sitoutuminen ja itselääkitys
- lääkematematiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
- osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
- hallitsee lääkehoidon perusteet, lääkkeiden tilaamisen, lääkkeiden jakamisen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamisen luonnollista tietä ja subkutaanisen injektion antamisen
- osaa aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoidon toteuttamisen
- hallitsee lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
- osaa ohjata asiakasta ja potilasta lääkehoidossa, lääkehoitoon sitoutumisessa ja itsehoidossa potilaan terveyttä edistävästi
- osaa toimia lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi, 5 op

Kuvaus

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: Opintojakso on 100% netin kautta suoritettava opintojakso. Orientaatio ja ohjeistus Moodlessa. Vapaaehtoinen Zoom-orientaatio 25.10.2023 klo 9.00-10.00. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana. Verkkototeutus Moodle oppimisalustalla. Moodle oppimistehtävät.

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: 5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit: Hyväksytyt oppimistehtävät ja tehtävien kommentointi opintojakson toteutuksen aikana 23.10.2023 - 3.12.2023
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittavat saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 21.06.2023 08.00 - 08.10.2023 23.59

Sisältö

Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä - Työn imu
Mitä voin tehdä työyhteisön jäsenenä työnimun saavuttamiseksi?
Millaisissa työoloissa aivot pääsevät kukoistamaan?
Näin huollat aivojasi.
Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi
Työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen edistäminen työpaikoilla
Liikettä työpäivään – vähemmän istumista
Työvälineitä muuttuvaan, monimuotoisen työelämän hallintaan - Etätyö, eTyö, mobiilityö ja monipaikkainen työ
Lepo ja palautuminen
Työhyvinvointisuunnitelma
Työsuojelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida työn, työyhteisön ja oman toimintansa merkitystä työhyvinvoinnille. Hän ymmärtää mistä tekijöistä työpaikan työhyvinvointi muodostuu ja miten toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija osaa tuottaa uusia ajatuksia, oivalluksia sekä keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.. Opiskelija osaa etsiä ja arvioida näyttöön perustuvaa tutkimustietoa oman ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Hän osaa rakentaa oman työhyvinvointisuunnitelmansa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta

ABC to social services work, 3 ECTS

Basic information

Extent: 3 ECTS

Teaching language: english

Enrollment time: 08.09.2023 00.00 - 10.10.2023 00.00

Timing date: 24.10.2023 - 28.11.2023

Content

Different work environments of the Bachelor of Social Services. Practices in preventative work and early support, social rehabilitation, and constructive work. The agency and involvement of the client in the work approach of social services. The status and rights of the social welfare client. Reflection and its significance in the work of the Bachelors of Social Services. The principles of team work and multi-professional co-operation in the field of social services.

Learning objectives

The students will become familiar with the different work environments and work orientations in the field of social services. They will understand the process-like quality of client work and identify the various phases of the client process. The students will become familiar with the concept of reflection and understand its importance. Students’ team work and collaboration skills will be improved and they will understand the importance of multi-professional co-operation.

Enrollment

Register for the studies in the registration system

Global awareness of children and Families, 1-5 ECTS

Basic information

Extent: 1-5 ECTS

Teaching language: english

Enrollment time: 08.09.2023 00.00 - 23.10.2023 00.00

Timing date: 06.11.2023 - 09.12.2023

Content

The contributory factors to well-being of the child and the family. The UN convention on the Rights of the Child and the Act on Early Childhood Education and Care. Social integration, family poverty, exclusion and marginalization from the perspectives of families with children and early childhood education. Forms of early support. A resource-based perspective.

Course Modules are:

 1. Wellbeing and resources of families with children 1 ects
 2. The diversity of families 1 ects
 3. The global rights of the child 1 ects
 4. Service system for families with children in Finland 1ects
 5. Global perspective to the wellbeing of families 1 ects

Learning objectives

The students understand the diversity of everyday life in childhood and family and recognize the contributory factors to well-being of children and families. The students recognize the changes regarding both childhood and the concept of childhood and the prevailing situation in the Finnish society and globally. The students understand the importance of childhood and early childhood education in supporting inclusion, preventing exclusion and in educational equality.

Enrollment

Register for the studies in the registration system

Instagram as a marketing tool, 5 ECTS

Basic information

Extent: 5 ECTS

Teaching language: english

Teaching methods: Course is 100% online (self-study) course which can be done in own pace.

Students workload: Up to Student her-/himself.

Evaluation criteria: Complete a final exam (answer correctly min. 50% of the given questions).

Evaluation: Approved / Fail

Enrollment time: 15.07.2022 - 31.12.2023

Timing date: 01.01.2023 - 31.12.2023

Content

The content of the course is divided into 19 lessons (tabs).
After each lesson, there is a quiz that must be completed before the tab for the next lesson appears.
You can continue to the next lesson by answering correctly at least 50% of the given quiz questions or you have tried to take the quiz twice.

Learning objectives

- What is Instagram and where it came from
- Basic functionality
- Instagram stories and IGTV
- Mastering Hastags
- Nonprofit, local markets, international markets
- Content BluePrint
- Daily actions checklist
- Supporteam buildup
- Copywrites
- Engagement triggers
- Contents & freebies
- Direct sell in Instagram
- User Generated contens, campaigns that has multiple steps
- Advertising
- Agency help & influencers

Enrollment

Register for the studies in the registration system

Introduction to Social Pedagogy, 5 ECTS

Basic information

Extent: 5 ECTS

Teaching language: english

Teaching methods: The course is implemented entirely as independent online studies.

Evaluation criteria: The course has untimed tasks, readings, podcasts, videos and knowledge quizzes. The final task is a short academically written article analysis.

Enrollment time: 06.09.2023 00.00 - 25.09.2023 00.00

Timing date: 01.10.2023 - 01.12.2023

Content

Social pedagogy as a field of science and practice. The roots and the development of social pedagogy. Key concepts and operating principles of social pedagogy. Introduction to ethical thinking and professional ethics in the field of social services.

Learning objectives

The students will be familiar with the theoretical foundations and the basic concepts of social pedagogy as well as different trends in the field. They will be familiar with the typical characteristics of socio-pedagogical work approach. The students are familiar with the value system, ethical concepts and the principles of professional ethics. The students will understand the importance of critical thinking.

Enrollment

Register for the studies in the registration system