Mikä AMKosaaja?

AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. AMKosaaja-koulutukset on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Koulutusta tarjoavat yhteistyössä viisi suomalaista ammattikorkeakoulua: Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKosaaja-hankeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opintotarjonta uudistuu ja täydentyy keväällä 2022!

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Me as a programmer?

Kuvaus

Laajuus: 14 op

Opetuskieli: englanti

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko:Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

Python Programming, 3 ECTS

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, obect oriented programming.

Osaamistavoitteet: After the course, the student has the ability to write and maintenance Python scripts and create Python based programs.

Introduction to Javascript, 5 ECTS

Values, Types, and Operators - Program Structure - Functions - Data Structures: Objects and Arrays; Higher-order Functions - Objects - Bugs and Errors - Regular Expressions - Modules - Asynchronous Programming

Osaamistavoitteet: After completing the course, the student is able to write simple code with JavaScript, and he/she will gain a knowledge which is a good start to further improve his/her skill level by doing more exercises & practice afterwards

Microsoft Azure Fundamentals, 3 ECTS

Kurssi antaa perustiedot pilvipalveluista ja siitä, kuinka nämä palvelut tarjotaan Microsoft Azure -ympäristöstä. Kurssi voidaan suorittaa kun aloitetaan pilvipalveluiden ja Microsoft Azure -ympäristön opiskelu.Kurssi kattaa pilvipalveluiden yleiset käsitteet ja esittelee erilaisia palvelumalleja. Käsiteltäviä termejä ovat esimerkiksi julkinen, yksityinen ja hybridipilvi sekä infrastruktuuri palveluna (IaaS), sovellusalusta palveluna (PaaS) ja ohjelmisto palveluna (SaaS). Muita aiheita ovat jotkin Azure-ympäristön ydinpalveluista ja -ratkaisuista. Nämä käsittelevät tietoturvaa, yksityisyyttä, vaatimustenmukaisuutta ja luottamusta. Lisäksi kurssilla käydään läpi myös Azure-ympäristön hinnoittelumalleja ja tukipalvelujen saatavuutta.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yleiset pilvipalveluihin liittyvät käsitteet sekä Microsoft Azure -ympäristön tarjoamat ydinpalvelut

SQL and Relational Databases, 3 ECTS

Introduction to relational databases, basics of relational model, introduction to SQL, planning and creating a database, tools

Osaamistavoitteet: After the course, a student has ability to understand and maintain SQL and relational databases

Ilmoittautuminen

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu mukaan ilmoittamisjärjestelmän kautta

Minustako Full stack -osaaja?

Kuvaus

Laajuus: 16 op

Opetuskieli: suomi ja englanti

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

SQL ja relaatiotietokannat, 5 op

Sisältö: Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin. Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun. Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia. Hän kykenee muokkaamaan ja lisäämään tietoa tietokantaan. Hän ymmärtää, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan. Hän kykenee tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Javascript-perusteet, 5 op

Sisältö: Arvot, tyypit, ja operaattorit - Ohjelmarakenne - Funktiot - Tietorakenteet: objektit ja taulukot - Virhekäsittely - Regular Expressions - Moduulit - Asynkroninen ohjelmointi

Osaamistavoitteet: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa kirjoittaa javascriptillä yksinkertaista koodia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa osaamistaan edelleen harjoittelemalla.

NodeJS, 3 op

Sisältö: Johdanto - Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut - Web-palvelimen luominen Node.js:llä - Express tu -ohjelman käyttäminen - Luo REST API - Tietokannan käyttäminen Node.js: llä - Testaus 5 - Suojaaminen REST API u - Malli moottorit - Kehittäminen

Osaamistavoitteet: Johdanto - Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut - Web-palvelimen luominen Node.js:llä - Express tu -ohjelman käyttäminen - Luo REST API - Tietokannan käyttäminen Node.js: llä - Testaus 5 - Suojaaminen REST API u- Malli moottorit - Kehittäminen

React.js fundamentals, 3 ECTS

Sisältö: Javascript ES6 - React introduction - React Components - Props & State - Reading User Input - Networking - 3rd Party Components - React Router - Material-UI library - React & Firebase - Testing & Deployment

Osaamistavoitteet: After completing the course, student has ability to build a simple React.js based application.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Minustako koodari?

Kuvaus

Laajuus: 11 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

Ohjelmoinnin perusteet ja Java SE, 3 op

Sisältö: Johdanto, Algoritmin idea, Johdanto Javaan, Tyyppejä, muuttujia, lauseita ja lausekkeita, Tulostamista, lukemista ja operaattoreita , Rakenteiset lauseet, Metodit, Taulukot, Ohjelmien tekemisestä, Oliot ongelman ratkaisussa, Luokka, olion malli, Luokan jäsenistä ja niiden näkyvyydestä, Periytyminen, Rajapintaluokat, Pakkaukset, Poikkeuksista ja niiden käsittelystä, Tietovirroista ja tiedostoista, Pinosta geneerinen

SQL ja relaatiotietokannat, 5 op

Sisältö: Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: <br>Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin. Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun. Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia. Hän kykenee muokkaamaan ja lisäämään tietoa tietokantaan. Hän ymmärtää, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan. Hän kykenee tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Python-ohjelmointi, 3 op

Sisältö: Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia. Opiskelija ymmärtää Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Minustako peliohjelmoija?

Kuvaus

Laajuus: 13 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavat kurssit

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: Riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointikriteerit: Kun olet tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi sinun tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport [at] metropolia.fi

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 01.01.2022 - 01.12.2023

Sisältö

Unity-Peliohjelmointi, 5 op

Sisältö: Unityn perusteet: Johdanto, Mikä on Unity?, Unityn lataaminen ja asentaminen, Uuden projektin luominen, Unityn käyttöliittymä. Unity kenttäeditorina: Johdanto, Mikä on kohtaus?, 3D-avaruudessa liikkuminen, Pelikappaleiden liikuttaminen, Labyrinttikentän tekeminen, Materiaalien luominen ja asettaminen, Muutosten tallentaminen ja muut materiaaliominaisuudet. Komponentit ja fysiikkasimulaatiot: Johdanto, Komponentit, Fysiikkakomponenttien käyttö, Lisätietoa fysiikkasimulaatioista, Kappaleiden ryhmittäminen. Ohjelmoinnin perusteet: Johdanto, Ohjelmoinnin perusteet, Lausekkeet, Muuttujat lausekkeissa, Funktiot , Ehtolauseet ja lohkot. Skriptit – Pelaajan ohjaimet: Johdanto, Skriptaaminen, Pelaajan ohjaimet, Aluksen liikuttaminen, Aluksen leijuminen, Kameran ohjaimet, Virheiden tarkistus. Skriptit – Kilpa-ajopeli.

Osaamistavoitteet: Tämän kurssin aikana tutustut pelimoottori Unityn peruskäyttöön. Pelien tekeminen vaatii monia erilaisia taitoja ja työntekijöitä, ja myös pelimoottoreita käytetään monin eri tavoin. Esimerkiksi kenttäsuunnittelijat käyttävät Unityä pelikenttien luomiseen, peligraafikot tuovat Unityyn tekemiään kuvia ja 3D-malleja, ja ohjelmoijat kirjoittavat koodia, jonka avulla Unityssä tehdyt pelit toimivat halutulla tavalla. Sinun ei välttämättä tarvitse opetella Unity-ekspertiksi jokaisella osa-alueella, vaan voit erikoistua tiettyihin Unityn osa-alueisiin.

C#-ohjelmoinnin perusteet, 4 op

Sisältö: Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää .NET-arkkitehtuurin perusteet. Hän ymmärtää ja pystyy ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia.

3D-grafiikka ja animaatiot, 4 op

Sisältö: Blenderin 2.8:n perusteet, Blenderin peruskäyttö, Monikulmiomallinnus: Laatikkomallinnuksen perusteet, Animaatio ja riggaus: Animoinnin perusteet, UV-kartat ja tekstuurit: Laatikoita ja lieriöitä, Polygonimallinnus 2: Muunteita ja muita lisätyökaluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Sosiaali- ja terveysalan opinnot

Minustako mielen hyvinvoinnin osaaja?

Kuvaus

Laajuus: 10 op

Opetuskieli: suomi

Opetusmenetelmät: Molemmat opintokokonaisuuden kurssit ovat 100% netin kautta itsenäisesti suoritettavia kursseja

Opiskelijoiden ajankäyttö ja kuormitus: 5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit: Hyväksytyt oppimistehtävät 1-6 ja tehtävien kommentointi opintojakson toteutuksen aikana

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisajankohta: 08.03.2022 08.00 - 09.05.2022 23.59

Toteutusaika: 23.05.2022 - 31.12.2022; Ensimmäinen kursseista toteutuu 23.5.-26.6.2022 ja toinen 24.10.-1.12.2022.

Paikkamäärä: 15

Sisältö

Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi, 5 op

Sisältö: Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä. Mitä voin tehdä työyhteisön jäsenenä työnimun saavuttamiseksi? Millaisissa työoloissa aivot pääsevät kukoistamaan? Näin huollat aivojasi. Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi.Työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen edistäminen työpaikoilla. Liikettä työpäivään – vähemmän istumista. Työvälineitä muuttuvaan, monimuotoisen työelämän hallintaan - Etätyö, eTyö, mobiilityö ja monipaikkainen työ. Lepo ja palautuminen. Työhyvinvointisuunnitelma.Työsuojelu.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida työn, työyhteisön ja oman toimintansa merkitystä työhyvinvoinnille. Hän ymmärtää mistä tekijöistä työpaikan työhyvinvointi muodostuu ja miten toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija osaa tuottaa uusia ajatuksia, oivalluksia sekä keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.. Opiskelija osaa etsiä ja arvioida näyttöön perustuvaa tutkimustietoa oman ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Hän osaa rakentaa oman työhyvinvointisuunnitelmansa.

Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys (kesätoteutus), 5 op

Sisältö: Perheen, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Sosialisaatio, sosiaalisen pääoman ja osallisuus. Erilaisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Suojaavat sosiaaliset verkostot. Henkilökohtaiset vahvuudet ja psykologinen joustavuus. Tunnetaidot. Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen. Suojautuminen myötätuntouupumukselta ja sijaistraumatisoinnilta. Kriisien tunnistaminen ja hallintataidot. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tulee tietoiseksi perhetaustan vaikutuksesta hyvinvointiin ja mielenterveyteen
  • ymmärtää sosiaalisten suhteiden ja erilaisuuden hyväksymisen vaikutuksen hyvinvointiin ja mielenterveyteen
  • kykenee hahmottamaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksia oman alansa näkökulmasta
  • tuntee tunnetaitojen periaatteet
  • tietää, miten voi edistää mielen hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja
  • ymmärtää myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen prosessin ja kykenee tunnistamaan tapoja niiltä suojautumiseen
  • pystyy tunnistamaan traumaattisia kriisitilanteita, yksilöllisiä reaktioita niihin ja kriiseiltä suojaavia tekijöitä
  • tietää mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintajärjestelmän suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Ilmoittautuminen

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu mukaan ilmoittamisjärjestelmän kautta